Korzystanie z serwisu Netflix na urządzeniu Roku

Witamy w serwisie Netflix na urządzeniu Roku. Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane na karcie „Konfigurowanie serwisu Netflix”, aby podjąć próbę znalezienia aplikacji Netflix.

Funkcje serwisu Netflix
Konfigurowanie serwisu Netflix
Wyloguj się
Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD

Serwis Netflix jest dostępny na wybranych modelach urządzeń Roku. Funkcje przesyłania treści serwisu Netflix na obsługiwanych urządzeniach obejmują:

Nawigacja
W przypadku większości urządzeń serwis Netflix umożliwia przeglądanie rzędów z filmami, serialami i programami, w tym jednego rzędu zawierającego wyłącznie tytuły związane z pozycjami dodanymi do obszaru Moja lista. Każdy rząd to kategoria (komedie, dramaty, programy telewizyjne itd.) prezentowana na podstawie tytułów, które były przez Ciebie oglądane.

Starsze urządzenia mogą nie wyświetlać rzędów z kategoriami filmów, niemniej jednak umożliwiają przewijanie tytułów w części Moja lista, którą można utworzyć w serwisie Netflix.

Rozdzielczość
Większość urządzeń umożliwia oglądanie treści w serwisie Netflix w rozdzielczości HD przy szybkim połączeniu z internetem i odtwarza filmy w maksymalnej obsługiwanej rozdzielczości (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zalecenia dotyczące szybkości połączenia internetowego).

Napisy i alternatywne ścieżki dźwiękowe
Dowiedz się, jak włączyć napisy, podpisy dla osób niesłyszących i alternatywną ścieżkę dźwiękową (w tym dźwięk przestrzenny 5.1), które są dostępne w wielu filmach i programach telewizyjnych. Aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie obsługuje dźwięk 5.1, wybierz dowolną pozycję z sekcji Netflix Originals i sprawdź, czy jest dostępna opcja dźwięku 5.1. Jeśli nie, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Wiele urządzeń umożliwia dostosowywanie wyglądu napisów i podpisów. Niektóre urządzenia wyświetlają napisy i podpisy zgodnie z ich domyślnym wyglądem bądź nie są skonfigurowane pod kątem wyświetlania napisów.

Kontrola rodzicielska
Netflix umożliwia wprowadzanie ustawień rodzicielskich w poszczególnych profilach.

Model

Obsługiwane regiony

Rozdzielczość

Napisy i dźwięk

Roku (model z 2009 r.)

USA i Kanada

480p

Roku 1

Wszystkie regiony z dostępem do serwisu Netflix

480 p / 1080 p*

*W przypadku 1080p niezbędne jest złącze HDMI.

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

Roku 2

Wszystkie regiony z dostępem do serwisu Netflix

1080 p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku 3

Wszystkie regiony z dostępem do serwisu Netflix

1080 p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku 4

Wszystkie regiony z dostępem do serwisu Netflix

4K

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku MHL Stick

Wszystkie regiony z dostępem do serwisu Netflix

1080 p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

Roku Streaming Stick

Wszystkie regiony z dostępem do serwisu Netflix

1080 p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku TV

Wszystkie regiony z dostępem do serwisu Netflix

Tak samo jak w przypadku telewizora

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Express

Wszystkie regiony z dostępem do serwisu Netflix

480 p / 1080 p*

*W przypadku 1080p niezbędne jest złącze HDMI.

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Express+

Wszystkie regiony z dostępem do serwisu Netflix

480 p / 1080 p*

*W przypadku 1080p niezbędne jest złącze HDMI.

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Premiere

Wszystkie regiony z dostępem do serwisu Netflix

4K

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Premiere+

Wszystkie regiony z dostępem do serwisu Netflix

4K

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Ultra

Wszystkie regiony z dostępem do serwisu Netflix

4K

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku 4201PH / PLDT

Filipiny

1080 p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku / Kwesé Play

Republika Południowej Afryki

1080 p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Globe Streamwatch (Streaming Stick)

Filipiny

1080 p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku_4200TL / Telstra Australia

Australia

1080 p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku_4700TL / Telstra Australia

Australia

4K

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

* W przypadku modelu Roku 3 i starszych konieczne może być ręczne ustawienie wyświetlacza w tryb 1080p, aby możliwe było przesyłanie danych w tej rozdzielczości.

Oglądanie filmów, seriali i programów w serwisie Netflix na urządzeniu Roku wymaga założenia konta Roku w portalu internetowym Roku. Po założeniu konta wykonaj poniższe czynności.

Roku 1

 1. Na ekranie głównym przejdź do sekcji Strona główna i wybierz opcję Netflix.

  • W przypadku braku pozycji Netflix:

   • Przejdź do pozycji Channel Store (Lista kanałów), a następnie do pozycji Movies & TV (Filmy i telewizja).

