Hvordan administrerer jeg bruk av mobildata på Netflix?

Du kan kontrollere hvor mye data Netflix bruker ved strømming på mobilnettverk på iOS- eller Android-mobilenheter.

Juster innstillinger for mobildatabruk

Å justere innstillingene for mobildatabruk på kontoen din er den enkleste metoden for å redusere hvor mye data du bruker når du ser på Netflix. Du kan velge mellom fire innstillinger for databruk. Hvert av estimatene nedenfor er per strøm:

  • Automatisk – Netflix vil velge en innstilling for dataforbruk som balanserer dataforbruket med god videokvalitet. For øyeblikket vil dette la deg se cirka 4 timer per GB med data.

  • Kun Wi-Fi – Du vil bare kunne strømme på enheten når den er koblet til Wi-Fi.

  • Lagre data – Se cirka 6 timer per GB med data.

  • Maks datamengde – Anbefales bare hvis du har et ubegrenset dataabonnement. Innstillingen vil strømme med best mulig kvalitet for enheten og innholdet du ser på. Dette kan bruke 1 GB per 20 minutter eller mer, avhengig av enhet og nettverkshastighet.

Slik velger du innstillingen som fungerer best for ditt mobilabonnement:

  • I Netflix-appen velger du Meny-ikonet. Dette vises enten som øverst til venstre eller øverst til høyre.

  • Velg App-innstillinger (App Settings).

  • Velg Mobildatabruk (Cellular Data Usage).

  • Velg ønsket innstilling.

Endringer i datainnstillinger som gjøres fra mobilenheten, gjelder bare for denne enheten ved strømming over mobilnettverk. Når du er koblet til Wi-Fi, vil vi forsøke å strømme med best mulig kvalitet i forhold til tilkoblingshastigheten og innholdet du ser på.

Hvis du i tillegg har konfigurert databruk for alle enheter med Innstillinger for avspilling (Playback settings) på siden Konto (Account), kommer ikke strømming på mobile enheter til å overskride denne innstillingen. Hvis du vil ha mer informasjon om avspillingsinnstillinger, kan du gå til Hvordan kontrollerer jeg hvor mye data Netflix bruker?

globe