Πώς να χρησιμοποιείτε τους υπότιτλους, τις λεζάντες ή να επιλέξετε γλώσσα ήχου

Μπορείτε να αλλάζετε τους υπότιτλους, τις λεζάντες και τη γλώσσα ήχου για πολλές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες. Το Netflix εμφανίζει στην τηλεόραση και στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση τις 5-7 γλώσσες που είναι πιο σχετικές για εσάς με βάση τις ρυθμίσεις τοποθεσίας και γλώσσας που έχετε επιλέξει. Στο iPhone, το iPad, σε τηλέφωνα και tablet Android, καθώς και σε προγράμματα περιήγησης στο web θα βλέπετε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες για έναν τίτλο. Για τις λήψεις, το Netflix εμφανίζει τις 2 πιο σχετικές γλώσσες.

Σημείωση:
Μπορεί να βλέπετε υπότιτλους ακόμη κι αν οι ρυθμίσεις υποτίτλων είναι απενεργοποιημένες όταν βλέπετε τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες με διάλογο που διαφέρει από την αρχική γλώσσα του τίτλου.

Για να χρησιμοποιήσετε τους υπότιτλους, τις λεζάντες ή να επιλέξετε γλώσσα ήχου:

  1. Ανοίξτε το Netflix.

  2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

  3. Αρχίστε την προβολή και επιλέξτε την ενέργεια που αναφέρεται για τη συσκευή σας:

Συσκευή

Ενέργεια

Κινητά τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές

Πατήστε ή κάντε κλικ στην οθόνη

Smart TV, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, αποκωδικοποιητές, κονσόλες παιχνιδιών, media player μετάδοσης μέσω streaming

Πατήστε το κουμπί επάνω ή κάτω βέλους στο τηλεχειριστήριο

Apple TV 2 ή Apple TV 3

Κρατήστε πατημένο το κεντρικό κουμπί στο τηλεχειριστήριο του Apple TV

Apple TV 4 και Apple TV 4K

Σαρώστε προς τα κάτω στο τηλεχειριστήριο του Apple TV

4. Στο επάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης επιλέξτε Ήχος και υπότιτλοι . Σε τηλεοράσεις, οι επιλογές γλώσσας μπορεί να εμφανίζονται στο κάτω μέρος χωρίς το εικονίδιο. Μπορείτε να επιλέξετε από τις γλώσσες που εμφανίζονται ή να επιλέξετε Άλλες για να δείτε όλες τις επιλογές γλώσσας.

5. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ήχου ή υποτίτλων.

Σημείωση:
Οι προτιμήσεις υποτίτλων και ήχου δεν αποθηκεύονται κατά την προβολή των περισσότερων τίτλων στα Παιδικά από προφίλ ενήλικα. Αποθηκεύονται κατά την προβολή από Παιδικό προφίλ. Εάν πρέπει να αλλάζετε τον ήχο κάθε φορά που προσπαθείτε να παρακολουθήσετε, προβάλετε έναν τίτλο με βαθμό καταλληλότητας εφήβων και άνω για 2-3 λεπτά ρυθμισμένο στη γλώσσα ήχου της προτίμησής σας. Έτσι θα αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας για μελλοντική παρακολούθηση.

Για να δείτε τους διαθέσιμους τίτλους με Υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους (SDH), αναζητήστε το σήμα SDH στη σελίδα λεπτομερειών ενός τίτλου.

Σημείωση:
Ορισμένες τηλεοπτικές εκπομπές ενδέχεται να μη διαθέτουν SDH για όλες τις σεζόν ή για όλα τα επεισόδια.

Αν ένας τίτλος δεν έχει διαθέσιμο SDH, μπορεί να οριστούν από προεπιλογή υπότιτλοι που περιλαμβάνουν μόνο διαλόγους και δεν περιλαμβάνουν περιβάλλον όπως ήχους ή μουσική.

Σχετικά άρθρα