שינוי החבילה

אפשר לשנות את החבילה ב‑Netflix בכל שלב, באופן הבא:

  1. נכנסים לחשבון ב-Netflix.

  2. לוחצים על שנה חבילה במקטע פרטי החבילה. (אם האפשרות שנה חבילה לא מופיעה, כדאי ליצור איתנו קשר.)

    חשוב:
    אם החשבון מושעה, לא ניתן לשנות את החבילה אלא לאחר ביטול ההשעיה.
  3. בוחרים את החבילה הרצויה ולוחצים על המשך או על עדכן.

  4. לוחצים על אשר שינוי או על אישור.

במקרה של שינוי לחבילה במחיר גבוה יותר, השינוי ייכנס לתוקף באופן מיידי כך שאפשר ליהנות מכל התכונות הנוספות. מאחר ש-Netflix הוא שירות בתשלום מראש, תאריך החיוב ישתנה בהתאם ליתרה שנותרה לאחר התשלום האחרון. כדי לחזור לתאריך החיוב הקודם, מומלץ לעיין במאמר שינוי תאריך החיוב.

שנמוך לחבילה במחיר נמוך יותר ייכנס לתוקף בתאריך החיוב הבא. אפשר להמשיך להשתמש בתכונות של החבילה במחיר הגבוה יותר עד תאריך החיוב הבא.

לדוגמה, אפשר לעבור מחבילה בסיסית לסטנדרטית ובהמשך לעבור מסטנדרטית לפרמיום באותו חודש. לעומת זאת, במקרה של מעבר לחבילה במחיר נמוך יותר, השינוי ייכנס לתוקף רק בתאריך החיוב הבא.

אפשר לבטל את המינוי ל-Netflix בכל שלב.

מאמרים קשורים