Odpowiedzialne ujawnianie informacji o lukach w zabezpieczeniach

Data ostatniej aktualizacji zasad: 3 stycznia 2014 r.

Zasady odpowiedzialnego ujawniania informacji o zagrożeniach

Niniejsze informacje są przeznaczone dla testerów zainteresowanych zgłaszaniem znalezionych luk w systemie zabezpieczeń serwisu Netflix naszemu zespołowi informatycznemu. Jeśli jesteś użytkownikiem serwisu Netflix i masz pytania dotyczące oszustw lub szkodliwego oprogramowania, odwiedź następujące strony wsparcia:

Jeśli szukasz informacji na temat swojego konta, rozliczeń lub zawartości strony, skontaktuj się z działem obsługi klienta telefonicznie lub za pośrednictwem czatu.

Jeśli sądzisz, że udało Ci się znaleźć lukę w zabezpieczeniach naszych materiałów lub aplikacji Netflix, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym i nieupublicznianie tej informacji do czasu, aż znajdziemy rozwiązanie problemu. Jesteśmy wdzięczni za pomoc. Wszystkie zgłoszenia są przez nas analizowane i aktywnie pracujemy nad rozwiązaniami problemów. Zgodnie z postulatem odpowiedzialnego ujawniania informacji o zagrożeniach zobowiązujemy się nie podejmować względem ujawniającego kroków prawnych i nie składać doniesienia do organów ścigania, jeśli tylko zaistniałe ujawnienie informacji spełnia kryteria opisane poniżej.

Wytyczne dotyczące odpowiedzialnego ujawniania informacji o zagrożeniach

 • Skontaktuj się z serwisem Netflix i podaj szczegóły luki w zabezpieczeniach. Przed upublicznieniem informacji o zagrożeniu daj nam czas na analizę problemu i znalezienie rozwiązania.
 • Opisz szczegółowo lukę w zabezpieczeniach, aby ułatwić nam jej identyfikację i umożliwić odtworzenie warunków jej występowania. Informacje na temat luki powinny obejmować m.in. docelowe adresy URL, zestawienia zgłoszeń/odpowiedzi, zrzuty ekranowe oraz inne informacje.
 • Zweryfikujemy Twój e-mail i sprawdzimy, czy luka faktycznie występuje i jest powtarzalna. Jeśli potwierdzimy istnienie luki, zaczniemy szukać rozwiązania problemu i będziemy informować Cię o postępie prac.
 • Staraj się, aby Twoje działania nie zagrażały stabilności pracy serwisu (ataki typy DoS), prywatności użytkowników (jeśli uzyskujesz dostęp do danych użytkowników serwisu Netflix) ani integralności danych.
 • Nie żądaj zapłaty za zgłaszanie luk od firmy Netflix ani serwisów komercyjnych związanych z zabezpieczeniami.
 • Nie podszywaj się pod pracowników serwisu Netflix ani jego klientów.
 • Nie uruchamiaj zautomatyzowanych narzędzi skanujących i nie wysyłaj nam generowanych przez nie raportów, nie sprawdziwszy, czy problem faktycznie występuje. Narzędzia związane z zabezpieczeniami często zwracają tzw. błędy pierwszego rodzaju (ang. false positive), które powinny zostać zweryfikowane przez osobę zgłaszającą.

Preferowane kategorie luk w zabezpieczeniach

Interesują nas głównie następujące kategorie luk w zabezpieczeniach:

 • Ataki XSS (ang. Cross Site Scripting)
 • Ataki CSRF (ang. Cross Site Request Forgery)
 • Ataki SQLi (ang. SQL Injection)
 • Problemy z uwierzytelnianiem
 • Problemy z autoryzacją
 • Ujawnianie danych
 • Ataki związane z przekierowywaniem
 • Zdalne wykonywanie kodu
 • Luki i problemy niemieszczące się w podanych kategoriach

Kategorie luk w zabezpieczeniach poza kręgiem naszych zainteresowań

Wymienione poniżej kategorie luk w zabezpieczeniach znajdują się poza zakresem programu odpowiedzialnego ujawniania informacji o zagrożeniach, a osoby je zgłaszające nie mogą liczyć na umieszczenie na liście testerów zabezpieczeń.

