Slik strømmer du Netflix i Ultra HD

Ultra HD-strømming er tilgjengelig på Netflix på mange 4K-enheter.

For å se Netflix i Ultra HD trenger du:

  • En 60 Hz TV eller dataskjerm som er kompatibel med strømming i Ultra HD fra Netflix. Se nedenfor for å få mer informasjon.

  • Et abonnement som støtter strømming i Ultra HD. Du kan sjekke hvilket abonnement du har, eller oppgradere det på Netflix.com/ChangePlan.

  • En stabil Internett-tilkoblingshastighet på 25 megabit per sekund eller raskere. Se nedenfor for å få informasjon.

  • Strømmekvaliteten er satt til Automatisk eller Høy.

Hvilke TV-er og andre enheter støtter strømming i Ultra HD med Netflix?

Du kan lete etter enheten din i brukerstøtten for å finne ut hvilke modeller med Ultra HD som er tilgjengelige. Hvis Ultra HD er tilgjengelig på enheten din, finner du den oppført i avsnittet om Ultra HD. Du kan også ta kontakt med produsenten av enheten for å få mer informasjon.

Merk:
Enheter må kjøre den nyeste fastvaren for at Ultra HD-avspillingen skal fungere riktig.

Kan jeg se Netflix i Ultra HD på datamaskinen min?

Netflix er tilgjengelig i Ultra HD på Windows- og Mac-datamaskiner med:

Disse datamaskinene krever en 60 Hz-skjerm for å spille av innhold i Ultra HD.

Hvor rask må Internett-hastigheten min være for å kunne strømme i Ultra HD?

Vi anbefaler en tilkoblingshastighet på minst 25 megabit per sekund for å strømme Ultra HD-titler. Se våre hastighetsanbefalinger for Internett-tilkobling for mer informasjon.

Hvordan finner jeg Ultra HD-titler?

Hvis enheten din støtter Netflix Ultra HD-strømming, og du har et abonnement som tilbyr dette, kan du søke på Netflix etter begrepene "4K" eller "UltraHD" for å finne titler som er tilgjengelige i Ultra HD. Hvis du leter etter titler, kan du finne en Ultra HD-logo ved siden av beskrivelsene til de seriene og filmene som kan vises i Ultra HD.

Merk:
Noen serier har kanskje ikke alle sesongene i Ultra HD.

Hvorfor ser jeg ikke titler med Ultra HD-ikonet på 4K-enheten min?

  • Ultra HD 4K-strømming gjennom Netflix er tilgjengelig på bestemte TV-modeller, strømmeenheter og datamaskiner. Se ovenfor for å få mer informasjon

  • Ultra HD 4K-strømming via Netflix er bare tilgjengelig med abonnementer som støtter det. Du kan finne ut hvilket abonnement du har, på Netflix.com/ChangePlan.

  • Hvis du har en TV, enhet, datamaskin og abonnement med støtte for Ultra HD 4K, men fremdeles ikke ser titler med Ultra HD-ikonet, kan du gå til Jeg ser ikke Ultra HD 4K-titler.