Χρήση του Netflix στην κονσόλα Xbox

Καλωσορίσατε στο Netflix στο Xbox! Συμβουλευτείτε αυτό το άρθρο, για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες του Netflix και να μάθετε πώς να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας και πώς να αποσυνδέεστε από αυτόν. Αν δεν γνωρίζετε αν η συσκευή σας υποστηρίζει το Netflix, ακολουθήστε τα βήματα στην καρτέλα "Ρύθμιση του Netflix" για να προσπαθήσετε να εντοπίσετε την εφαρμογή του Netflix.

Δυνατότητες του Netflix
Ρύθμιση του Netflix
Αποσυνδεθείτε από το Netflix
Netflix σε Ultra HD
Netflix σε HDR

Το Netflix είναι διαθέσιμο στην κονσόλα Xbox 360 και Xbox One. Στις λειτουργίες streaming του Netflix στην κονσόλα Xbox περιλαμβάνονται οι εξής:

Xbox 360

Υποστηριζόμενες περιοχές
Το Netflix είναι διαθέσιμο στην κονσόλα Xbox One σε όλες τις περιοχές όπου είναι διαθέσιμη και η υπηρεσία Netflix και η υπηρεσία Xbox Live.

Περιήγηση
Κάντε κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω, για να περιηγηθείτε σε είδη που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας. Πατήστε το κουμπί Y για να αναζητήσετε έναν συγκεκριμένο τίτλο. Αν χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα Xbox Kinect με την κονσόλα Xbox 360, πείτε "Xbox" για να εμφανιστεί μια λίστα φωνητικών εντολών.

Ανάλυση
Παρακολουθήστε ταινίες μέσω streaming σε ανάλυση έως και 720p. Οι τίτλοι με το σύμβολο HD μεταδίδονται μέσω streaming σε High Definition, εφόσον η σύνδεσή σας στο Internet υποστηρίζει ταχύτητες 5 Mbps και άνω.

Υπότιτλοι και μεταγλώττιση
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο Ήχος και υπότιτλοι, για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους, εάν διατίθενται για τη συγκεκριμένη ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή. Από αυτήν την οθόνη, θα διατίθενται επίσης επιλεγμένοι τίτλοι για αναπαραγωγή σε ήχο surround Dolby Digital Plus 5.1, αν η ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet είναι 5 Mbps και άνω.

Xbox One

Υποστηριζόμενες περιοχές
Το Netflix είναι διαθέσιμο στην κονσόλα Xbox One σε όλες τις περιοχές όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Netflix και η υπηρεσία Xbox Live.

Περιήγηση
Κάντε κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω, για να περιηγηθείτε σε είδη που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας. Αν χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα Xbox Kinect με την κονσόλα Xbox One, πείτε "Xbox" για να εμφανιστεί μια λίστα φωνητικών εντολών.

 • Αναζήτηση: Αν πατήσετε το κουμπί Y στο χειριστήριο Xbox One μέσα από την εφαρμογή του Netflix, θα μεταφερθείτε στη σελίδα αναζήτησης.

 • Προφίλ, ενότητα "Παιδικά", αποσύνδεση: Αν πατήσετε το κουμπί B μέσα από την εφαρμογή του Netflix, θα μεταφερθείτε στο μενού του Netflix, από όπου μπορείτε να αλλάξετε προφίλ, να μεταβείτε στην ενότητα "Παιδικά" ή να επισκεφτείτε τη σελίδα ρυθμίσεων για να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό Netflix.

Ανάλυση
Παρακολουθήστε ταινίες μέσω streaming σε ανάλυση έως και 1080p. Οι τίτλοι με το σύμβολο HD μεταδίδονται μέσω streaming σε High Definition, εφόσον η σύνδεσή σας στο Internet υποστηρίζει ταχύτητες 5 Mbps και άνω.

Υπότιτλοι και μεταγλώττιση
Ξεκινήστε την προβολή μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής εκπομπής και επιλέξτε το εικονίδιο Ήχος και υπότιτλοι, για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους, εάν διατίθενται. Από αυτήν την οθόνη, θα διατίθενται επίσης επιλεγμένοι τίτλοι σε ήχο surround Dolby Digital Plus 5.1, αν η ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet είναι 5 Mbps και άνω.

Μπορείτε επίσης να κάνετε streaming επιλεγμένων τίτλων με ήχο Dolby Atmos. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το άρθρο σχετικά με τη χρήση του Dolby Atmos στο Netflix.