 • Luki w zabezpieczeniach SSL związane z konfiguracją lub wersją
 • Ataki DoS (ang. Denial of Service)
 • Odgadywanie nazw użytkowników
 • Algorytmy siłowe (ang. brute force)
 • Brak flagi zabezpieczeń w przypadku plików cookie innych niż poufne
 • Brak flagi HTTPOnly
 • Ataki CSRF (ang. Cross Site Request Forgery) przy próbie wylogowania
 • Problemy dotyczące starych/wygaszanych wersji przeglądarek/wtyczek
 • Aktywna metoda HTTP TRACE
 • Zgłoszenia dotyczące znanych numerów wersji serwerów internetowych, usług lub platform programistycznych
 • Ataki Clickjacking na stronach bez mechanizmów uwierzytelniania lub zmian stanów poufności
 • Zgłoszenia, których zweryfikowanie wymagałoby szerokiej współpracy z użytkownikiem i wykonania mało prawdopodobnych lub nieuzasadnionych czynności, które mogłyby raczej sugerować próby podszywania się pod inne osoby a nie wskazywać luki w zabezpieczeniach. Przykłady: wyłączanie zabezpieczeń przeglądarki, wysyłanie osobie atakującej informacji niezbędnych do przeprowadzenia ataku, kierowanie działaniami użytkownika i zachęcanie go do wprowadzania szkodliwego kodu itp.

Jak zgłosić lukę w zabezpieczeniach

Luki w zabezpieczeniach można zgłaszać, wypełniając formularz znajdujący się na stronie https://securityreport.netflix.com lub wysyłając e-mail na adres security-report@netflix.com. Jeśli chcesz zaszyfrować e-mail, użyj klucza PGP znajdującego się poniżej.

Klucz PGP

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Comment: GPGTools - https://gpgtools.org

