Przy próbie odtwarzania treści z serwisu Netflix na urządzeniu Chromecast nie widać ikony Cast.

Jeśli podczas próby korzystania z serwisu Netflix na urządzeniu Chromecast nie jest wyświetlana ikona Cast, zazwyczaj oznacza to, że dane zapisane w urządzeniu, z którego ma być przesyłana treść, wymagają odświeżenia. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Telefon lub tablet z systemem Android

Upewnij się, że urządzenie z systemem Android jest podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej co urządzenie Chromecast

 1. Na urządzeniu z systemem Android uruchom aplikację Google Home.

 2. Otwórz kartę Dom w lewym dolny rogu ekranu.

 3. Przewiń w dół do sekcji Urządzenia i poszukaj swojego urządzenia Chromecast.

 4. Po upewnieniu się, że urządzenie Chromecast działa w tej samej sieci co urządzenie z systemem Android spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Ponowne uruchamianie telefonu lub tabletu z systemem Android

 1. Wyłącz telefon lub tablet z systemem Android, naciskając przycisk zasilania.

 2. Potwierdź, że chcesz wyłączyć urządzenie.

 3. Ponownie naciśnij przycisk zasilania, żeby włączyć urządzenie.

 4. Gdy urządzenie z systemem Android zostanie uruchomione, spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Aktualizowanie aplikacji Google Home i Usługi Google Play

 1. Otwórz Sklep Google Play.

 2. Naciśnij ikonę Menu i wybierz opcję Moje aplikacje.

 3. Wybierz aplikację Google Home (jeśli jest na liście) i naciśnij Aktualizuj.

 4. Wybierz aplikację Usługi Google Play (jeśli jest na liście) i naciśnij Aktualizuj.

 5. Gdy obie aplikacje zostaną zaktualizowane, spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Uwaga: W niektórych przypadkach konieczne może okazać się ponowne uruchomienie urządzenia w celu dokończenia aktualizacji.

Wyloguj się

 1. W aplikacji Netflix naciśnij przycisk Menu w lewym górnym rogu lub przycisk Więcej w prawym dolnym rogu.

 2. Przewiń w dół i wybierz pozycję Wyloguj się.

 3. Potwierdź chęć wylogowania się.

 4. Po wylogowaniu zaloguj się ponownie i spróbuj uruchomić usługę Netflix.

iPhone, iPad lub iPod touch

Upewnij się, że urządzenie z systemem iOS jest podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej co urządzenie Chromecast

 1. Na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch uruchom aplikację Google Home.

 2. Otwórz kartę Dom w lewym dolny rogu ekranu.

 3. Przewiń w dół do sekcji Urządzenia i poszukaj swojego urządzenia Chromecast.

 4. Po upewnieniu się, że urządzenie Chromecast działa w tej samej sieci co iPhone, iPad lub iPod touch spróbuj ponownie uruchomić aplikację Netflix.

Ponowne uruchomienie odtwarzacza Chromecast

 1. Odłącz przewód zasilający od odtwarzacza Chromecast na 15 sekund.

 2. Podłącz go ponownie i zaczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia.

 3. Gdy urządzenie Chromecast się uruchomi, spróbuj ponownie obejrzeć materiał w serwisie Netflix.

Komputer z systemem Windows lub komputer Mac

Wyłączanie rozszerzeń w przeglądarce Chrome

Jeśli używasz przeglądarki Chrome, przed ponowną próbą uruchomienia serwisu Netflix możesz spróbować wyłączyć niepotrzebne dodatki. Aby wyłączyć rozszerzenia w przeglądarce Chrome:

 1. Na pasku adresu w przeglądarce Chrome wpisz chrome://extensions.

 2. Na liście rozszerzeń za pomocą przełącznika wyłącz wszystkie aktywne rozszerzenia (oznaczone niebieskim kolorem przełącznika).

  Uwaga:
  Wyłączanie rozszerzeń z grupy Aplikacje Chrome nie jest konieczne.
 3. Ponowna próba uruchomienia serwisu Netflix

Jeśli po wykonaniu tych czynności problem ustąpi, spróbuj po kolei włączać rozszerzenia pojedynczo, aby wytypować ten z nich, który uniemożliwia prawidłowe ładowanie stron serwisu Netflix.