Xbox One S

Υποστηριζόμενες περιοχές
Το Netflix είναι διαθέσιμο στην κονσόλα Xbox One S σε όλες τις περιοχές όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Netflix και η υπηρεσία Xbox Live.

Περιήγηση
Κάντε κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω, για να περιηγηθείτε σε είδη που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας. Αν χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα Xbox Kinect με την κονσόλα Xbox One, πείτε "Xbox" για να εμφανιστεί μια λίστα φωνητικών εντολών.

 • Αναζήτηση: Αν πατήσετε το κουμπί Y στο χειριστήριο Xbox One S μέσα από την εφαρμογή του Netflix, θα μεταφερθείτε στη σελίδα αναζήτησης.

 • Προφίλ, ενότητα "Παιδικά", αποσύνδεση: Αν πατήσετε το κουμπί B μέσα από την εφαρμογή του Netflix, θα μεταφερθείτε στο μενού του Netflix, από όπου μπορείτε να αλλάξετε προφίλ, να μεταβείτε στην ενότητα "Παιδικά" ή να επισκεφτείτε τη σελίδα ρυθμίσεων για να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό Netflix.

Ανάλυση
Παρακολουθήστε ταινίες μέσω streaming σε ανάλυση έως και 4K. Οι τίτλοι με το σύμβολο Ultra HD μεταδίδονται μέσω streaming σε Ultra High Definition, εφόσον η σύνδεσή σας στο Internet υποστηρίζει ταχύτητες 25 Mbps και άνω.

Υπότιτλοι και μεταγλώττιση
Ξεκινήστε την προβολή μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής εκπομπής και επιλέξτε το εικονίδιο Ήχος και υπότιτλοι, για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους, εάν διατίθενται. Από αυτήν την οθόνη, θα διατίθενται επίσης επιλεγμένοι τίτλοι σε ήχο surround Dolby Digital Plus 5.1, αν η ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet είναι 5 Mbps και άνω.

Μπορείτε επίσης να κάνετε streaming επιλεγμένων τίτλων με ήχο Dolby Atmos. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το άρθρο σχετικά με τη χρήση του Dolby Atmos στο Netflix.

Xbox One X

Υποστηριζόμενες περιοχές
Το Netflix είναι διαθέσιμο στην κονσόλα Xbox One X σε όλες τις περιοχές όπου είναι διαθέσιμη και η υπηρεσία Netflix και η υπηρεσία Xbox Live.

Περιήγηση
Κάντε κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω, για να περιηγηθείτε σε είδη που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας. Αν χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα Xbox Kinect με την κονσόλα Xbox One, πείτε "Xbox" για να εμφανιστεί μια λίστα φωνητικών εντολών.

 • Αναζήτηση: Αν πατήσετε το κουμπί Y στο χειριστήριο Xbox One X μέσα από την εφαρμογή του Netflix, θα μεταφερθείτε στη σελίδα αναζήτησης.

 • Προφίλ, ενότητα "Παιδικά", αποσύνδεση: Αν πατήσετε το κουμπί B μέσα από την εφαρμογή του Netflix, θα μεταφερθείτε στο μενού του Netflix, από όπου μπορείτε να αλλάξετε προφίλ, να μεταβείτε στην ενότητα "Παιδικά" ή να επισκεφτείτε τη σελίδα ρυθμίσεων για να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό Netflix.

Ανάλυση
Παρακολουθήστε ταινίες μέσω streaming σε ανάλυση έως και 4K. Οι τίτλοι με το σύμβολο Ultra HD μεταδίδονται μέσω streaming σε Ultra High Definition, εφόσον η σύνδεσή σας στο Internet υποστηρίζει ταχύτητες 25 Mbps και άνω.

Υπότιτλοι και μεταγλώττιση
Ξεκινήστε την προβολή μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής εκπομπής και επιλέξτε το εικονίδιο Ήχος και υπότιτλοι, για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους, εάν διατίθενται. Από αυτήν την οθόνη, θα διατίθενται επίσης επιλεγμένοι τίτλοι σε ήχο surround Dolby Digital Plus 5.1, αν η ταχύτητα της σύνδεσής σας στο Internet είναι 5 Mbps και άνω.

Μπορείτε επίσης να κάνετε streaming επιλεγμένων τίτλων με ήχο Dolby Atmos. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το άρθρο σχετικά με τη χρήση του Dolby Atmos στο Netflix.