mQINBFa06UgBEADWCGdpLGp3Jidcn/mRzERQiahevOEzz/PcJoDjV07HquedI1PK
t6TXHYosoboxrXOeYuxddqgwbwg50QH3VmPUvArUUe9QxCHoFyEdvql8RMhusxbe
jf+NQQ6jUGJD6AqVwYtJxqy3b5n1Arn7RRsmmxs15su6LsdR0LSHwZE1YnSJBmp/
lijiPDpPbL7FeSOjU91fWZRnZFafk8y5LNmyaE0bWdJI6MjHJ8dOjrHlTZRTLesm
+LsItBNTTGSl4M0p4LNafPWcVrKCI0DilE1/XI1CfvVndQmveUcK0eWfgaVk/iQW
/8yJY49UHw/0tSUMv7dnDYdaLEI1MMOB+JZoIB1vVgOHIn1h1PS3hACC3lRft99w
+cLz1Y1FNC82XYzjy9KRYHUVOAgXVffju8RBS4/k4xJcmRB0R4oKVQVfF6apstem
lYypLbnQP3oiQVH4ETCBNz21rblDXhDv+qU35twZ3ZkdQvraABqGoHYsikSq2hBM
5WoQTLWLgB43BkKI+3PC7x7mOmz5s7hvpvPxfQl1BaHgh/p7ZCdkr37ouKkHigWs
Q1xQnRHcPjjtpncJg3tkZ2yvhXBdK1RZnrC9M2hr6bq73QluqXVUqN2oJtFcYdHL
f72DLfWLKyucSopkm3hGHj2VENEFndq9EyvcAL2sCvr4GCBWP6M2GM2IyQARAQAB
tB9OZXRmbGl4IFNJUlQgPHNpcnRAbmV0ZmxpeC5jb20+iQI9BBMBCgAnBQJWtOlf
AhsDBQkHhh+ABQsJCAcDBRUKCQgLBRYCAwEAAh4BAheAAAoJEBleceUymCnjV7wP
/RyzwFOqqG1jrpvuyFZyEcdBzfBphGVq11rfLWmeJdouhsiNrgKVtuPZKBVVy8Og
1+drjVLZSaunTs315/vSM+bHMYd2rjqg97+RN5Ix23LAgyaXNDJjtlxoWMy7Dxd1
QE5nlqe8q+nPjYESiNZPG0CJQGLOrXuDyucgwB/qkEXHhU7Sbjc/TNDNXgsac12V
oZobCZm+1EZ3yn3yz1aR2dkvbv6E7noo4LNSAMCBinXEzJvs7FNfODERDJkHsNGg
M0dDgCuqEGz+a+rSbHMO3qq7umT9RtYZx+lOdAdRtQ2SG5AaXdu4votuuUkexLPR
kVRpxpQ8UutqPSwNKys+gtmvmQkaUiAyn0GrmaSUH/uXMp3ge6BY7rmBMWVigWDM
nSnsUHm+UpaHlxf+PT4lEIEDYu2crzev1pYIwwGOIIV3eSO3tgLPgnNYUsA7I6iu
hbW/cDt7FmwwSYg9SqvzvOnNvh6Kc8hSdk5kfVZSmHy76ILJhSL51/qAGqJS8EtM
g7kVrUASmhspOWsj3qwKsBWNY75+7M6QCRBpttDxfDzzthD8qwSQWSNRBQSzhIik
nXYH2+8/SvdzaOGoMRXsy73eMKNv+Pi4o6HyoUGD3sN7J+UaVz0kVshRWa98nXkq
KA3HhyGT9KSnWIdt/lQCZaHPby5RH/CJGFj83Lzy2bcotC5OZXRmbGl4IFNlY3Vy
aXR5IDxzZWN1cml0eS1yZXBvcnRAbmV0ZmxpeC5jb20+iQJABBMBCgAqAhsDBQkH
hh+ABQsJCAcDBRUKCQgLBRYCAwEAAh4BAheABQJWtOlkAhkBAAoJEBleceUymCnj
88IP/3MoyqoRVepjHqSJ6d3x1OwnCv6yt1YBtGeMhHdveCpI1gWjZxqMPi6acumv
hbNYSh2SS9jakcc8Nh2P2wdTzQBlcOl5DHolvt6nth9q0WoUe4/rqCT3E+4DS6mT
kIdWAuvHeCQsRy/zPo5e2mnDYWU+meOrYooGzkmxKKojNbHZPfE/0ttZcuuKwmqs
KumAY4ZtZF1S9C51v/npQNUIrJltXYR8SFV+s633/w793X+b5oBqIlLNcjTyuGBY
Zb3REJLujyPWqlARtOyDMWk2eIFzoxYmg+UGEDSYlrETU8X6frgHsBaW4Pu3gIoY
TksMu/oEE6YmzKKrlmxqBfn6uJSx3SHXzsRKiJST2uMzrC0Kr89w7IhkKH3mtr0+
poHnt/iRq3ylGmvLGjm55l0LyzYE44URPxf6c7ZyaPTzzzN2vSA8j3zDa4Rx0hJW
Y7oAjsZ9xskGuW88kiiKJ39rtC15SmRvQRliI6BvmgdFXhYvMraQ87OYS/YDSVwq
XQ/wVuglGBIN9ZbOQmWpGZN0ta4O/YFBqE/5PGCw8CvWX7hePuvUE2HS6QHaYD9i
VyTgJLWjXnnErgzqwO0ylaBqXpSmyVimdFq/svF3eQ6Rt8tgO6QIBw4vZ3ZJJC67
RSuhcK+0FwPoI2/kzDkNIAGQifSnXPvvniG1movvGko3JQwvuQINBFa06UgBEADP
14JrHPy1D0dixXf4UTi8t6pSBM5A9O8P6vxcasm8dX7DrlAwdcmy1SW/r3K2ScOI
ESYj0me6wlwP/S8G+TyZCU4qeK9xDZ0UYyiRA8PlTVgoL6uVA+UNKA30y8K0zCYJ
lYc7qEb+EX4kFb7obIA7LdmMjTmo+BCdo/O0a03WcsOQQyp6sNbZNFSfhzXi1jie
oxmUmFM+SnvoninifEmsV95L/2qrNuvHDF7mfHb1SzMMZPjgtZP0oH/TEH0p5+p0
S6bmgEzpQwSGJMJ3qnftPdQbZrXjEwawP609l2QMYgFFjfUM8bDQX6Hj7zQTOnyq
tc1NTLFmd5QsRptuB+QaBjDPyh2dElT15WwF/RpRPlvyUPfPHbU0p50IJyvOyHdt
e0pnyO5ph30OHbsXBXQbubsy8k/9bBffIgegJ1OoRVTR9kY0+/RjgCoefxwi4/j6
SaTwFYOww7qYJFdSBxphWvvHOQVBjA5Dpcf7qhHrOPjnv5ikDto2yIx18FXWc9Fm
IzHqn+XM6RiOxd82uOSB4mO1gIMKo+4KnVis3bjJURWyBqHzeDLRMfi7O/7psxY4
GGO841+tlsL28/WPZ54xjSfIi70zVGKqQj0fHq0IRbdt1khWee0UGyWQq89680yz
/PrSbjp5UoKZJOOYUH9IUqp91Dsy66wNnkfvrYuscQARAQABiQIlBBgBCgAPBQJW
tOlIAhsMBQkHhh+AAAoJEBleceUymCnjT1oP/1ay6XHVxQQypExi8K0hfSQm3OOr
ZJgDA8Oci7AICwaQ0bo0t30g6ChJiVBgAS9WyZqlaaqzCvkja+u8x94S+jkv1Mzr
AvAIQmpM2FLCpptVwOquuu31bXHROCFvbUb3gP/CuKViGE6NnBnl3SAMja+OrWAD
N8saG2hDQSzwl8CT9KLYR2L1nNYVXS5q2dm+Qd16jYcwGm23xnlhPk1vrjhowl9F
Exah9dkFOUH0pQph6DcHcPvmaakmQrgAtLyicFa46VCIUCycGyisHwx0gA9SBmfb
FGBac9Kg+LmT+fU2Y8uby7zbodHIoBBSRh7dkBudU/KpqS+QU+nbddG1k1b/BJ10
YuW7rKimB+VGe37Csj0GH3kVIDNbUAyFuUJ0TQMCImZ17kb+Yys6YGa7evn7AXlx
fyV7DVmiDVNDhQ3SXsTF8rGZJbgnFju1Zgg0YSmL3ARnUdtW+ODKlUJqBPeSWq5x
FMKIGI80RJWhrX3eO7f7mpir/5TFr9PgCr1hk/s9ev6G7PjD+k31zEFZgUFklRB5
PnqeWogcRr5G7feykPwxTzFcRVBDk+2rtBgEm1Hvt0zryl+69aHn6h9DLUbYt6xu
IBQt/lizCxgZndNi2Q5dfyLvIERG1fZGd1+I29Z39seZuciPs0U+KSzwuHMknRkw
c9ujKqaI6CnMpxLj
=Mwb9
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Testerzy zabezpieczeń – 2018

