Komunikat serwisu Netflix: „Przy odtwarzaniu tego materiału wideo wystąpił problem. (5.7)”

Na telefonie lub tablecie z systemem Android pojawia się komunikat o błędzie o treści:

Przy odtwarzaniu tego materiału wideo wystąpił problem. Spróbuj ponownie później. (5.7)

Zazwyczaj oznacza to, że konieczne jest odświeżenie pewnych informacji zapisanych w urządzeniu. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Ponowne uruchamianie telefonu lub tabletu z systemem Android

  1. Wyłącz telefon lub tablet z systemem Android, naciskając przycisk zasilania.

  2. Potwierdź, że chcesz wyłączyć urządzenie.

  3. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, żeby włączyć urządzenie.

  4. Gdy urządzenie z systemem Android zostanie uruchomione, spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Czy używasz telefonu lub tabletu firmy Samsung?

W celu przywrócenia możliwości oglądania konieczne może być wykonanie miękkiego resetu urządzenia. Spowoduje to przywrócenie wszystkich ustawień systemowych (np. dzwonków, ustawień dźwięku i wyświetlania itp.) do wartości domyślnych. Jeśli nie wiesz, jak wykonać tę czynność, skontaktuj się z firmą Samsung i poproś o pomoc.