Για να συνδέσετε την κονσόλα Xbox με τον λογαριασμό Netflix, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό Xbox Live και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για τη συσκευή σας παρακάτω. Επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης τη�� Microsoft , αν χρειαστείτε βοήθεια για να συνδεθείτε στον λογαριασμό Xbox LIVE.

Xbox 360

Κατεβάστε την εφαρμογή του Netflix

Προτού προχωρήσετε στα παρακάτω βήματα, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό Xbox Live. Αν χρειαστείτε πρόσθετη βοήθεια με αυτό, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft.

 1. Από τον Πίνακα οργάνων του Xbox 360, μεταβείτε στην ενότητα Apps (Εφαρμογές).

 2. Επιλέξτε το πλακίδιο Netflix, για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, προχωρήστε στα παρακάτω βήματα.

Συνδεθείτε στο Netflix

 1. Από τον Πίνακα οργάνων Xbox 360, μεταβείτε στην ενότητα Apps (Εφαρμογές) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλακίδιο του Netflix.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση.

  • Αν δεν βλέπετε την επιλογή Σύνδεση, επιλέξτε Ναι στην οθόνη Είστε μέλος του Netflix; που εμφανίζεται.

  • Αν δεν είστε ακόμα μέλος, ξεκινήστε τη συνδρομή σας.

 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 4. Επιλέξτε Σύνδεση.

Η συσκευή σας έχει τώρα συνδεθεί με τον λογαριασμό Netflix. Καλή διασκέδαση!

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη λήψη του Netflix;

Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Netflix στη συσκευή σας, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή σας στο Internet. Επισκεφτείτε το άρθρο Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου για βοήθεια.

Αν εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να κατεβάσετε το Netflix στη συσκευή σας, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της συσκευής για περαιτέρω βοήθεια.

Xbox One

Κατεβάστε την εφαρμογή του Netflix

Λάβετε υπόψη ότι το Netflix είναι διαθέσιμο στην κονσόλα Xbox One μόνο στις περιοχές όπου είναι διαθέσιμη και η υπηρεσία Netflix και η υπηρεσία Xbox Live.

 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του Xbox One.

 2. Κάντε κύλιση στο δεξιό μέρος, για να μεταβείτε στο Store.

 3. Στην ενότητα Apps (Εφαρμογές), επιλέξτε Netflix.

  Σημείωση:
  Αν δεν βλέπετε το Netflix, επιλέξτε Search all apps (Αναζήτηση όλων των εφαρμογών), για να αναζητήσετε το Netflix.
 4. Επιλέξτε Install (Εγκατάσταση).

 5. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της εφαρμογής, επιλέξτε Launch (Άνοιγμα), για να συνδεθείτε στο Netflix.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, προχωρήστε στα παρακάτω βήματα.

Συνδεθείτε στο Netflix

 1. Επιλέξτε το Netflix από την οθόνη Home (Αρχική).

 2. Επιλέξτε Σύνδεση μέλους.

 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 4. Επιλέξτε Σύνδεση.

Η συσκευή σας έχει τώρα συνδεθεί με τον λογαριασμό Netflix. Καλή διασκέδαση!

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη λήψη του Netflix;

Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Netflix στη συσκευή σας, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή σας στο Internet. Επισκεφτείτε το άρθρο Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου για βοήθεια.

Αν εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να κατεβάσετε το Netflix στη συσκευή σας, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της συσκευής για περαιτέρω βοήθεια.

Xbox One S

Κατεβάστε την εφαρμογή του Netflix

Λάβετε υπόψη ότι το Netflix είναι διαθέσιμο στην κονσόλα Xbox One S μόνο στις περιοχές όπου είναι διαθέσιμη και η υπηρεσία Netflix και η υπηρεσία Xbox Live.

 1. Ξεκινήστε από την Αρχική οθόνη της κονσόλας Xbox One S.

 2. Κάντε κύλιση στο δεξιό μέρος, για να μεταβείτε στο Store.

 3. Στην ενότητα Apps (Εφαρμογές), επιλέξτε Netflix.

  Σημείωση:
  Αν δεν βλέπετε το Netflix, επιλέξτε Search all apps (Αναζήτηση όλων των εφαρμογών), για να αναζητήσετε το Netflix.
 4. Επιλέξτε Install (Εγκατάσταση).

 5. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της εφαρμογής, επιλέξτε Launch (Άνοιγμα), για να συνδεθείτε στο Netflix.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, προχωρήστε στα παρακάτω βήματα.

