Jak korzystać z serwisu Netflix na urządzeniu Roku

Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix na urządzeniach Roku oraz o sposobie konfigurowania i wylogowywania się z konta. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj czynności opisane w sekcji „Konfigurowanie serwisu Netflix”.

Funkcje serwisu Netflix
Konfigurowanie serwisu Netflix
Wylogowanie z serwisu Netflix
Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD
Serwis Netflix w jakości HDR

Serwis Netflix jest dostępny na wybranych modelach urządzeń Roku. Funkcje przesyłania treści serwisu Netflix na obsługiwanych urządzeniach obejmują:

Nawigacja
Na większości urządzeń możesz przeglądać rzędy z filmami, serialami i programami, w tym jeden rząd zawierający wyłącznie tytuły związane z pozycjami dodanymi do obszaru Moja lista. Każdy rząd to kategoria (komedie, dramaty, seriale itd.) prezentowana na podstawie oglądanych przez Ciebie tytułów.

Rozdzielczość
Na większości urządzeń można odtwarzać materiały z serwisu Netflix w wysokiej rozdzielczości przy szybkim połączeniu internetowym. Materiały są odtwarzane w najwyższej obsługiwanej rozdzielczości.

Kontrola rodzicielska
Można wprowadzić ustawienia rodzicielskie w poszczególnych profilach.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Dowiedz się, jak włączyć napisy, podpisy dla osób niesłyszących i alternatywną ścieżkę dźwiękową (w tym dźwięk przestrzenny 5.1), które są dostępne w wielu filmach, serialach i programach. Wiele urządzeń umożliwia dostosowywanie wyglądu napisów i podpisów. Niektóre urządzenia wyświetlają napisy i podpisy zgodnie z ich domyślnym wyglądem bądź nie są skonfigurowane pod kątem wyświetlania napisów.

Na niektórych urządzeniach można odtwarzać wybrane tytuły z dźwiękiem Dolby Atmos.

Model

Rozdzielczość

Napisy i dźwięk

Roku 1
(2710X)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku 2
(2720X, 4210X)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku 2 HD
(3000X)

720p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

Roku 2 XD
(3050X)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

Roku 2 XS
(3100X)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku 3
(4200X, 4230X)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku 4
(4400X)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Express
(3700X, 3900X, 3930X)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Express+
(3710X, 3910X, 3931X)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Express 4K
(3940X)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1, Dolby Atmos

Roku Express 4K+
(3941X)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1, Dolby Atmos

Roku HD
(2500X)

720p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

Roku LT
(2400X, 2450X)

720p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku LT
(2700X)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Premiere
(3920X, 4620X)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Premiere+
(3921X, 4630X)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku SE
(2710X)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Smart Soundbar
(9100X)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Streambar
(9102X)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Streambar Pro
(9101X)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Streaming Stick
(3400X, 3420X, 3500X, 3600X, 3800X)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Streaming Stick+
(3810X, 3811X)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Ultra
(4640X, 4660X, 4670X)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Roku Ultra
(4800X)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1, Dolby Atmos

Roku Ultra LT
(4662X)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

* W przypadku modelu Roku 3 i starszych konieczne może być ręczne ustawienie wyświetlacza w tryb 1080p, aby umożliwić przesyłanie danych w tej rozdzielczości.

Uwaga:
Więcej informacji na temat urządzeń Roku TV znajdziesz w artykule Korzystanie z serwisu Netflix na urządzeniach Roku.

Aby oglądać filmy, seriale i programy z serwisu Netflix na urządzeniu Roku, należy najpierw utworzyć konto Roku. Po założeniu konta wykonaj poniższe czynności.

Łączenie się z poziomu ekranu głównego

Na ekranie głównym przejdź do sekcji Strona główna i wybierz opcję Netflix.

 1. W przypadku braku pozycji Netflix:

  • Przejdź do pozycji Channel Store (Lista kanałów), a następnie do pozycji Movies & TV (Filmy i telewizja).

  • Wybierz kolejno opcje Netflix i Add Channel (Dodaj kanał), a następnie wybierz opcję przejdź do kanału.

 2. Wybierz opcję Tak w obszarze Czy masz konto w serwisie Netflix?. .

Twoje urządzenie Roku jest teraz połączone z kontem w serwisie Netflix.

Połączenie za pomocą pilota

 1. Naciśnij przycisk Netflix na pilocie.

 2. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

  • Jeśli jeszcze nie masz konta w serwisie Netflix, postępuj zgodnie z instrukcjami rejestracji lub załóż konto online.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło, a następnie wybierz opcję Kontynuuj.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix.

Aby wylogować się z konta Netflix na swoim urządzeniu, wykonaj poniższe czynności.

