Πώς μπορώ να ενεργοποιώ ή να απενεργοποιώ τους υπότιτλους, τις λεζάντες ή τον εναλλακτικό ήχο;

Το Netflix σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τους υπότιτλους, τις λεζάντες και τον εναλλακτικό ήχο για πολλές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες. Μπορείτε να δείτε ποιες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές διατίθενται με ήχο και υπότιτλους στη γλώσσα προτίμησής σας εφόσον μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/subtitles.

Επιλέξτε τη συσκευή σας παρακάτω για να δείτε λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών.

Σημείωση:
Λόγω του μεγάλου αριθμού διαθέσιμων γλωσσών, το Netflix εμφανίζει μόνο τις 5-7 γλώσσες που είναι πιο σχετικές με εσάς κατά το streaming. Οι τίτλοι που έχετε κατεβάσει θα εμφανίζουν μόνο τις 2 γλώσσες που σχετίζονται περισσότερο με εσάς. Εάν λείπει η γλώσσα προτίμησής σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία Το Netflix είναι σε λάθος γλώσσα.

Amazon Fire TV/Stick

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο Amazon Fire TV/Stick:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, πατήστε το Κάτω βέλος στο τηλεχειριστήριο.

 4. Επισημάνετε το εικονίδιο διαλόγου και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

Συσκευές Android

Οι συσκευές Android που υποστηρίζουν το Netflix υποστηρίζουν και υπότιτλους. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους, τις λεζάντες ή τον εναλλακτικό ήχο σε μια συσκευή Android:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη.

 4. Επιλέξτε το εικονίδιο διαλόγου .

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

 6. Πατήστε το OK, για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Σημείωση:
Κατά την προβολή τίτλων που έχετε κατεβάσει, θα μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις υποτίτλων και ήχου για την περιοχή σας. Αν ορίσετε προτιμήσεις γλώσσας στον λογαριασμό σας, ενδέχεται να μπορείτε επίσης να επιλέξετε αντίστοιχες ρυθμίσεις υποτίτλων και ήχου, αν διατίθενται για τον συγκεκριμένο τίτλο.

Apple TV 2 και Apple TV 3

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο Apple TV:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί στο τηλεχειριστήριο του Apple TV.

 4. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

Apple TV 4 και Apple TV 4K

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο Apple TV:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, σαρώστε προς τα κάτω στην επιφάνεια αφής στο τηλεχειριστήριο του Apple TV 4.

 4. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

Υπολογιστής

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο Netflix.com:

 1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία Netflix.com.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, μετακινήστε το ποντίκι στην οθόνη.

 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο διαλόγου .

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

Google Chromecast

Σημείωση:
Οι υπότιτλοι πρέπει να προσαρμοστούν από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε με το Chromecast.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο από συσκευή Android ή Apple iOS:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη.

 4. Επιλέξτε το εικονίδιο διαλόγου .

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

 6. Πατήστε το X ή το OK, για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Google TV

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο Google TV:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Επιλέξτε Ήχος και υπότιτλοι.

 4. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

 5. Επιλέξτε Προβολή.

iPhone, iPad, iPod touch

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε υπότιτλους ή εναλλακτικό ήχο σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη.

 4. Επιλέξτε το εικονίδιο διαλόγου στην επάνω δεξιά γωνία.

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

 6. Πατήστε το X, για να συνεχίσετε την παρακολούθηση.

Σημείωση:
Κατά την προβολή τίτλων που έχετε κατεβάσει, θα μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις υποτίτλων και ήχου για την περιοχή σας. Αν ορίσετε προτιμήσεις γλώσσας στον λογαριασμό σας, ενδέχεται να μπορείτε επίσης να επιλέξετε αντίστοιχες ρυθμίσεις υποτίτλων και ήχου, αν διατίθενται για τον συγκεκριμένο τίτλο.

Στις περισσότερες συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, Smart TV και αποκωδικοποιητές

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στις περισσότερες συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, Smart TV και αποκωδικοποιητές:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Επιλέξτε Ήχος και υπότιτλοι στον πίνακα επιλογών.

 4. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

 5. Πατήστε το κουμπί Πίσω, για να επιστρέψετε στον πίνακα επιλογών.

 6. Επιλέξτε Προβολή.

Στις νεότερες συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, τις Smart TV και τους αποκωδικοποιητές, οι επιλογές για τον ήχο και τους υπότιτλους είναι διαθέσιμες ενώ προβάλλεται μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, πατήστε το Κάτω βέλος.

 4. Επιλέξτε το εικονίδιο διαλόγου .

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

Σημείωση:
Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

Nook

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο Nook:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη.

 4. Επιλέξτε το εικονίδιο διαλόγου .

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

 6. Πατήστε Τέλος, για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

PlayStation 3

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο PlayStation 3:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, πατήστε το Κάτω βέλος στο χειριστήριο.

 4. Επισημάνετε το εικονίδιο διαλόγου και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

PlayStation 4

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο PlayStation 4:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, πατήστε το Κάτω βέλος στο χειριστήριο.

 4. Επισημάνετε το εικονίδιο διαλόγου και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

Roku

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο Roku:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Επιλέξτε Ήχος και υπότιτλοι στη σελίδα περιγραφής.

 4. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

 5. Πατήστε το κουμπί Πίσω, για να επιστρέψετε στη σελίδα περιγραφής.

 6. Επιλέξτε Προβολή.

Σημείωση:
Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, η συσκευή σας δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

Στις νεότερες συσκευές Roku, οι επιλογές για τον ήχο και τους υπότιτλους είναι διαθέσιμες ενώ προβάλλεται μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, πατήστε το Κάτω βέλος στο τηλεχειριστήριο.

 4. Επιλέξτε Ήχος και υπότιτλοι.

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

Wii

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο Nintendo Wii:

 1. Ανοίξτε το κανάλι Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία με το κουμπί A.

 3. Στη σελίδα περιγραφής, κάντε κλικ στο εικονίδιο διαλόγου στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

 4. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

 5. Επιλέξτε Προβολή.

Σημείωση:
Στα προφίλ παιδιών δεν υπάρχει προς το παρόν η δυνατότητα αλλαγής υποτίτλων ή ήχου

Wii U

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο Nintendo Wii U:

 1. Ανοίξτε το κανάλι Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, χρησιμοποιήστε το GamePad για να επιλέξετε το εικονίδιο Διαλόγου στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

 4. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

 5. Πατήστε το κουμπί X.

Σημείωση:
Στα προφίλ παιδιών δεν υπάρχει προς το παρόν η δυνατότητα αλλαγής υποτίτλων ή ήχου.

Xbox 360

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο Xbox 360:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, πατήστε το Κάτω βέλος στο χειριστήριο.

 4. Επισημάνετε το εικονίδιο Διαλόγου και πατήστε το A.

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.

Xbox One

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους ή τον εναλλακτικό ήχο στο Xbox One:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Επιλέξτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία.

 3. Ενώ προβάλλεται η τηλεοπτική εκπομπή ή η ταινία, πατήστε το Κάτω βέλος στο χειριστήριο.

 4. Επισημάνετε το εικονίδιο Διαλόγου και πατήστε το A.

 5. Επιλέξτε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις για τον ήχο και τους υπότιτλους.