Το Netflix εμφανίζει το μήνυμα "Έχετε στοιχεία λήψης σε πάρα πολλές συσκευές. (10016-23000)"

Έχετε στοιχεία λήψης σε πάρα πολλές συσκευές.
Καταργήστε στοιχεία λήψης από μια άλλη συσκευή ή μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/changeplan για επιλογές προγράμματος. (10016-23000)

Αυτό το σφάλμα στο iPhone, iPad ή iPod touch σημαίνει ότι έχετε καλύψει τον μέγιστο αριθμό συσκευών λήψεων που επιτρέπει το πρόγραμμά σας στο Netflix.

Για να διορθώσετε το πρόβλημα ακολουθήστε μια από αυτές τις επιλογές και δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε λήψη ξανά:

Σχετικά άρθρα