Ansvarlig sårbarhetsavsløring

Disse retningslinjene ble sist oppdatert 03.01.2014.

Retningslinjer for ansvarlig avsløring

Informasjonen på denne siden er for sikkerhetsansvarlige som er interessert i å rapportere sikkerhetssårbarheter til Netflix' sikkerhetsteam. Hvis du er Netflix-medlem og har spørsmål om svindel eller skadelig programvare, kan du se følgende støttesider:

Hvis du er en kunde som ønsker informasjon om kontoen din, om fakturering eller innhold på nettstedet, kan du kontakte kundestøtte på telefon eller via direkte chat.

Hvis du mener du har oppdaget en sikkerhetssårbarhet på en Netflix-eiendel eller -applikasjon, oppfordrer vi deg til å informere oss så fort som mulig og ikke avdekke sårbarheten offentlig før den er ordnet. Vi setter pris på hjelpen din, og vi gjennomgår alle rapporter og skal gjøre vårt beste for å håndtere problemet innen rimelig tid. For å oppfordre til ansvarlig avdekking, vil ikke Netflix gå til rettslige skritt mot deg eller be om at noen etterforsker deg, hvis vi fastslår at en avdekking oppfyller følgende retningslinjer.

Retningslinjer for ansvarlig avsløring

 • Varsle Netflix og gi oss informasjon om sårbarheten. Gi oss deretter rimelig tid til å håndtere problemet før det offentliggjøres.
 • Gi oss nok opplysninger om sårbarheten slik at vi kan identifisere og diagnostisere problemet. Opplysningene bør omfatte målnettadresser, forespørsel-/responspar, skjermbilder og/eller annen informasjon.
 • Vi bekrefter e-posten din og evaluerer problemets gyldighet og sammenlignbarhet. Gyldige problemer jobber vi med å ordne opp i, og holder deg informert om fremdriften.
 • Gjør en rimelig innsats for å unngå tjenesteavvisning (DoS)), personvernproblemer (dvs. åpne dataene til en Netflix-kunde) og datadestruering når du utfører sårbarhetsforskning.
 • Be ikke om kompensasjon for sikkerhetssårbarhetsrapporter verken fra Netflix eller fra eksterne sårbarhetsmarkeder.
 • Bruk ikke nettfisking eller sosial manipulering på medarbeidere eller kunder hos Netflix.
 • Kjør ikke automatiske skanneverktøy og send oss resultatene uten å bekrefte at problemet eksisterer. Sikkerhetsverktøy utløser ofte falske positiver som bør bekreftes av rapportøren.

Sårbarhetskategorier vi ansporer

Vi er først og fremst interesserte i å høre om følgende sårbarhetskategorier:

 • Nettsidemanipulering (Cross Site Scripting (XSS))
 • Nettsidesvindel (Cross Site Request Forgery (CSRF))
 • SQL-injeksjon (SQLi)
 • Problemer tilknyttet autentisering
 • Problemer tilknyttet autorisering
 • Avdekking av data
 • Omdirigeringsangrep
 • Ekstern kodeeksekvering
 • Spesielt smarte sårbarheter eller unike problemer som ikke faller innunder bestemte kategorier

Sårbarhetskategorier utenfor omfanget

Følgende sårbarhetskategorier anses for å være utenfor omfanget til vårt ansvarlige avdekkingsprogram, og kvalifiserer ikke til poeng på undersøkelseslisten vår.

