איך מפעילים או משביתים כתוביות רגילות, כתוביות לכבדי שמיעה או שמע חלופי?

ב-Netflix אפשר להפעיל או להשבית כתוביות רגילות, כתוביות לכבדי שמיעה ושמע חלופי בתוכניות טלוויזיה ובסרטים רבים. רשימה של כותרים המציעים שמע וכתוביות בשפה הרצויה זמינה באתר האינטרנט שלנו, בכתובת netflix.com/subtitles.

לעיון בהנחיות מפורטות להפעלה או להשבתה של תכונות אלה, בחר את המכשיר שלך מהרשימה הבאה.

שים לב:
בשל מספרן הרב של השפות הזמינות, Netflix מציגה רק את 7-5 השפות הרלוונטיות ביותר עבורך במהלך הצפייה. בכותרים שתוריד יוצגו רק שתי השפות הרלוונטיות ביותר עבורך. אם השפה הרצויה אינה ביניהן, בקר בדף Netflix מופיעה בשפה הלא נכונה.

מכשירי Android

מכשירי Android התומכים ב-Netflix תומכים גם בכתוביות. כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי במכשיר Android:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. בעת הצפייה בתוכנית הטלוויזיה או בסרט, הקש בנקודה כלשהי במסך.

 4. לחץ על הסמל דיאלוג .

 5. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

 6. הקש על אישור כדי להמשיך בהפעלה.

שים לב:
במהלך צפייה בכותרים שהורדת, תוכל לבחור רק את אפשרויות ברירת המחדל לכתוביות ושמע שהוגדרו עבור האזור שלך. אם תגדיר העדפות שפה בחשבון שלך, ייתכן שתוכל לבחור גם אפשרויות אחרות של כתוביות ושמע, אם יש כאלה עבור הכותר הרלוונטי.

Apple TV 2 ו-Apple TV 3

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי במכשיר Apple TV:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. תוך כדי הפעלת התוכן, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן המרכזי בשלט של ה-Apple TV.

 4. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

Apple TV 4

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי במכשיר Apple TV:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. תוך כדי הפעלת התוכן, החלק מטה על לוח המגע בשלט של ה-Apple TV 4.

 4. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

מחשב

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי ב-Netflix.com:

 1. היכנס ל-Netflix.com.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. במהלך הצפייה בתוכנית הטלוויזיה או בסרט, הזז את סמן העכבר על פני המסך.

 4. לחץ על הסמל דיאלוג .

 5. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

Google Chromecast

שים לב:
התאמת הכתוביות חייבת להיעשות דרך המכשיר שאתה משתמש בו יחד עם ה-Chromecast.

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי במכשיר Android או Apple iOS:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. בעת הצפייה בתוכנית הטלוויזיה או בסרט, הקש בנקודה כלשהי במסך.

 4. לחץ על הסמל דיאלוג .

 5. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

 6. הקש על X או על אישור כדי להמשיך בהפעלה.

Google TV

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי ב-Google TV:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. בחר באפשרות שמע וכתוביות.

 4. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

 5. בחר באפשרות הפעל.

iPhone, ‏‏iPad, ‏‏iPod touch

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. בעת הצפייה בתוכנית הטלוויזיה או בסרט, הקש בנקודה כלשהי במסך.

 4. לחץ על הסמל דיאלוג בפינה השמאלית העליונה.

 5. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

 6. הקש על ה-X כדי להמשיך בצפייה.

שים לב:
במהלך צפייה בכותרים שהורדת, תוכל לבחור רק את אפשרויות ברירת המחדל לכתוביות ושמע שהוגדרו עבור האזור שלך. אם תגדיר העדפות שפה בחשבון שלך, ייתכן שתוכל לבחור גם אפשרויות אחרות של כתוביות ושמע, אם יש כאלה עבור הכותר הרלוונטי.

