Slik legger du til, endrer eller sletter et telefonnummer

Hvis du legger til et telefonnummer på kontoen din, blir det enklere å logge inn, det forbedrer kontosikkerheten og kan hjelpe deg med å logge inn på kontoen hvis du glemmer passordet.

Slik legger du til, endrer eller sletter et telefonnummer

  1. Gå til siden Endre telefonnummer. Du må kanskje logge inn hvis du ikke har gjort det allerede.

  2. Følg instruksjonene for å bekrefte identiteten din.

  3. Når det er bekreftet, kan du gjøre følgende:

    • Legge til telefonnummer: Velg land, skriv inn telefonnummeret og velg deretter Neste.

    • Redigere: Endre telefonnummeret og velg deretter Neste.

    • Slette: Velg Slett telefonnummer.

  4. For å bruke det nye telefonnummeret for Netflix må du bekrefte at det er gyldig ved å skrive inn koden vi sendte deg i en tekstmelding da du endret det. Du kan også bekrefte det via denne lenken: Bekrefte telefonnummeret for gjenoppretting.

Merk:
Det bekreftede telefonnummeret ditt kan bare være tilordnet én konto. Når du bekrefter telefonnummeret ditt, fjernes det også fra andre kontoer det kan være tilordnet.

Hvis du ikke får tekstmeldinger på telefonnummeret på kontoen din, kan det hende at det er en forsinkelse hos operatøren din. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis problemet vedvarer.

Relaterte artikler