Τρόπος αλλαγής της ποιότητας βίντεο μιας λήψης

Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα του βίντεο λήψης ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

  • Η Τυπική είναι μια ποιότητα βίντεο ελαφρώς χαμηλότερη από την Υψηλή. Απαιτεί λιγότερο χώρο αποθήκευσης και λιγότερο χρόνο για τη λήψη.

  • Η Υψηλή ποιότητα, έως 1080p ανάλογα με την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία, απαιτεί περισσότερο χώρο αποθήκευσης και περισσότερη ώρα για τη λήψη.

Για να αλλάξετε την ποιότητα βίντεο για τις λήψεις τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών: 

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix και επιλέξτε το εικονίδιο Περισσότερα , το εικονίδιο "Περισσότερα" με τις τρεις τελείες ... ή το εικονίδιο προφίλ .

  2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

  3. Στην περιοχή Λήψεις, επιλέξτε Ποιότητα βίντεο λήψης ή Ποιότητα βίντεο.

  4. Επιλέξτε Τυπική ή Υψηλή/Υψηλότερη.

Σημείωση:
Για να επιλέξετε ποιότητα βίντεο σε μια συσκευή Android ή Amazon Fire, πρέπει να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής του Netflix σε HD. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μοντέλα Android με δυνατότητα HD και τα μοντέλα Amazon Fire με δυνατότητα HD.

Σχετικά άρθρα