רוב נגני ה-Blu-ray, מכשירי ה-Smart TV והממירים

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי ברוב נגני ה-Blu-ray, מכשירי ה-Smart TV והממירים:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. בחלונית האפשרויות, בחר שמע וכתוביות.

 4. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

 5. לחץ על חזור כדי לחזור אל חלונית האפשרויות.

 6. בחר באפשרות הפעל.

בנגני Blu-ray, מכשירי Smart TV וממירים מסוגים חדשים יותר, ניתן לגשת אל אפשרויות השמע והכתוביות תוך כדי צפייה בתוכנית טלוויזיה או סרט:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. בעת הצפייה בתוכנית הטלוויזיה או בסרט, לחץ על החץ מטה.

 4. לחץ על הסמל דיאלוג .

 5. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

שים לב:
אם אין באפשרותך לבצע את הפעולות המתוארות, המכשיר שברשותך אינו תומך בכתוביות.

Nook

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי ב-Nook:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. בעת הצפייה בתוכנית הטלוויזיה או בסרט, הקש בנקודה כלשהי במסך.

 4. לחץ על הסמל דיאלוג .

 5. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

 6. הקש על בוצע כדי להמשיך בהפעלה.

PlayStation 3

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי ב-PlayStation 3:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. במהלך הצפייה בתוכנית הטלוויזיה או בסרט, הקש על החץ למטה.

 4. סמן את הסמל דיאלוג ואשר את הבחירה.

 5. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

PlayStation 4

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי ב-PlayStation 4:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. במהלך הצפייה בתוכנית הטלוויזיה או בסרט, הקש על החץ למטה.

 4. סמן את הסמל דיאלוג ואשר את הבחירה.

 5. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

Roku

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי ב-Roku:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. בדף התיאור, בחר שמע וכתוביות.

 4. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

 5. לחץ על לחצן חזור כדי לחזור אל דף התיאור.

 6. בחר באפשרות הפעל.

במכשירי Roku חדשים יותר, ניתן לגשת אל אפשרויות Audio & Subtitles גם תוך כדי צפייה בתוכנית טלוויזיה או סרט:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. בעת הצפייה בתוכנית הטלוויזיה או בסרט, לחץ על החץ מטה.

 4. בחר באפשרות שמע וכתוביות.

 5. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

Wii

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי ב-Nintendo Wii:

שים לב:
נכון להיום לא ניתן לשנות את הגדרות הכתוביות או השמע החלופי דרך פרופילים של ילדים.
 1. הפעל את ערוץ Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט בעזרת הלחצן A.

 3. בדף התיאור, לחץ על הסמל דיאלוג בצדו השמאלי של המסך.

 4. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

 5. לחץ על הפעל כדי להמשיך בצפייה.

Wii U

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי ב-Nintendo Wii U:

שים לב:
נכון להיום לא ניתן לשנות את הגדרות הכתוביות או השמע החלופי דרך פרופילים של ילדים.
 1. הפעל את ערוץ Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. תוך כדי צפייה בתוכנית טלוויזיה או בסרט, בחר בעזרת ה-GamePad את הסמל דיאלוג בצד הימני של המסך.

 4. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

 5. לחץ על ה-X כדי להמשיך בצפייה.

Xbox 360

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי ב-Xbox 360:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. במהלך הצפייה בתוכנית הטלוויזיה או בסרט, הקש על החץ למטה.

 4. סמן את הסמל דיאלוג והקש על A.

 5. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.

Xbox One

כדי להפעיל או להשבית כתוביות או שמע חלופי ב-Xbox One:

 1. הפעל את אפליקציית Netflix.

 2. בחר תוכנית טלוויזיה או סרט.

 3. במהלך הצפייה בתוכנית הטלוויזיה או בסרט, הקש על החץ למטה.

 4. סמן את הסמל דיאלוג והקש על A.

 5. בחר את אפשרויות השמע או הכתוביות הרצויות.