Netflix viser meldingen "Det oppsto et problem med pålogging."

Hvis du på en iPhone, iPad eller iPod touch får feilmeldingen:

Det oppsto et problem med påloggingen.
Prøv på nytt senere.

Dette betyr vanligvis at det er lagret data på enheten som må oppdateres. Følg trinnene nedenfor for å løse problemet.

Gå til Netflix.com i en nettleser

 1. Bruk en datamaskin, telefon eller et nettbrett til å koble til det samme nettverket eller Wi-Fi-nettverket som enheten med problemet.

 2. Åpne en nettleser og gå til netflix.com/clearcookies.

 3. Klikk på Logg inn øverst til høyre.

 4. Logg deg på Netflix-kontoen.

  • Hvis du får feilmeldingen NSEZ-403, betyr det at vi ikke kan koble kontoen din til Netflix akkurat nå. Prøv igjen senere.

  • Fortsett til neste trinn hvis du ikke får en feilmelding.

Se etter nylige e-poster fra Netflix

Hvis du nylig har fått en e-post fra Netflix der det står at vi har tilbakestilt passordet ditt, kan du følge disse trinnene for å få tilgang til kontoen din igjen.

Hvis du ikke nylig har mottatt en e-post fra Netflix, kan du fortsette feilsøkingen under.

Tilbakestill Netflix-appen

Oppdater eventuell utdatert Netflix-informasjon som er lagret på iPhone, iPad eller iPod touch ved å tilbakestille appen.

Merk:
Hvis du tilbakestiller appen, slettes også eventuelle titler du har lastet ned til enheten.
 1. Velg Innstillinger (Settings) fra hovedskjermbildet (Home).

 2. Sveip nedover til du finner Netflix-appen.

 3. Velg Netflix.

 4. Skyv knappen Tilbakestill til posisjonen .

  • Hvis du ikke ser Tilbakestill-bryteren, kan du fortsette feilsøkingen nedenfor.

 5. Trykk på Hjem (Home) for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

 6. Trykk to ganger på Hjem-knappen, og sveip mot høyre til du finner Netflix-appen.

 7. Sveip oppover på Netflix-appen for å lukke økten.

 8. Trykk to ganger på Hjem-knappen for å gå tilbake til startskjermen.

 9. Prøv Netflix på nytt.

Start iPhone- eller iPad-enheten på nytt

 1. Trykk på og hold inne sideknappen og en av volumknappene samtidig til glidebryterne vises. Dra den øverste glidebryteren for å slå enheten helt av.

  • Hvis glidebryterne ikke vises, trykker du på og holder inne knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake) helt til den røde glidebryteren vises, og trekk deretter i den.

 2. Etter 10 sekunder trykker du på knappen for hvile/reaktivering (Sleep/Wake).

 3. Når enheten din har startet opp, prøver du Netflix på nytt.

Relaterte artikler