 • SSL-sårbarheter knyttet til konfigurasjon eller versjon
 • Tjenesteavvisning (Denial of Service (DoS))
 • Brukeropptelling
 • Omfattende søk (Brute forcing)
 • Sikker merking ikke satt på ikke-sensitive informasjonskapsler
 • HTTPOnly-merking ikke angitt
 • Nettsidesvindel ved utlogging (Logout Cross Site Request Forgery (CSRF))
 • Problemer som kun finnes i gamle nettlesere/gamle programtillegg/utgåtte nettlesere
 • HTTP TRACE -metode aktivert
 • Sårbarhetsrapporter tilknyttet de rapporterte versjonsnumrene til nettlesere, tjenester eller rammeverk
 • Klikksvindel på sider uten autentisering og/eller sensitive statusendringer
 • Sårbarhetsrapporter som krever store mengder brukersamarbeid for å kunne utføre usannsynlige eller urimelige handlinger som vil være mer symptomatiske for sosial manipulering eller nettfisking og ikke programsårbarhet (f.eks. deaktivering av sikkerhetsfunksjoner i nettleser, sending av kritisk informasjon til angriper for å kunne utføre angrepet, veiledning av bruker gjennom en bestemt flyt, samt krav om at de selv oppgir ondartet kode osv.)

Slik rapporterer du en sikkerhetssårbarhet

Sikkerhetssårbarheter kan rapporteres enten via vårt skjema på https://securityreport.netflix.com eller på e-post til security-report@netflix.com. Hvis du føler at e-posten bør krypteres, er PGP-nøkkelen vår tilgjengelig nedenfor.

PGP-nøkkel

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Comment: GPGTools - https://gpgtools.org