   • Wybierz kolejno opcje Netflix i Add Channel (Dodaj kanał), a następnie wybierz opcję przejdź do kanału.

 2. Wybierz opcję Tak w obszarze Czy masz konto w serwisie Netflix?. .

 3. Zostanie wyświetlony kod. Wprowadź ten kod aktywacji na stronie netflix.com/activate.

Wszystkie inne modele urządzenia Roku

 1. Na ekranie głównym przejdź do sekcji Strona główna i wybierz opcję Netflix.

  • W przypadku braku pozycji Netflix:

   • Przejdź do pozycji Streaming Channels (Kanały strumieniowe), a następnie wybierz opcję Movies & TV (Filmy i telewizja).

   • Wybierz kolejno opcje Netflix i Add Channel (Dodaj kanał), a następnie wybierz opcję przejdź do kanału.

 2. Na ekranie głównym serwisu Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie Roku jest teraz połączone z kontem w serwisie Netflix. Miłej zabawy!

Aby wylogować się z konta Netflix na swoim urządzeniu, wykonaj poniższe czynności.

Roku

 1. Naciśnij przycisk Home, aby przejść do menu głównego urządzenia Roku.

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Wybierz opcję Netfix Settings (Ustawienia serwisu Netflix).

 4. Wybierz opcję Deactivate this player from my Netflix account (Dezaktywuj ten odtwarzacz na moim koncie w serwisie Netflix).

 5. Wybierz opcję Tak. Urządzenie zostało zdezaktywowane.

Aby ponownie aktywować odtwarzacz Roku, wybierz opcję Netflix na ekranie głównym, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Roku 2 (LT, XS lub XD)

 1. Naciśnij przycisk Home, aby przejść do menu głównego urządzenia Roku.

 2. Wyróżnij aplikację Netflix i naciśnij przycisk gwiazdki na pilocie.

 3. Wybierz opcję Remove channel (Usuń kanał).

 4. Po potwierdzeniu operacji przez ponowne wybranie opcji Remove channel (Usuń kanał) urządzenie zostanie zdezaktywowane.

  • Dezaktywowanie w ten sposób urządzenia Roku 2 spowoduje usunięcie kanału Netflix z menu głównego. Aby przywrócić, wybierz opcję Streaming Channels (Kanały strumieniowe) > Movies & TV (Filmy i telewizja) > Netflix.

Roku 3 i Roku 4

Wyloguj się
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź do góry i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego ikona koła zębatego.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 5. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Ustawienia lub ikony koła zębatego:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:
  góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

 3. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Roku Streaming Stick

Wyloguj się
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź do góry i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego ikona koła zębatego.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 5. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Ustawienia lub ikony koła zębatego:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:
  góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

 3. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Roku TV

Wyloguj się
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź do góry i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego ikona koła zębatego.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 5. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Ustawienia lub ikony koła zębatego:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:
  góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

 3. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Roku Express, Premiere oraz Ultra

Wyloguj się
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź do góry i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego ikona koła zębatego.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 5. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Ustawienia lub ikony koła zębatego:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:
  góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

 3. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Roku — Telstra Australia

 1. Naciśnij przycisk Home, aby przejść do menu głównego urządzenia Roku.

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Wybierz opcję Netfix Settings (Ustawienia serwisu Netflix).

 4. Wybierz opcję Deactivate this player from my Netflix account (Dezaktywuj ten odtwarzacz na moim koncie w serwisie Netflix).

 5. Wybierz opcję Tak. Urządzenie zostało zdezaktywowane.

Aby ponownie aktywować odtwarzacz Roku, wybierz opcję Netflix na ekranie głównym, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości Ultra HD na wybranych urządzeniach Roku do strumieniowego przesyłania danych. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy:

 • Telewizor obsługujący odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w rozdzielczości Ultra HD podłączony do urządzenia Roku kablem HDMI, który obsługuje standard HDCP w wersji 2.2 lub nowszej (zazwyczaj port HDMI 1).

 • Plan obsługujący oglądanie materiałów w jakości Ultra HD. Bieżący plan możesz sprawdzić na stronie netflix.com/ChangePlan.

 • Stabilne połączenie internetowe o szybkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.

 • Jakość odtwarzania ustawiona na wartość Automatyczna lub Wysoka. Więcej informacji na temat ustawień jakości wideo znajdziesz w artykule Ustawienia odtwarzania.

Następujące modele Roku obsługują obecnie odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w jakości Ultra HD:

 • Roku 4

 • Roku Premiere

 • Roku Premiere+

 • Roku Ultra

W przypadku problemów z odtwarzaniem materiałów w jakości Ultra HD należy wykonać poniższe czynności, aby skonfigurować urządzenie Roku do odtwarzania w jakości Ultra HD.

 • W menu głównym odtwarzacza Roku wybierz opcję Settings (Ustawienia).

 • Wybierz opcję Wyświetlanie.

 • Wybierz pozycję 4k UHD TV.

 • Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.