Τρόπος αλλαγής της ποιότητας βίντεο μιας λήψης

Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα του βίντεο λήψης ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

  • Η Τυπική είναι μια ποιότητα βίντεο ελαφρώς χαμηλότερη από την Υψηλή. Απαιτεί λιγότερο χώρο αποθήκευσης και λιγότερο χρόνο για τη λήψη.

  • Η Υψηλή ποιότητα, έως 1080p ανάλογα με την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία, απαιτεί περισσότερο χώρο αποθήκευσης και περισσότερη ώρα για τη λήψη.

Για να αλλάξετε την ποιότητα βίντεο για τις λήψεις τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών: 

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix και επιλέξτε το εικονίδιο Περισσότερα , το εικονίδιο "Περισσότερα" με τις τρεις τελείες ... ή το εικονίδιο προφίλ .

  2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

  3. Στην περιοχή Λήψεις, επιλέξτε Ποιότητα βίντεο λήψης ή Ποιότητα βίντεο.

  4. Επιλέξτε Τυπική ή Υψηλή/Υψηλότερη.

Σημείωση:
Για να επιλέξετε ποιότητα βίντεο σε μια συσκευή Android ή Amazon Fire, πρέπει να έχει δυνατότητα αναπαραγωγής του Netflix σε HD. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μοντέλα Android με δυνατότητα HD και τα μοντέλα Amazon Fire με δυνατότητα HD.