mQINBFa06UgBEADWCGdpLGp3Jidcn/mRzERQiahevOEzz/PcJoDjV07HquedI1PK
t6TXHYosoboxrXOeYuxddqgwbwg50QH3VmPUvArUUe9QxCHoFyEdvql8RMhusxbe
jf+NQQ6jUGJD6AqVwYtJxqy3b5n1Arn7RRsmmxs15su6LsdR0LSHwZE1YnSJBmp/
lijiPDpPbL7FeSOjU91fWZRnZFafk8y5LNmyaE0bWdJI6MjHJ8dOjrHlTZRTLesm
+LsItBNTTGSl4M0p4LNafPWcVrKCI0DilE1/XI1CfvVndQmveUcK0eWfgaVk/iQW
/8yJY49UHw/0tSUMv7dnDYdaLEI1MMOB+JZoIB1vVgOHIn1h1PS3hACC3lRft99w
+cLz1Y1FNC82XYzjy9KRYHUVOAgXVffju8RBS4/k4xJcmRB0R4oKVQVfF6apstem
lYypLbnQP3oiQVH4ETCBNz21rblDXhDv+qU35twZ3ZkdQvraABqGoHYsikSq2hBM
5WoQTLWLgB43BkKI+3PC7x7mOmz5s7hvpvPxfQl1BaHgh/p7ZCdkr37ouKkHigWs
Q1xQnRHcPjjtpncJg3tkZ2yvhXBdK1RZnrC9M2hr6bq73QluqXVUqN2oJtFcYdHL
f72DLfWLKyucSopkm3hGHj2VENEFndq9EyvcAL2sCvr4GCBWP6M2GM2IyQARAQAB
tB9OZXRmbGl4IFNJUlQgPHNpcnRAbmV0ZmxpeC5jb20+iQI9BBMBCgAnBQJWtOlf
AhsDBQkHhh+ABQsJCAcDBRUKCQgLBRYCAwEAAh4BAheAAAoJEBleceUymCnjV7wP
/RyzwFOqqG1jrpvuyFZyEcdBzfBphGVq11rfLWmeJdouhsiNrgKVtuPZKBVVy8Og
1+drjVLZSaunTs315/vSM+bHMYd2rjqg97+RN5Ix23LAgyaXNDJjtlxoWMy7Dxd1
QE5nlqe8q+nPjYESiNZPG0CJQGLOrXuDyucgwB/qkEXHhU7Sbjc/TNDNXgsac12V
oZobCZm+1EZ3yn3yz1aR2dkvbv6E7noo4LNSAMCBinXEzJvs7FNfODERDJkHsNGg
M0dDgCuqEGz+a+rSbHMO3qq7umT9RtYZx+lOdAdRtQ2SG5AaXdu4votuuUkexLPR
kVRpxpQ8UutqPSwNKys+gtmvmQkaUiAyn0GrmaSUH/uXMp3ge6BY7rmBMWVigWDM
nSnsUHm+UpaHlxf+PT4lEIEDYu2crzev1pYIwwGOIIV3eSO3tgLPgnNYUsA7I6iu
hbW/cDt7FmwwSYg9SqvzvOnNvh6Kc8hSdk5kfVZSmHy76ILJhSL51/qAGqJS8EtM
g7kVrUASmhspOWsj3qwKsBWNY75+7M6QCRBpttDxfDzzthD8qwSQWSNRBQSzhIik
nXYH2+8/SvdzaOGoMRXsy73eMKNv+Pi4o6HyoUGD3sN7J+UaVz0kVshRWa98nXkq
KA3HhyGT9KSnWIdt/lQCZaHPby5RH/CJGFj83Lzy2bcotC5OZXRmbGl4IFNlY3Vy
aXR5IDxzZWN1cml0eS1yZXBvcnRAbmV0ZmxpeC5jb20+iQJABBMBCgAqAhsDBQkH
hh+ABQsJCAcDBRUKCQgLBRYCAwEAAh4BAheABQJWtOlkAhkBAAoJEBleceUymCnj
88IP/3MoyqoRVepjHqSJ6d3x1OwnCv6yt1YBtGeMhHdveCpI1gWjZxqMPi6acumv
hbNYSh2SS9jakcc8Nh2P2wdTzQBlcOl5DHolvt6nth9q0WoUe4/rqCT3E+4DS6mT
kIdWAuvHeCQsRy/zPo5e2mnDYWU+meOrYooGzkmxKKojNbHZPfE/0ttZcuuKwmqs
KumAY4ZtZF1S9C51v/npQNUIrJltXYR8SFV+s633/w793X+b5oBqIlLNcjTyuGBY
Zb3REJLujyPWqlARtOyDMWk2eIFzoxYmg+UGEDSYlrETU8X6frgHsBaW4Pu3gIoY
TksMu/oEE6YmzKKrlmxqBfn6uJSx3SHXzsRKiJST2uMzrC0Kr89w7IhkKH3mtr0+
poHnt/iRq3ylGmvLGjm55l0LyzYE44URPxf6c7ZyaPTzzzN2vSA8j3zDa4Rx0hJW
Y7oAjsZ9xskGuW88kiiKJ39rtC15SmRvQRliI6BvmgdFXhYvMraQ87OYS/YDSVwq
XQ/wVuglGBIN9ZbOQmWpGZN0ta4O/YFBqE/5PGCw8CvWX7hePuvUE2HS6QHaYD9i
VyTgJLWjXnnErgzqwO0ylaBqXpSmyVimdFq/svF3eQ6Rt8tgO6QIBw4vZ3ZJJC67
RSuhcK+0FwPoI2/kzDkNIAGQifSnXPvvniG1movvGko3JQwvuQINBFa06UgBEADP
14JrHPy1D0dixXf4UTi8t6pSBM5A9O8P6vxcasm8dX7DrlAwdcmy1SW/r3K2ScOI
ESYj0me6wlwP/S8G+TyZCU4qeK9xDZ0UYyiRA8PlTVgoL6uVA+UNKA30y8K0zCYJ
lYc7qEb+EX4kFb7obIA7LdmMjTmo+BCdo/O0a03WcsOQQyp6sNbZNFSfhzXi1jie
oxmUmFM+SnvoninifEmsV95L/2qrNuvHDF7mfHb1SzMMZPjgtZP0oH/TEH0p5+p0
S6bmgEzpQwSGJMJ3qnftPdQbZrXjEwawP609l2QMYgFFjfUM8bDQX6Hj7zQTOnyq
tc1NTLFmd5QsRptuB+QaBjDPyh2dElT15WwF/RpRPlvyUPfPHbU0p50IJyvOyHdt
e0pnyO5ph30OHbsXBXQbubsy8k/9bBffIgegJ1OoRVTR9kY0+/RjgCoefxwi4/j6
SaTwFYOww7qYJFdSBxphWvvHOQVBjA5Dpcf7qhHrOPjnv5ikDto2yIx18FXWc9Fm
IzHqn+XM6RiOxd82uOSB4mO1gIMKo+4KnVis3bjJURWyBqHzeDLRMfi7O/7psxY4
GGO841+tlsL28/WPZ54xjSfIi70zVGKqQj0fHq0IRbdt1khWee0UGyWQq89680yz
/PrSbjp5UoKZJOOYUH9IUqp91Dsy66wNnkfvrYuscQARAQABiQIlBBgBCgAPBQJW
tOlIAhsMBQkHhh+AAAoJEBleceUymCnjT1oP/1ay6XHVxQQypExi8K0hfSQm3OOr
ZJgDA8Oci7AICwaQ0bo0t30g6ChJiVBgAS9WyZqlaaqzCvkja+u8x94S+jkv1Mzr
AvAIQmpM2FLCpptVwOquuu31bXHROCFvbUb3gP/CuKViGE6NnBnl3SAMja+OrWAD
N8saG2hDQSzwl8CT9KLYR2L1nNYVXS5q2dm+Qd16jYcwGm23xnlhPk1vrjhowl9F
Exah9dkFOUH0pQph6DcHcPvmaakmQrgAtLyicFa46VCIUCycGyisHwx0gA9SBmfb
FGBac9Kg+LmT+fU2Y8uby7zbodHIoBBSRh7dkBudU/KpqS+QU+nbddG1k1b/BJ10
YuW7rKimB+VGe37Csj0GH3kVIDNbUAyFuUJ0TQMCImZ17kb+Yys6YGa7evn7AXlx
fyV7DVmiDVNDhQ3SXsTF8rGZJbgnFju1Zgg0YSmL3ARnUdtW+ODKlUJqBPeSWq5x
FMKIGI80RJWhrX3eO7f7mpir/5TFr9PgCr1hk/s9ev6G7PjD+k31zEFZgUFklRB5
PnqeWogcRr5G7feykPwxTzFcRVBDk+2rtBgEm1Hvt0zryl+69aHn6h9DLUbYt6xu
IBQt/lizCxgZndNi2Q5dfyLvIERG1fZGd1+I29Z39seZuciPs0U+KSzwuHMknRkw
c9ujKqaI6CnMpxLj
=Mwb9
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Deltakende sikkerhetsansvarlige – 2018

