Jeg kan ikke laste ned Netflix-appen på iOS- eller Android-enheten

Hvis du ikke kan laste ned Netflix-appen fra App Store for iOS eller du ikke finner Netflix-appen i Google Play-butikken for Android, må du følge fremgangsmåten for din plattform, nedenfor.

iPhone, iPad eller iPod touch

Hvis du mangler alternativet for å laste ned Netflix-appen til en iPhone, iPad eller iPod touch, tyder det vanligvis på at noen innstillinger på enheten må justeres. Følg feilsøkingstrinnene nedenfor for å løse problemet.

Kontroller hvilken iOS-versjon du har

Du må kjøre iOS 11.0 eller nyere på iOS-enheten din for å kunne laste ned Netflix-appen. Hvis du har eldre iOS-versjoner (5.0 og nyere), kan du bare laste ned Netflix hvis du har lastet ned appen tidligere. Følg trinnene nedenfor for å kontrollere hvilken iOS-versjon du har.

 1. Gå til Innstillinger (Settings).

 2. Rull ned og velg Generelt.

 3. Velg Om (About).

 4. Versjonsnummeret står oppført ved siden av Versjon.

Hvis du har en iOS-versjon mellom versjon 5.0 og 10.33 og du har lastet ned Netflix-appen tidligere, finner du instruksjoner for hvordan du laster ned en tidligere versjon av Apple, på støttesiden hos Apple. Hvis du har iOS-versjon 11.0 eller nyere, fortsetter du med feilsøkingstrinnene nedenfor.

Modifiser eller deaktiver begrensninger på iOS-enheten

iOS 11.0 eller eldre

 1. Gå til Innstillinger (Settings).

 2. Velg Generelt (General).

 3. Velg Begrensninger (Restrictions).

  Merk:
  Du vil bli bedt om å oppgi passordet som ble opprettet da begrensningene ble slått på.
  • Modifisere begrensninger:

   1. Velg Nettsteder (Websites) under Tillatt innhold (Allowed Content).

    • Velg enten Kun bestemte nettsteder (Specific Websites Only) eller Begrens voksent innhold (Limit Adult Content).

   2. Rull til bunnen av listen og velg Legg til et nettsted (Add A Website).

   3. Skriv https://secure.netflix.com sammen med en tittel (f.eks. "Netflix App").

   4. Velg Ferdig (Done) på tastaturet.

  • Deaktivere begrensninger:

   1. Velg Deaktiver begrensninger (Disable Restrictions).

   2. Oppgi passkoden din på nytt for å deaktivere begrensningene.

 4. Prøv Netflix på nytt.

iOS 12.0 eller nyere

Merk:
Hvis innstillinger for Screen Time ble satt opp for enheten til et barn, vil du bli bedt om å legge inn passord for Screen Time før du endrer disse innstillingene.
 1. Gå til Innstillinger (Settings).

 2. Velg Screen Time.

 3. Velg Content & Privacy Restrictions (Innholds- og personvernsbegrensninger).

 4. Velg iTunes & App Store Purchases (Kjøp fra iTunes og App Store).

 5. Velg Installing Apps (Installere apper).

 6. Velg Tillat (Allow).

 7. Prøv Netflix på nytt.

Hvis du opplever problemer under denne prosessen eller vil vite mer om begrensningene på iOS-enheten din, kan du se Apples brukerstøtteartikkel Forstå begrensninger (Understanding Restrictions).

Android

Enkelte Android-enheter som er kompatible med Netflix, kan ikke laste ned Netflix-appen fra Google Play Butikk. Disse enhetene kan kanskje laste ned en versjon av Netflix direkte fra oss ved å følge trinnene nedenfor.

Merk:
Du må bruke en enhet som kjører Android-versjon 4.4.2 eller nyere, for å kunne installere Netflix-appen fra denne siden.

Først må du konfigurere Android-telefonen eller -nettbrettet slik at du kan installere appen direkte fra oss:

 1. Gå til Innstillinger (Settings).

 2. Trykk på Innstillinger (Settings).

 3. Trykk på Sikkerhet (Security).

 4. Merk av i ruten ved siden av Ukjente kilder: Tillat installasjon av apper fra andre kilder enn Play Butikk (Unknown Sources: Allow installation of apps from sources other than the Play Store).

 5. Trykk på OK for å bekrefte denne endringen.

Merk:
Du kan gå tilbake til de opprinnelige innstillingene etter at du har installert Netflix-appen.

Deretter, på Android-telefonen eller -nettbrettet:

 1. Klikk her for å laste ned Netflix-appen.

 2. Et blankt skjermbilde vil åpnes og lukkes igjen for å indikere at nedlastingen har startet.

 3. Når nedlastingen er fullført, sveiper du ned fra toppen av skjermen for å åpne meldingspanelet (Notification panel).

 4. Trykk på Netflix-filen du lastet ned, og velg Installer (Install).

 5. Installasjonen er fullført når meldingslinjen øverst på skjermen viser Installerte Netflix (Successfully Installed Netflix).

 6. Finn og start Netflix-appen.

 7. Skriv inn e-postadressen og passordet for Netflix ved hjelp av tastaturet på skjermen hvis du blir bedt om dette.

Du er nå klar til å se på Netflix på Android-telefonen eller -nettbrettet. Kos deg!

Merk:
Android-mobilenheter som er låst opp eller ikke er sertifiserte, kan ikke laste ned Netflix-appen fra Google Play Butikk. Mobilenheter som er låst opp eller ikke er sertifiserte, er ikke sperret fra Netflix, men det kan hende at appen ikke fungerer som den skal, avhengig av konfigurasjonen.