ביטול המינוי ל-Netflix

ניתן לבטל את חשבון Netflix בכל שלב.

חשוב:
זוהי הדרך היחידה לבטל את החשבון ולסיים את המינוי. לא ניתן לבטל את החשבון על ידי יציאה ממנו או מחיקה של אפליקציית Netflix.

כאשר אין עוד חיובים על המינוי

לא יבוצע חיוב נוסף, אלא במקרה של הפעלה מחדש של החשבון. במקרה של ביטול המינוי לפני סיום תקופת החיוב, ניתן להשתמש ב‑Netflix עד לביטול אוטומטי של החשבון בסוף תקופת החיוב.

אם לא מופיעה אפשרות לבטל

אם לא מופיעה בדף 'חשבון' אפשרות ביטול, יש לבטל את החשבון דרך חברת החיוב. בדף חשבון יופיע קישור שינחה אותך בתהליך הביטול מול חברת החיוב, או הנחיות ליצירת קשר עם חברת החיוב לצורך ביטול.

ביטול לפני סוף תקופת החיוב

במקרה של ביטול המינוי לפני סיום תקופת החיוב, ניתן להשתמש ב‑Netflix עד סוף תקופת החיוב. התאריך הצפוי לסגירת החשבון מופיע בדף פרטי חיוב.

ביטול כאשר החשבון במצב השעיה

אם החשבון שלך מושעה, הוא ייסגר באופן מיידי לאחר הביטול.

ביטול במקרה שיש לך יתרת זכות מתוקף כרטיס מתנה או מבצע

החשבון שלך יבוטל לאחר ניצול מלא של יתרת הזכות שקיבלת מתוקף כרטיס מתנה או מבצע. לאחר בקשת הביטול, תהיה לך אפשרות להמשיך להשתמש ב-Netflix במשך מספר חודשי השירות שנותרו בכרטיס המתנה של Netflix או ביתרת הזכות שקיבלת מתוקף מבצע. לאחר ניצול מלא של יתרת הזכות, לא תהיה לך עוד אפשרות להשתמש ב‑Netflix.

הצטרפות מחדש ל‑Netflix

באפשרותך להפעיל מחדש את חשבון Netflix שלך בכל שלב.

אנחנו נשמור את פעילות הצפייה שלך למשך עשרה חודשים לאחר סגירת החשבון, כך שהיא תהיה זמינה במקרה של הפעלה מחדש של החשבון במהלכם. במהלך עשרת החודשים יעמדו לרשותך גם:

  • ההמלצות שלך

  • הדירוגים

  • פרטי החשבון

  • היסטוריית משחקים

  • נקודות שמירה של משחקים (ובלבד שהמשחק ונתוני המשחק לא נמחקו מהמכשיר)

מניעת הפעלה מחדש של החשבון על ידי אחרים

כדי לוודא שאף אחד מבני הבית לא יוכל להפעיל מחדש את Netflix בלי רשותך, מומלץ לשנות את הסיסמה לאחר ביטול המינוי. חשוב לסמן את התיבה דרוש כניסה מחדש עם הסיסמה החדשה בכל המכשירים. פעולה זו תגרום לשינוי הסיסמה הנוכחית שלך וליציאה מהחשבון בכל המכשירים שבהם החשבון עדיין מחובר.