Netflix vil gjerne takke følgende personer for å ha deltatt i vårt ansvarlige avsløringsprogram.

 • Zhiyong Feng (@YongShao_feng)
 • Giannino Cuignet (@Zettersploit)
 • Mateusz Olejarka (@molejarka)

Deltakende sikkerhetseksperter – 2017

Netflix vil gjerne takke følgende personer for å ha deltatt i vårt ansvarlige avsløringsprogram.

 • Sumit Sahoo (@54H00)
 • Suyog Palav (@SuyogPalav555)
 • Maurice Dibbets
 • Jon Bottarini (@jon_bottarini)
 • Dhaval Chauhan (@17haval)
 • Jean St-Laurent (@JeanDebogue)
 • Eusebiu Blindu (@testalways)
 • Akash Saxena (@AkashSaxena21)
 • Joshua Hnat
 • Jack Whitton (@fin1te)
 • Warren Doyle (@wdoyle2)
 • Ashish Kumar Agarwal (@ashishag29)
 • Marek Szustak (@mszustak)
 • GwanYeong Kim (@sec_karas)
 • Raad Firas Haddad (@raadfhaddad)
 • Rémy Marot (@R_Marot)
 • Vineet Kumar (@the_real_clown)
 • Wen Bin KONG (@kongwenbin)
 • Dor Shahaf
 • Ali Hassan Ghori (@alihasanghauri)
 • Vinicius Valerio (@5ub50l0)

Deltakende sikkerhetsansvarlige – 2016

Netflix vil gjerne takke følgende personer for å ha deltatt i vårt ansvarlige avsløringsprogram.