Roku 1

 1. Naciśnij przycisk Home, aby przejść do menu głównego urządzenia Roku.

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Wybierz opcję Netfix Settings (Ustawienia serwisu Netflix).

 4. Wybierz opcję Deactivate this player from my Netflix account (Dezaktywuj ten odtwarzacz na moim koncie w serwisie Netflix).

 5. Wybierz opcję Tak. Urządzenie zostało zdezaktywowane.

Aby ponownie aktywować odtwarzacz Roku, wybierz opcję Netflix na ekranie głównym, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Roku 2 (HD, XD lub XS) i Roku LT

 1. Naciśnij przycisk Home, aby przejść do menu głównego urządzenia Roku.

 2. Wyróżnij aplikację Netflix i naciśnij przycisk gwiazdki na pilocie.

 3. Wybierz opcję Remove channel (Usuń kanał).

 4. Po potwierdzeniu operacji przez ponowne wybranie opcji Remove channel (Usuń kanał) urządzenie zostanie zdezaktywowane.

  • Dezaktywowanie urządzenia Roku spowoduje usunięcie kanału Netflix z menu głównego. Aby przywrócić, wybierz opcję Streaming Channels (Kanały strumieniowe) > Movies & TV (Filmy i telewizja) > Netflix.

Wszystkie inne modele urządzenia Roku

Wyloguj się
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

  • Jeśli nie możesz znaleźć opcji Uzyskaj pomoc, przejdź w górę i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę Ustawienia ikona koła zębatego .

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Uzyskaj pomoc, Ustawienia ani ikony Ustawienia:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:
  góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości Ultra HD na wybranych urządzeniach Roku do strumieniowego przesyłania danych. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy:

 • Telewizor Ultra HD z roku 2014 lub nowszy, który umożliwia oglądanie treści w jakości Ultra HD i obsługuje wyświetlanie obrazu z częstotliwością 60 Hz, podłączony do urządzenia Roku kablem HDMI, który obsługuje standard HDCP w wersji 2.2 lub nowszej (zazwyczaj port HDMI 1).

 • Plan Netflix obsługujący oglądanie materiałów w jakości Ultra HD.

 • Stabilne połączenie internetowe o szybkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.

 • Jakość odtwarzania ustawiona na wartość Automatyczna lub Wysoka.

Odtwarzanie materiałów w jakości Ultra HD z serwisu Netflix obsługują następujące modele Roku:

 • Roku 4 (4400X)

 • Roku Express 4K (3940X)

 • Roku Express 4K+ (3941X)

 • Roku Premiere (3920X, 4620X)

 • Roku Premiere+ (3921X, 4630X)

 • Roku Smart Soundbar (9100X)

 • Roku Streambar (9102X)

 • Roku Streambar Pro (9101X)

 • Roku Streaming Stick+ (3810X, 3811X)

 • Roku Ultra (4640X, 4660X, 4670X, 4800X)

 • Roku Ultra LT (4662X)

W przypadku problemów z odtwarzaniem materiałów w jakości Ultra HD należy wykonać poniższe czynności, aby skonfigurować urządzenie Roku do odtwarzania w jakości Ultra HD.

 1. W menu głównym odtwarzacza Roku wybierz opcję Settings (Ustawienia).

 2. Wybierz opcję Wyświetlanie.

 3. Wybierz pozycję 4k UHD TV.

 4. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości HDR na wybranych urządzeniach Roku do strumieniowego przesyłania danych. Do oglądania materiałów w jakości HDR są potrzebne następujące elementy:

 • Plan Netflix umożliwiający oglądanie materiałów w jakości Ultra HD.

 • Urządzenie do oglądania online obsługujące standard Dolby Vision lub HDR i serwis Netflix.

 • Telewizor Smart TV obsługujący standard Dolby Vision lub HDR10, podłączony do urządzenia kablem HDMI, który obsługuje standard HDCP w wersji 2.2 lub nowszej (zazwyczaj port HDMI 1).

 • Stabilne połączenie internetowe o prędkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.

 • Użycie danych, od którego zależy jakość wideo, ustawione na wartość Wysokie.

Odtwarzanie materiałów w jakości HDR z serwisu Netflix obsługują obecnie następujące modele Roku:

 • Roku Express 4K (3940X)

 • Roku Express 4K+ (3941X)

 • Roku Premiere (3920X)

 • Roku Premiere+ (3921X, 4630X)

 • Roku Smart Soundbar (9100X)

 • Roku Streambar (9102X)

 • Roku Streambar Pro (9101X)

 • Roku Streaming Stick+ (3810X, 3811X)

 • Roku Ultra (4640X, 4660X, 4670X, 4800X)

 • Roku Ultra LT (4662X)