Συνδεθείτε στο Netflix

 1. Επιλέξτε το Netflix από την Αρχική οθόνη.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση μέλους.

 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 4. Επιλέξτε Σύνδεση.

Η συσκευή σας έχει τώρα συνδεθεί με τον λογαριασμό Netflix. Καλή διασκέδαση!

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη λήψη του Netflix;

Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Netflix στη συσκευή σας, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή σας στο Internet. Επισκεφτείτε το άρθρο Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου για βοήθεια.

Αν εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να κατεβάσετε το Netflix στη συσκευή σας, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της συσκευής για περαιτέρω βοήθεια.

Xbox One X

Κατεβάστε την εφαρμογή του Netflix

Λάβετε υπόψη ότι το Netflix είναι διαθέσιμο στην κονσόλα Xbox One X μόνο στις περιοχές όπου είναι διαθέσιμη και η υπηρεσία Netflix και η υπηρεσία Xbox Live.

 1. Ξεκινήστε από την Αρχική οθόνη της κονσόλας Xbox One X.

 2. Κάντε κύλιση στο δεξιό μέρος, για να μεταβείτε στο Store.

 3. Στην ενότητα Apps (Εφαρμογές), επιλέξτε Netflix.

  Σημείωση:
  Αν δεν βλέπετε το Netflix, επιλέξτε Search all apps (Αναζήτηση όλων των εφαρμογών), για να αναζητήσετε το Netflix.
 4. Επιλέξτε Install (Εγκατάσταση).

 5. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της εφαρμογής, επιλέξτε Launch (Άνοιγμα), για να συνδεθείτε στο Netflix.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, προχωρήστε στα παρακάτω βήματα.

Συνδεθείτε στο Netflix

 1. Επιλέξτε το Netflix από την Αρχική οθόνη.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση μέλους.

 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 4. Επιλέξτε Σύνδεση.

Η συσκευή σας έχει τώρα συνδεθεί με τον λογαριασμό Netflix. Καλή διασκέδαση!

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη λήψη του Netflix;

Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Netflix στη συσκευή σας, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή σας στο Internet. Επισκεφτείτε το άρθρο Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου για βοήθεια.

Αν εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να κατεβάσετε το Netflix στη συσκευή σας, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της συσκευής για περαιτέρω βοήθεια.

Για να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Netflix στη συσκευή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Xbox 360

Ο λογαριασμός Netflix είναι συσχετισμένος με την ετικέτα παίκτη Xbox που έχει χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές, για να συσχετίσετε την ετικέτα παίκτη σας με έναν άλλο λογαριασμό Netflix:

Αποσυνδεθείτε από το Netflix
 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του Netflix.

 2. Μεταβείτε αριστερά για να ανοίξετε το μενού και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

  • Εάν δεν βλέπετε το μενού αφού μεταβείτε αριστερά, κινηθείτε προς τα επάνω και επιλέξτε Ρυθμίσεις ή το εικονίδιο του γραναζιού εικονίδιο γραναζιού.

 3. Επιλέξτε Αποσύνδεση.

 4. Επιλέξτε Ναι για επιβεβαίωση.

 5. Κατόπιν, θα έχετε την επιλογή να συνδεθείτε ως άλλο μέλος του Netflix.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή Ρυθμίσεις ή το εικονίδιο γραναζιού:

 1. Μέσα από την εφαρμογή του Netflix, χρησιμοποιήστε τα βέλη στο τηλεχειριστήριο για να πληκτρολογήσετε την εξής ακολουθία:
  Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση, Επανέναρξη, Απενεργοποίηση ή Επαναφορά.

 3. Κατόπιν, θα έχετε την επιλογή να συνδεθείτε ως άλλο μέλος του Netflix.

Αν θέλετε να αποσυνδέσετε τον λογαριασμό Netflix από όλες τις ετικέτες παίκτη που είναι συσχετισμένες με τη συνδρομή σας, μπορείτε να αποσυνδέσετε όλες τις συσκευές από την τοποθεσία web του Netflix.

Xbox One

Αποσυνδεθείτε από το Netflix
 1. Στην εφαρμογή του Netflix, βρείτε τη σειρά Μενού ή πατήστε το κουμπί B στο χειριστήριο.

 2. Από το μενού της οθόνης, επιλέξτε το εικονίδιο γραναζιού στα δεξιά.

 3. Επιλέξτε Αποσύνδεση.