 • Fredrik Nordberg Almroth (@almroot)
 • Ofer Gayer (@ZigZag_IL)
 • Daniel Bakker (@jackds1986)
 • Ahmed Adel Abdelfattah (@00SystemError00)
 • Mustafa Hasan (@strukt93)
 • Gerardo Venegas (@v0raz)
 • Mikołaj Dądela (@mik01aj)
 • Marwan Medhat (@SpringStatue)
 • Nenad Borovčanin (@nenad_b97)
 • Bernardo Diaz (@bada_77)
 • Caden Sumner (@CadenSumner)
 • David Moore (@grajagandev)
 • Eric Head (@codecancare)
 • Ruslan Bakhvala (@ruslan_bakhvala)
 • Robert Adam (@robertadam0)
 • Brett Buerhaus (@bbuerhaus)
 • Ben Sadeghipour (@NahamSec)
 • Jake Reynolds (@jreynoldsdev)
 • Mohammad Aman Khan (@khn_amn)
 • Keith Gardner (@kreios4004)
 • Anas Falhi (@M0ti0nl3ss_)
 • Jon Bottarini (@jon_bottarini)
 • Teemu Kääriäinen (@NixuTigerTeam
 • Tommy DeVoss (@thedawgyg)
 • David Mann (@stembrain)
 • Anand Bhat (@_anandbhat)
 • Shay Shavit (@Chapakpuk)
 • Djaballah Mohamed Taher (@Djaballah_Med_T)
 • Rakesh Chinna (@rakesh_3895)
 • Naftali Rosenbaum (Intet Twitter-navn)
 • Arne Swinnen (@arneswinnen)
 • David Wind (@slashcrypto)
 • Michael Carlson (@blainecarlson)
 • Yasin Soliman (@SecurityYasin)
 • Abner Mendoza
 • Phakpoom Chinprutthiwong
 • Suleman Malik (@sulemanmalik_3)
 • Ali Hassan Ghori (@alihasanghauri)

Deltakende sikkerhetsansvarlige – 2015

Netflix vil gjerne takke følgende personer for å ha deltatt i vårt ansvarlige avsløringsprogram.

 • Fredrik Nordberg Almroth (@almroot)
 • Jonathan Conerly
 • Ali Hassan Ghori (@alihasanghauri)
 • Behrouz Sadeghipour og Patrik Fehrenbach (@NahamSec)
 • Stephen Tomkinson (@neonbunny9)
 • David Dworken (@ddworken)
 • White Rabbitz (TYSK)
 • Christopher Presley (@The_Beard_Lives)
 • @insaneasusual
 • Mo'men Basel (@MomenBassel)
 • jamm0 (@jamm0us)
 • MentaL (@ragezone)
 • Frank B. Vickers (@SarccastikDude)
 • Ashar Javed (@soaj1664ashar)
 • Abdel Hafid Ait Chikh (@HafidAitChikh)
 • Guillaume Prieur (@gplaurin)
 • Jesse Clark (@Hogarth45_ND)
 • Ryan Preston (@ripr4p)
 • Mikael Byström (@gsocgsoc)
 • Tod Beardsley (@todb)

Deltakende sikkerhetsansvarlige – 2014

Netflix vil gjerne takke følgende personer for å ha deltatt i vårt ansvarlige avsløringsprogram.

