Korzystanie z serwisu Netflix przy użyciu telewizora, odtwarzacza Blu-ray lub odtwarzacza multimedialnego marki LG

Witamy w serwisie Netflix na telewizorze, odtwarzaczu Blu-ray, odtwarzaczu multimedialnym lub w systemie kina domowego firmy LG. Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się z konta. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane na karcie „Konfigurowanie serwisu Netflix”, aby podjąć próbę znalezienia aplikacji Netflix.

Funkcje serwisu Netflix
Konfigurowanie serwisu Netflix
Wyloguj się
Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD

Serwis Netflix jest dostępny na wielu urządzeniach LG.

Funkcje przesyłania treści serwisu Netflix na obsługiwanych urządzeniach obejmują:

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny na całym świecie i większość urządzeń umożliwia korzystanie z niego wszędzie tam, gdzie jest on oferowany, niemniej jednak niektóre starsze urządzenia umożliwiają korzystanie z niego wyłącznie w kraju, w którym je zakupiono. Szczegółowe informacje zawiera nasza mapa obsługiwanych regionów. Jeśli rozważasz zakup nowego urządzenia, sprawdź u producenta, czy obsługuje serwis Netflix w Twoim regionie.

W przypadku starszych urządzeń może zostać wyświetlony monit o przejście na stronę netflix.com/activate w celu skonfigurowania urządzenia. Te urządzenia obsługują serwis Netflix jedynie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Nawigacja
W przypadku większości urządzeń serwis Netflix umożliwia przeglądanie rzędów z filmami, serialami i programami, w tym jednego rzędu zawierającego wyłącznie tytuły związane z pozycjami dodanymi do obszaru Moja lista. Każdy rząd to kategoria (komedie, dramaty, programy telewizyjne itd.) prezentowana na podstawie tytułów, które były przez Ciebie oglądane.

Starsze urządzenia mogą nie wyświetlać rzędów z kategoriami, niemniej jednak umożliwiają przewijanie tytułów w części Moja lista, którą można utworzyć w serwisie Netflix.

Rozdzielczość
Większość urządzeń umożliwia oglądanie treści w serwisie Netflix w rozdzielczości HD przy szybkim połączeniu z Internetem i odtwarza filmy w maksymalnej obsługiwanej rozdzielczości (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zalecenia dotyczące szybkości połączenia internetowego).

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Dowiedz się, jak włączyć napisy, podpisy dla osób niesłyszących i alternatywną ścieżkę dźwiękową (w tym dźwięk przestrzenny 5.1), które są dostępne w wielu filmach, serialach i programach. Aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie obsługuje dźwięk 5.1, wybierz dowolną pozycję z sekcji Netflix Originals i sprawdź, czy jest dostępna opcja dźwięku 5.1. Jeśli nie, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Wiele urządzeń umożliwia dostosowywanie wyglądu napisów i podpisów. Urządzenia, które nie oferują takiej możliwości, wyświetlają napisy i podpisy zgodnie z ich domyślnym wyglądem bądź nie są skonfigurowane pod kątem wyświetlania napisów.

Na niektórych urządzeniach można odtwarzać wybrane tytuły z dźwiękiem Dolby Atmos. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule dotyczącym korzystania z dźwięku Dolby Atmos w serwisie Netflix.

Kontrola rodzicielska
Netflix umożliwia wprowadzanie ustawień rodzicielskich w poszczególnych profilach.

Aby połączyć telewizor, odtwarzacz Blu-ray, odtwarzacz multimedialny lub system kina domowego firmy LG z kontem w serwisie Netflix, przejdź do ekranu głównego i wybierz z poniższych instrukcji wersję, która najbardziej pasuje do używanego urządzenia.

Jeśli widzisz na ekranie opcję Telewizja internetowa

 1. Wybierz opcję Telewizja internetowa na ekranie głównym.

 2. Wybierz opcję Netflix.

 3. Wybierz opcję Zaloguj się.

  • Jeśli nie widzisz opcji Zaloguj się, wybierz wartość Tak dla opcji Czy masz konto w serwisie Netflix? .

  • Jeśli jeszcze nie masz konta, załóż je.

 4. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.

  • Jeżeli zamiast ekranu logowania pojawia się kod aktywacji, podaj go na stronie netflix.com/activate.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Jeśli widzisz na ekranie opcję Premium

 1. Wybierz opcję Premium na ekranie głównym.

 2. Wybierz opcję Netflix.

 3. Wybierz opcję Zaloguj się.

  • Jeśli nie widzisz opcji Zaloguj się, wybierz wartość Tak dla opcji Czy masz konto w serwisie Netflix? .

  • Jeśli jeszcze nie masz konta, załóż je.

 4. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

 5. Wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Jeśli widzisz na ekranie opcję Netcast

 1. Przejdź do sekcji Netcast, a następnie wybierz opcję Netflix.

 2. Wybierz opcję Zaloguj się.

  • Jeśli nie widzisz opcji Zaloguj się, wybierz wartość Tak dla opcji Czy masz konto w serwisie Netflix? .

  • Jeśli jeszcze nie masz konta, załóż je.

 3. Zostanie wyświetlony kod. Wprowadź ten kod aktywacji na stronie netflix.com/activate.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Aby wylogować się z konta w serwisie Netflix na telewizorze, odtwarzaczu Blu-ray, odtwarzaczu multimedialnym lub w systemie kina domowego firmy LG, przejdź do ekranu głównego i wykonaj kroki opisane poniżej. Wybierz wersję instrukcji, która najbardziej pasuje do używanego urządzenia.

Jeśli widzisz na ekranie opcję Premium

 1. Wybierz Aplikacje Premium.

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

  • Jeżeli nie widzisz opcji Ustawienia, przejdź do kolejnego kroku.

 3. Wybierz pozycję Opcje.

  • Aby ją wyświetlić, konieczne może być naciśnięcie zielonego przycisku z dwoma kropkami.

 4. Wybierz opcję Dezaktywacja Netflix.

Jeśli widzisz na ekranie opcję Netcast

 1. Wybierz opcję Netcast.

 2. Wybierz opcję Konfiguruj.

 3. Wybierz Konserwacja serwisowa.

  • Jeśli nie widzisz opcji Konserwacja serwisowa, przejdź do kroków dotyczących opcji Konfiguracja.

 4. Wybierz opcję Dezaktywacja Netflix.

 5. Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić dezaktywację.

Jeśli widzisz na ekranie opcję Konfiguracja

 1. Wybierz opcję Konfiguruj.

 2. Wybierz opcję Sieć.

 3. Wybierz opcję Netflix.

 4. Wybierz opcję Dezaktywacja Netflix.

 5. Wybierz opcję TAK, aby potwierdzić dezaktywację.

Jeśli nie możesz wykonać powyższych kroków, przejdź do czynności opisanych poniżej.

Jeżeli nie widzisz żadnej z powyższych opcji

Wyloguj się
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Ustawienia.

  • Przejdź do góry i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego ikona koła zębatego.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 5. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Ustawienia lub ikony koła zębatego:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:
  góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

 3. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Serwis Netflix jest dostępny w jakości Ultra HD w większości telewizorów LG Ultra HD. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy: