Jak zmienić datę rozliczenia

Jak znaleźć datę rozliczenia

Zaloguj się do swojego konta i wybierz opcję Szczegóły rozliczenia, aby wyświetlić informacje na temat posiadanego planu oraz historię rozliczeń. Data rozliczenia odpowiada dacie rejestracji konta w serwisie Netflix.

  • Data rozliczenia może wypadać dzień wcześniej ze względu na różnice w strefach czasowych.

  • Jeśli data rozliczenia przypada w dniu, który nie występuje w każdym miesiącu (np. 31), opłata zostanie pobrana w ostatnim dniu tego miesiąca. 

  • Jeśli rozliczasz się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, data rozliczenia w serwisie Netflix może być inna niż data rozliczenia z Twoim dostawcą usług.

Jak zmienić datę rozliczenia?

Aby sprawdzić, czy możesz zmienić datę rozliczenia, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się do swojego konta.

  2. Wybierz opcję Zmień dzień rozliczenia (jeśli jest dostępna) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

    • Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opłacasz abonament za pomocą karty debetowej lub kredytowej albo serwisu PayPal (jeżeli dotyczy).

    • Nie możesz zmienić daty rozliczenia podczas bezpłatnego okresu próbnego, w bieżącej dacie rozliczenia ani w sytuacji, gdy Twoje konto jest zawieszone.

Jeśli zmienisz datę rozliczenia, od razu pobierzemy opłatę za dni, jakie pozostały do nowej daty rozliczenia (np. jeśli zmienisz datę rozliczenia z 1. na 10. dzień miesiąca, pobierzemy opłatę za pierwszych 10 dni).

Powiązane artykuły