 4. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο γραναζιού:

 1. Μέσα από την εφαρμογή του Netflix, χρησιμοποιήστε τα βέλη στο τηλεχειριστήριο, για να πληκτρολογήσετε την εξής ακολουθία:

  • Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση, Επανέναρξη, Απενεργοποίηση ή Επαναφορά.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Xbox One S

Αποσυνδεθείτε από το Netflix
 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του Netflix.

 2. Μεταβείτε αριστερά για να ανοίξετε το μενού και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

  • Εάν δεν βλέπετε το μενού αφού μεταβείτε αριστερά, κινηθείτε προς τα επάνω και επιλέξτε Ρυθμίσεις ή το εικονίδιο του γραναζιού εικονίδιο γραναζιού.

 3. Επιλέξτε Αποσύνδεση.

 4. Επιλέξτε Ναι για επιβεβαίωση.

 5. Κατόπιν, θα έχετε την επιλογή να συνδεθείτε ως άλλο μέλος του Netflix.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή Ρυθμίσεις ή το εικονίδιο γραναζιού:

 1. Μέσα από την εφαρμογή του Netflix, χρησιμοποιήστε τα βέλη στο τηλεχειριστήριο για να πληκτρολογήσετε την εξής ακολουθία:
  Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση, Επανέναρξη, Απενεργοποίηση ή Επαναφορά.

 3. Κατόπιν, θα έχετε την επιλογή να συνδεθείτε ως άλλο μέλος του Netflix.

Xbox One X

Αποσυνδεθείτε από το Netflix
 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του Netflix.

 2. Μεταβείτε αριστερά για να ανοίξετε το μενού και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

  • Εάν δεν βλέπετε το μενού αφού μεταβείτε αριστερά, κινηθείτε προς τα επάνω και επιλέξτε Ρυθμίσεις ή το εικονίδιο του γραναζιού εικονίδιο γραναζιού.

 3. Επιλέξτε Αποσύνδεση.

 4. Επιλέξτε Ναι για επιβεβαίωση.

 5. Κατόπιν, θα έχετε την επιλογή να συνδεθείτε ως άλλο μέλος του Netflix.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή Ρυθμίσεις ή το εικονίδιο γραναζιού:

 1. Μέσα από την εφαρμογή του Netflix, χρησιμοποιήστε τα βέλη στο τηλεχειριστήριο για να πληκτρολογήσετε την εξής ακολουθία:
  Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση, Επανέναρξη, Απενεργοποίηση ή Επαναφορά.

 3. Κατόπιν, θα έχετε την επιλογή να συνδεθείτε ως άλλο μέλος του Netflix.

Το Netflix είναι διαθέσιμο σε Ultra HD στην κονσόλα Xbox One S και Xbox One X. Για streaming σε Ultra HD, θα χρειαστείτε τα εξής:

 • Μια τηλεόραση Ultra HD του 2014 ή νεότερη με την εφαρμογή του Netflix που υποστηρίζει streaming περιεχομένου Ultra HD στα 60 Hz.

 • Ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει streaming σε Ultra HD. Μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον πρόγραμμά σας στην τοποθεσία Netflix.com/ChangePlan.

 • Σταθερή ταχύτητα σύνδεσης στο Internet 25 Mbps και άνω.

 • Ποιότητα streaming ρυθμισμένη σε Αυτόματη ή Υψηλή επιλογή. Περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις ποιότητας βίντεο θα βρείτε στο άρθρο Ρυθμίσεις αναπαραγωγής.

Το Netflix είναι διαθέσιμο σε HDR στην κονσόλα Xbox One S και Xbox One X. Για streaming σε HDR, θα χρειαστείτε τα εξής:

 • Μια smart TV που υποστηρίζει Dolby Vision ή HDR10 και το Netflix, συνδεδεμένη στη συσκευή σας μέσω θύρας HDMI που υποστηρίζει HDCP 2.2 ή νεότερη έκδοση (αυτή είναι συνήθως η θύρα HDMI 1).

 • Πρόγραμμα Netflix για προβολή σε 4 οθόνες. Μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον πρόγραμμά σας στην τοποθεσία Netflix.com/ChangePlan.

 • Σταθερή ταχύτητα σύνδεσης στο Internet 25 Mbps και άνω.

 • Ποιότητα streaming ρυθμισμένη σε Υψηλή. Περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις ποιότητας βίντεο θα βρείτε στο άρθρο Ρυθμίσεις αναπαραγωγής.