Jak zmienić plan?

Plan Netflix można zmienić w dowolnym momencie okresu członkostwa.

Aby zmienić plan Netflix:

  1. Zaloguj się w witrynie Netflix.com i otwórz stronę Konto.

  2. W sekcji Szczegóły planu wybierz Zmień plan. (Jeśli nie widzisz opcji Zmień plan, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.)

    Uwaga:
    Jeśli Twoje konto jest zawieszone, zmiana planu będzie możliwa dopiero po przywróceniu pełnej funkcjonalności konta.
  3. Przejdziesz na stronę z informacjami o dostępnych planach i ich cenach. Wybierz plan, a następnie kliknij Kontynuuj lub Zaktualizuj.

  4. Kliknij opcję Potwierdź zmianę lub Potwierdź. Zmiana zacznie obowiązywać od wskazanej daty.

Zmiana abonamentu na wyższy zaczyna obowiązywać natychmiast, a nowa opłata zostanie pobrana w kolejnej dacie rozliczenia.

Zmiana abonamentu na niższy zaczyna obowiązywać w kolejnym okresie rozliczeniowym, a nowa opłata zostanie pobrana w kolejnej dacie rozliczenia.

Jeśli chcesz anulować konto Netflix, zapoznaj się z artykułem Jak zrezygnować z członkostwa w serwisie Netflix?