מישהו משתמש בחשבון Netflix שלי ללא רשותי.

אם אתה חושב שמישהו השתמש בחשבון Netflix שלך ללא רשותך, תוכל לבדוק את פעילות הצפייה האחרונה שלך כדי לראות אילו כותרים נצפו. תוכל לבדוק גם את הדף פעילות סטרימינג אחרונה במכשירים, שבו מוצגים התאריך והשעה של הכניסה, הארץ, המדינה וכתובת ה-IP שמהן התוכן הופעל בסטרימינג, וסוג המכשיר שבו הופעל הסטרימינג. חשוב לזכור שפרטי המיקום משוערים, והם נקבעים לפי המקום שבו רשומה כתובת ה-IP שזוהתה.

אם הבחנת בפעילות סטרימינג לא צפויה בחשבון Netflix שלך ולא נגנב ממך מכשיר, מומלץ לשנות את הסיסמה שלך ב-Netflix כדי לוודא שאף אחד לא יוכל לגשת לחשבון שלך בלי רשותך. אפשרות נוספת היא לצאת מהחשבון בכל המכשירים שמחוברים לחשבון שלך כדי לנתק מכשירים לא מאושרים. שיטת השבתה זו תגרום לניתוק של כל המכשירים שמחוברים כרגע לחשבון Netflix שלך. הניתוק ייכנס לתוקף תוך שמונה שעות. שיטה זו תגרום גם לניקוי של נתוני המיקום המשויכים למכשירים שלך, ולכן אם אתה חושב שהמכשיר שלך נגנב, אל תשבית את המכשירים בדרך זו.