Slik avslutter du Netflix

Du kan avslutte Netflix-kontoen din når som helst.

Merk:
Dette er den eneste måten å avslutte kontoen og medlemskapet på. Du avslutter ikke kontoen ved å logge ut eller ved å slette Netflix-appen.

Når betaling for medlemskapet opphører

Du vil ikke bli belastet på nytt med mindre du velger å starte opp kontoen din igjen. Hvis du avslutter abonnementet med tid igjen av faktureringsperioden, kan du bruke Netflix fram til kontoen avsluttes automatisk ved slutten av perioden.

Hvis du ikke ser alternativet for å avslutte

Hvis du ikke ser alternativet for å avslutte på kontoen din, må du avslutte kontoen hos betalingstjenesten. Du vil enten se en lenke som hjelper deg gjennom avslutningsprosessen hos betalingstjenesten eller instruksjoner for hvordan du tar kontakt med betalingstjenesten for å avslutte på Konto-siden.

Avslutte med tid igjen av faktureringsperioden

Hvis du avslutter abonnementet med tid igjen av faktureringsperioden, kan du bruke Netflix fram til slutten av perioden. Sjekk faktureringsinformasjon for å se når kontoen stenges.

Avslutte når kontoen er sperret

Om kontoen din er sperret vil den lukkes umiddelbart når du avslutter.

Avslutte om du har et gavekort eller kampanjetilbud

Kontoen avsluttes når saldoen på Netflix-gavekortet eller kampanjetilbudet er brukt opp. Når du har bedt om å avslutte kontoen, kan du fortsette å bruke Netflix i så mange måneder som du har igjen på Netflix-gavekortet eller kampanjetilbudet. Når dette er brukt opp, kan du ikke lenger bruke Netflix.

Starte Netflix-kontoen på nytt

Du kan starte Netflix-kontoen din på nytt når som helst.

Vi beholder strømmehistorikken din i ti måneder etter at kontoen er avsluttet, slik at den er tilgjengelig om du starter på nytt i løpet av denne tiden. I tillegg er følgende tilgjengelig i ti måneder:

  • Dine anbefalinger

  • Vurderinger

  • Kontoopplysninger

  • Spillhistorikk

  • Lagrede spill (for spill som ikke støtter nettskylagring må du imidlertid installere både spillet og spilldataene på enheten det ble spilt på)

Forhindre at andre starter kontoen din på nytt

For å forsikre deg om at ingen i husholdningen din kan starte Netflix på nytt uten din tillatelse, anbefaler vi at du endrer passord når du har avsluttet medlemskapet ditt, og forsikrer deg om at du har merket av for Krev at alle enheter må logge inn på nytt med det nye passordet. Det nåværende passordet ditt blir endret og alle enheter der kontoen din fremdeles er logget inn vil logges av.

Relaterte artikler