Διαχείριση των Έξυπνων λήψεων

Η λειτουργία Έξυπνων λήψεων σάς βοηθά να διαχειρίζεστε τις τηλεοπτικές εκπομπές που περιλαμβάνονται στις λήψεις σας. Αφού παρακολουθήσετε ένα επεισόδιο που έχετε κατεβάσει, η λειτουργία Έξυπνων λήψεων το διαγράφει και κατεβάζει αυτόματα το επόμενο επεισόδιο της σειράς. Εάν προτιμάτε να κρατάτε τα επεισόδια που έχουν ληφθεί στη συσκευή σας, θα πρέπει να διαχειρίζεστε μη αυτόματα το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις λήψεις σας.

Η λειτουργία "Έξυπνες λήψεις" ενεργοποιείται μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi, επομένως τα δεδομένα του κινητού σας δεν χρησιμοποιούνται ποτέ. Επίσης δεν επηρεάζει τον χώρο αποθήκευσης της συσκευής σας καθώς διαγράφει πάντοτε το τελευταίο επεισόδιο που έχετε δει πριν κατεβάσει το επόμενο. Οι "Έξυπνες λήψεις" είναι διαθέσιμες σε συσκευές που υποστηρίζουν λήψεις που έχουν εγκατασταθεί με την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής του Netflix για κινητές συσκευές Android, κινητές συσκευές iOS, tablet Amazon Fire και υπολογιστές και tablet όπου εκτελούνται Windows 10.

Πώς λειτουργούν οι "Έξυπνες λήψεις";

Αν έχετε κατεβάσει ένα ή περισσότερα επεισόδια μιας σειράς, η λειτουργία "Έξυπνες λήψεις" διαγράφει το επεισόδιο που έχετε μόλις δει και κατεβάζει αυτόματα το επόμενο επεισόδιο της σειράς.

Παράδειγμα:

 1. Έχετε κατεβάσει τα επεισόδια 1-3 της σεζόν 1.

 2. Τελειώνετε το επεισόδιο 1 της σεζόν 1.

 3. Η λειτουργία "Έξυπνες λήψεις" διαγράφει το επεισόδιο 1 της σεζόν 1 και κατεβάζει αυτόματα το επεισόδιο 4 της σεζόν 1.

Σημείωση:
Εάν δεν υπάρχουν άλλα επεισόδια για λήψη από τη σειρά, το τελευταίο επεισόδιο που είδατε δεν θα διαγραφεί.

Πώς μπορώ να ενεργοποιώ και να απενεργοποιώ τις Έξυπνες λήψεις;

iPhone, iPad ή iPod touch

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Έξυπνων λήψεων από την ενότητα Λήψεις

 1. Πατήστε το εικονίδιο Λήψεις .

 2. Από το επάνω μέρος της ενότητας Οι λήψεις μου, επιλέξτε Έξυπνες λήψεις.

 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις Έξυπνες λήψεις από το ρυθμιστικό.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Έξυπνων λήψεων από τις "Ρυθμίσεις εφαρμογής"

 1. Πατήστε το εικονίδιο Μενού Εικονίδιο μενού σε κινητό.

 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

 3. Κάτω από την επικεφαλίδα Λήψεις χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Έξυπνες λήψεις.

Τηλέφωνο ή tablet Android

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Έξυπνων λήψεων από την ενότητα Λήψεις

 1. Πατήστε το εικονίδιο Λήψεις .

 2. Από το επάνω μέρος της ενότητας Οι λήψεις μου, επιλέξτε Έξυπνες λήψεις.

 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις Έξυπνες λήψεις από το ρυθμιστικό.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Έξυπνων λήψεων από τις "Ρυθμίσεις εφαρμογής"

 1. Πατήστε το εικονίδιο μενού .

 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

 3. Κάτω από την επικεφαλίδα Λήψεις χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Έξυπνες λήψεις.

Tablet Amazon Fire

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Έξυπνων λήψεων από την ενότητα Λήψεις

 1. Πατήστε το εικονίδιο Λήψεις .

 2. Από το επάνω μέρος της ενότητας Οι λήψεις μου, επιλέξτε Έξυπνες λήψεις.

 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις Έξυπνες λήψεις από το ρυθμιστικό.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Έξυπνων λήψεων από τις "Ρυθμίσεις εφαρμογής"

 1. Πατήστε το εικονίδιο Μενού .

 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

 3. Κάτω από την επικεφαλίδα Λήψεις χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Έξυπνες λήψεις.

Tablet ή υπολογιστή Windows 10

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Έξυπνων λήψεων από την ενότητα Λήψεις

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο Μενού Εικονίδιο μενού Windows 10.

 2. Επιλέξτε Οι λήψεις μου.

 3. Από το επάνω μέρος της ενότητας Οι λήψεις μου, επιλέξτε Έξυπνες λήψεις.

 4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις Έξυπνες λήψεις από το ρυθμιστικό.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποιήση τςη λειτουργίας "Έξυπνες λήψεις" από τις "Ρυθμίσεις"

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε ....

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 3. Κάτω από την επικεφαλίδα Λήψεις χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Έξυπνες λήψεις.

Γιατί δεν κατέβηκε το επόμενο επεισόδιο;

Η λειτουργία "Έξυπνες λήψεις" είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές που έχουν αυτή τη δυνατότητα και είναι συνδεδεμένες σε Wi-Fi. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δείτε για ποιο λόγο μπορεί να μην έχει γίνει λήψη του επεισοδίου.

 1. Βεβαιωθείτε ότι οι "Έξυπνες λήψεις" είναι ενεργοποιημένες. (Αν δεν είστε σίγουροι πώς να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω τις Έξυπνες λήψεις;" που εμφανίζεται παραπάνω.)

 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi. Οι "Έξυπνες λήψεις" γίνονται μόνο όταν υπάρχει ενεργό Wi-Fi.

 3. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει και άλλο επεισόδιο στη σειρά. Αν δεν εμφανίζονται στο Netflix τα επόμενα της σειράς σας, τότε δεν υπάρχουν άλλα επεισόδια για λήψη!