הפעלה מחדש של חשבון Netflix

כדי להפעיל מחדש את החשבון יש להיכנס ל‑Netflix וללחוץ על חידוש המינוי מכל פרופיל (למעט פרופיל ילדים).

חשוב:
אם עליך לאפס את הסיסמה, תתבצע הפניה לדף 'חשבון' שבו יש ללחוץ על הוסף חבילת סטרימינג > ‏התחל מחדש את המינוי.
  • אם החשבון אינו פעיל, בכניסה ל‑Netflix תופיע הנחיה להפעלה מחדש של מינוי. תאריך החיוב ישתנה לתאריך שבו הפעלת מחדש את המינוי.

  • אם החשבון שלך פעיל, באפשרותך לשמור על הסטטוס בלחיצה על הקישור התחל מחדש את המינוי בדף חשבון. במקרה כזה, לא יחול שינוי בתאריך החיוב.

  • אם ברצונך להשתמש באמצעי תשלום אחר, אנחנו מזמינים אותך לעיין באפשרויות התשלום הזמינות.


אם חשבון Netflix שלך הופעל מחדש בלי רשותך, באפשרותך לבטל את החשבון לפי ההנחיות שמופיעות במאמר ביטול המינוי ל-Netflix ולאחר מכן לבצע את הפעולות בסעיף איך אפשר למנוע הפעלה מחדש של החשבון שלי בלי רשותי? באותו מאמר.

מאמרים קשורים