Τρόπος διαγραφής λήψεων

Μπορείτε να διαγράψετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία που έχει ληφθεί στη συσκευή σας αφού την παρακολουθήσετε. Μπορείτε να διαγράφετε μεμονωμένες λήψεις ή όλες μαζί ταυτόχρονα. 

Διαγραφή μιας μεμονωμένης τηλεοπτικής εκπομπής ή ταινίας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix και πατήστε την επιλογή Λήψεις .

  • Σε tablet ή υπολογιστή με Windows 10 ή Windows 11, επιλέξτε το Μενού και, στη συνέχεια, Οι λήψεις μου.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, πατήστε Επεξεργασία .

  • Για να διαγράψετε ένα μεμονωμένο επεισόδιο από μια τηλεοπτική εκπομπή, επιλέξτε πρώτα την τηλεοπτική εκπομπή.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή Διαγραφή ή το κόκκινο X.

Σημείωση:
Ορισμένες συσκευές διαθέτουν τη επιλογή Λήψη επόμενου επεισοδίου, η οποία διαγράφει ένα επεισόδιο μόλις το παρακολουθήσετε και κάνει αυτόματα λήψη του επόμενου επεισοδίου.

Διαγραφή όλων των λήψεων

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix και επιλέξτε το εικονίδιο Περισσότερα , το εικονίδιο "Περισσότερα" με τις τρεις τελείες ... ή το εικονίδιο προφίλ .

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής ή Ρυθμίσεις.

 3. Στην περιοχή Λήψεις, επιλέξτε Διαγραφή όλων των λήψεων.

 4. Στην οθόνη επιβεβαίωσης, επιλέξτε OK ή Διαγραφή.

Μπορείτε επίσης να διαγράφετε λήψεις από μια συσκευή στην οποία δεν έχετε πρόσβαση, καταργώντας αυτή τη συσκευή από τον λογαριασμό σας στο Netflix.

Κατάργηση μιας συσκευής μέσω iOS, Android ή Amazon Fire

 1. Συνδεθείτε στο Netflix από ένα πρόγραμμα περιήγησης για κινητές συσκευές.

 2. Κάντε κλικ στο μενού προφίλ ή πατήστε Περισσότερα .

 3. Επιλέξτε Λογαριασμός.

 4. Επιλέξτε Διαχείριση συσκευών λήψης.

 5. Επιλέξτε Κατάργηση συσκευής σε οποιαδήποτε συσκευή θέλετε να καταργήσετε.

Κατάργηση μιας συσκευής μέσω Windows 10 ή Windows 11

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε στο εικονίδιο "Περισσότερα" με τις τρεις τελείες ... στην οθόνη.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε Στοιχεία λογαριασμού.

 4. Επιλέξτε Διαχείριση συσκευών λήψης.

 5. Επιλέξτε Κατάργηση συσκευής σε οποιαδήποτε συσκευή θέλετε να καταργήσετε.

Σημείωση:
Αν κλείσατε τον λογαριασμό σας και θέλετε να διαγράψετε τυχόν τίτλους που είχατε κατεβάσει, διαγράψτε την εφαρμογή του Netflix από τη συσκευή σας.