 • Ali Hassan Ghori (@alihasanghauri)
 • Cameron Crowley (@crowley_cam)
 • S. Venkatesh (@PranavVenkatS)
 • Rodolfo Godalle, Jr. (@rodgodalle)
 • Garrett Calpouzos (@GCalps)
 • Guillermo Gabarrín (@ggabarrin9)
 • Kamil Sevi (@kamilsevi)
 • Waqeeh Ul Hasan (@dowaqeeh)
 • Jared Perry (@jared_perry)
 • Robert Williamson (@bobbyman3)
 • Burak Bakir (@pr3d1c7)
 • Andrew Neculaesei (@neculaesei)
 • Ketan Sirigiri (@Cigniti)
 • Gineesh George (@g1n1_influenza)
 • Dan Singerman (@dansingerman)
 • Kenneth F. Belva (@infosecmaverick)
 • Akbar Qureshi (@_AkbarQ)
 • Web Plus
 • Ch. Muhammad Osama (@ChMuhammadOsama)
 • Nitin Goplani (@nitingoplani88)
 • Marcin Piosek (@piochu)
 • Abderrazak YS. (@Y33OULS)
 • Han Lee (@_hanlee)
 • Caleb Watt (@calebwatt15)
 • Krishna Chaitanya Kadaba (@cigniti)
 • Gustavo de Oliveira (@highustavo)
 • Sergio Galán (@NaxoneZ)
 • Rafael Pablos
 • kminthant (@psxchotic)
 • Louis Nadeau (@cybpoulet)
 • Kyle Davidson (@X942_Dev)
 • Robert Verderame (@robertverderame)
 • Olivier Beg (@smiegles)
 • Tim Jenson (@timFGO)
 • Robert Daniel (@_drxp)
 • Danish Tariq
 • Justin Kennedy (@jstnkndy)
 • Christopher Presley (@The_Beard_Lives)
 • Malte Batram (@_batram)
 • David Middlehurst (@dtmsecurity)
 • Francisco Correa (@panchocosil)
 • Mohamed Abdelbaset Elnoby (@SymbianSyMoh)
 • Jack (@linkcabin)
 • David Vieira-Kurz (@secalert)

Deltakende sikkerhetsansvarlige – 2013

Netflix vil gjerne takke følgende personer for å ha deltatt i vårt ansvarlige avsløringsprogram.

 • Paul Scott
 • Jack W (@fin1te)
 • Murat Suljovic
 • Rakan Alotaibi (@hxteam)
 • Reginaldo Silva (@reginaldojsf)
 • Rafay Baloch (@rafaybaloch)
 • Kamil Sevi (@kamilsevi)
 • Chiragh Dewan (@ChiraghDewan)
 • Frans Rosén
 • Sabari Selvan (@EHackerNews)
 • Adam Ziaja (@adamziaja)
 • Yuji Kosuga (@yujikosuga)
 • Emanuel Bronshtein (@e3amn2l)
 • Siddhesh Gawde
 • Malte Batram (@_batram)
 • Ahmad Ashraff (@yappare)
 • Camilo Galdos Aka Dedalo (@SeguridadBlanca)
 • Sergiu Dragos Bogdan
 • Aditya K. Sood (@AdityaKSood)
 • Mohankumar Vengatachalam (@vimokumar)
 • Johnathan Kuskos (@johnathankuskos)
 • Evgueni Erchov (@EErchov)
 • Dylan S. Hailey (@TibitXimer)
 • Rajat Bhargava
 • Ehraz Ahmed (@securityexe)
 • Abhinav Karnawat (w4rri0r)
 • Ajay Singh Negi (@AjaySinghNegi)
 • Peter Jaric (@peterjaric)
 • David Hoyt (@cloudscan)
 • Tarek Siddiki
 • Devesh Bhatt (@deveshbhatt11)
 • Defencely @Defencely
 • Matt Ashburn @mattashburn
 • Yaroslav Olejnik - O.J.A. (@oja_c7s)
 • Rupesh Reddy (_hck3r)
 • Stewart Anderson (@StewieMAnderson)
 • Florindarck (@QuisterTow)
 • Ali Hassan Ghori (@alihasanghauri)
 • Muhammad Shahmeer (@Shahmeer_Amir)