ביטול החשבון ב‑Netflix

אפשר לבטל את החשבון ב-Netflix בכל רגע נתון.

חשוב:
זוהי הדרך היחידה לבטל את החשבון ולסיים את המינוי. לא ניתן לבטל את החשבון על ידי יציאה ממנו או מחיקה של אפליקציית Netflix.

כאשר אין עוד חיובים על המינוי

לא יבוצע חיוב נוסף, אלא במקרה של הפעלה מחדש של החשבון. במקרה של ביטול המינוי לפני סיום תקופת החיוב, ניתן להשתמש ב‑Netflix עד לביטול אוטומטי של החשבון בסוף תקופת החיוב.

אם לא מופיעה אפשרות לבטל

אם לא מופיעה בדף 'חשבון' אפשרות ביטול, יש לבטל את החשבון דרך חברת החיוב, החברה שבאמצעותה משלמים על החשבון. עוברים אל הדף 'חשבון' ובודקים מה מופיע במקטע מינוי וחיוב או מינוי. יופיע קישור שינחה אותך בתהליך הביטול מול חברת החיוב, או הנחיות ליצירת קשר עם חברת החיוב לצורך ביטול.

ביטול לפני סוף תקופת החיוב

במקרה של ביטול המינוי לפני סיום תקופת החיוב, ניתן להשתמש ב‑Netflix עד סוף תקופת החיוב. התאריך הצפוי לסגירת החשבון מופיע בדף פרטי חיוב.

ביטול כאשר החשבון במצב השעיה

אם החשבון שלך מושעה, הוא ייסגר באופן מיידי לאחר הביטול.

ביטול במקרה שיש לך יתרת זכות מתוקף כרטיס מתנה או מבצע

לאחר הביטול אפשר להמשיך להשתמש ב-Netflix למשך מספר החודשים שהיתרה בכרטיס המתנה או במבצע מכסה. לאחר ניצול מלא של יתרת הזכות, לא תהיה לך עוד אפשרות להשתמש ב‑Netflix.

הקפאת המינוי

רוצה לקחת הפסקה מ-Netflix? יש לך אפשרות להקפיא את המינוי במקום לבטל אותו.

בשלב זה אפשרות ההקפאה זמינה רק ללקוחות שאמצעי התשלום הראשי שלהם הוא כרטיס אשראי או כרטיס חיוב מיידי, והיא אינה זמינה במסגרת חבילה בסיסית.

במקרה של הקפאת המינוי, תהיה לך אפשרות להמשיך לצפות ב‑Netflix עד תאריך החיוב הבא. בתאריך החיוב הבא לא יתבצע חיוב והמינוי יוקפא למשך חודש אחד. אחרי חודש, יתבצע חיוב לפי מחיר החבילה הנוכחי ואפשר יהיה להמשיך לצפות ב-Netflix.

איך מקפיאים את המינוי

 1. עוברים אל הדף ביטול המינוי. צריך להיכנס לחשבון (אם טרם נכנסת).

 2. לוחצים על הקפאה לחודש.

 3. לא ניתן לצפות בסטרימינג או להוריד תכנים כאשר המינוי מוקפא, אבל אפשר לדפדפן ב-Netflix ולהוסיף כותרים לרשימה שלי.

הארכה של הקפאת מינוי

שבוע לפני ביטול ההקפאה האוטומטי של החשבון תהיה לך אפשרות להאריך את ההקפאה למשך חודש נוסף.

חשוב:
ניתן להקפיא חשבונות למשך שלושה חודשים בלבד. אם האפשרות הארכת ההקפאה לא מופיעה, יכול להיות שהחשבון כבר הוקפא למשך שלושה חודשים, או שאמצעי התשלום הראשי שלך אינו כרטיס אשראי או כרטיס חיוב מיידי.
 1. נכנסים לדף 'חשבון' בדפדפן.

 2. לוחצים על הארכת ההקפאה בבאנר עם הכיתוב רוצה להתחיל לצפות? בראש הדף 'חשבון'.

 3. המינוי שלך יוקפא למשך חודש נוסף.

איך מבטלים את ההקפאה של מינוי

אם המינוי שלך מוקפא, יש לך אפשרות לבטל את ההקפאה או את המינוי בכל שלב דרך הדף 'חשבון'. כדי לבטל את הקפאת המינוי:

 1. נכנסים לדף 'חשבון' בדפדפן.

 2. לוחצים על ביטול ההקפאה בבאנר עם הכיתוב רוצה להתחיל לצפות? בראש הדף 'חשבון'.

 3. ייגבה ממך תשלום באופן מיידי, תאריך החיוב יתעדכן ותהיה לך אפשרות להתחיל לצפות ב-Netflix באופן מיידי.

הצטרפות מחדש ל‑Netflix

באפשרותך להפעיל מחדש את החשבון ב-Netflix בכל שלב.

אנחנו נשמור את פעילות הצפייה שלך למשך עשרה חודשים לאחר סגירת החשבון, כך שהיא תהיה זמינה במקרה של הפעלה מחדש של החשבון במהלכם. במהלך עשרת החודשים יעמדו לרשותך גם:

 • ההמלצות שלך

 • הדירוגים

 • פרטי החשבון

 • היסטוריית משחקים

 • נקודות שמירה של משחקים (אם כי במשחקים שאינם מאפשרים שמירה בענן, המשחק ונתוני המשחק חייבים להיות מותקנים עדיין במכשיר שבו שיחקת)

מניעת הפעלה מחדש של החשבון על ידי אחרים

כדי לוודא שאף אחד מבני הבית לא יוכל להפעיל מחדש את Netflix בלי רשותך, מומלץ לשנות את הסיסמה לאחר ביטול המינוי. חשוב לסמן את התיבה דרוש כניסה מחדש עם הסיסמה החדשה בכל המכשירים. פעולה זו תגרום לשינוי הסיסמה הנוכחית וליציאה מהחשבון בכל המכשירים שבהם החשבון עדיין מחובר.

מאמרים קשורים