Τρόπος αποθήκευσης λήψεων σε κάρτα SD

Μπορείτε να αποθηκεύετε τις τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες που κατεβάζονται σε μια εγκατεστημένη κάρτα SD στη συσκευή Android ή Amazon Fire. 

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix και πατήστε Περισσότερα ή το εικονίδιο του προφίλ σας .

  2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

  3. Στην περιοχή Λήψεις, επιλέξτε Θέση λήψης.

  4. Επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύονται οι λήψεις σας.

Σημείωση:
Με αυτή την ενέργεια θα αλλάξει η θέση αποθήκευσης των μελλοντικών λήψεων. Οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι ταινίες που έχετε ήδη κατεβάσει θα παραμείνουν στη θέση τους.

Σχετικά άρθρα