Κάποιος χρησιμοποιεί το λογαριασμό μου Netflix χωρίς την άδειά μου.

Αν πιστεύετε ότι κάποιος έχει χρησιμοποιήσει το λογαριασμό σας Netflix χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ελέγξετε το πρόσφατο ιστορικό προβολών σας για να δείτε ποιοι τίτλοι έχουν προβληθεί. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη σελίδα Πρόσφατη πρόσβαση στο λογαριασμό, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, η χώρα, η πόλη και η διεύθυνση IP από όπου έγινε μετάδοση του περιεχομένου μέσω streaming καθώς και ο τύπος συσκευής που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάδοση μέσω streaming. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες τοποθεσίας παρέχονται κατά προσέγγιση και καθορίζονται από το γεωγραφικό σημείο εγγραφής της εντοπισμένης διεύθυνσης IP.

Αν παρατηρήσετε απροσδόκητη δραστηριότητα streaming στο λογαριασμό σας Netflix και καμία συσκευή σας δεν έχει κλαπεί, συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Netflix για να βεβαιωθείτε ότι κανένα άλλο άτομο δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας χωρίς την άδειά σας. Μπορείτε επίσης να αποσυνδεθείτε από όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο λογαριασμό σας, ώστε να αποσυνδέσετε τυχόν μην εξουσιοδοτημένες συσκευές. Αυτή η μέθοδος απενεργοποίησης θα αποσυνδέσει όλες τις τρέχουσες συνδεδεμένες συσκευές στο λογαριασμό σας Netflix, ωστόσο θα χρειαστούν έως 8 ώρες για να ολοκληρωθεί η αποσύνδεση. Αυτή η μέθοδος θα διαγράψει επίσης τα δεδομένα τοποθεσίας που συσχετίζονται με τις συσκευές σας, επομένως μην απενεργοποιήσετε τις συσκευές σας με αυτόν τον τρόπο, αν πιστεύετε ότι οι συσκευές σας έχουν κλαπεί.