Firma Netflix pragnie podziękować następującym testerom za udział w naszym programie odpowiedzialnego ujawniania błędów zabezpieczeń.

 • Zhiyong Feng (@YongShao_feng)

Testerzy zabezpieczeń — 2017

Firma Netflix pragnie podziękować następującym testerom za udział w naszym programie odpowiedzialnego ujawniania błędów zabezpieczeń.

 • Sumit Sahoo (@54H00)
 • Suyog Palav (@SuyogPalav555)
 • Maurice Dibbets
 • Jon Bottarini (@jon_bottarini)
 • Dhaval Chauhan (@17haval)
 • Jean St-Laurent (@JeanDebogue)
 • Eusebiu Blindu (@testalways)
 • Akash Saxena (@AkashSaxena21)
 • Joshua Hnat
 • Jack Whitton (@fin1te)
 • Warren Doyle (@wdoyle2)
 • Ashish Kumar Agarwal (@ashishag29)
 • Marek Szustak (@mszustak)
 • GwanYeong Kim (@sec_karas)
 • Raad Firas Haddad (@raadfhaddad)
 • Rémy Marot (@R_Marot)
 • Vineet Kumar (@the_real_clown)
 • Wen Bin KONG (@kongwenbin)
 • Dor Shahaf
 • Ali Hassan Ghori (@alihasanghauri)
 • Vinicius Valerio (@5ub50l0)

Testerzy zabezpieczeń – 2016

Firma Netflix pragnie podziękować następującym testerom za udział w naszym programie odpowiedzialnego ujawniania błędów zabezpieczeń.

 • Fredrik Nordberg Almroth (@almroot)
 • Ofer Gayer (@ZigZag_IL)
 • Daniel Bakker (@jackds1986)
 • Ahmed Adel Abdelfattah (@00SystemError00)
 • Mustafa Hasan (@strukt93)
 • Gerardo Venegas (@v0raz)
 • Mikołaj Dądela (@mik01aj)
 • Marwan Medhat (@SpringStatue)
 • Nenad Borovčanin (@nenad_b97)
 • Bernardo Diaz (@bada_77)
 • Caden Sumner (@CadenSumner)
 • David Moore (@grajagandev)
 • Eric Head (@codecancare)
 • Ruslan Bakhvala (@ruslan_bakhvala)
 • Robert Adam (@robertadam0)
 • Brett Buerhaus (@bbuerhaus)
 • Ben Sadeghipour (@NahamSec)
 • Jake Reynolds (@jreynoldsdev)
 • Mohammad Aman Khan (@khn_amn)
 • Keith Gardner (@kreios4004)
 • Anas Falhi (@M0ti0nl3ss_)
 • Jon Bottarini (@jon_bottarini)
 • Teemu Kääriäinen (@NixuTigerTeam
 • Tommy DeVoss (@thedawgyg)
 • David Mann (@stembrain)
 • Anand Bhat (@_anandbhat)
 • Shay Shavit (@Chapakpuk)
 • Djaballah Mohamed Taher (@Djaballah_Med_T)
 • Rakesh Chinna (@rakesh_3895)
 • Naftali Rosenbaum (brak konta w serwisie Twitter)
 • Arne Swinnen (@arneswinnen)
 • David Wind (@slashcrypto)
 • Michael Carlson (@blainecarlson)
 • Yasin Soliman (@SecurityYasin)
 • Abner Mendoza
 • Phakpoom Chinprutthiwong
 • Suleman Malik (@sulemanmalik_3)
 • Ali Hassan Ghori (@alihasanghauri)

Testerzy zabezpieczeń – 2015

Firma Netflix pragnie podziękować następującym testerom za udział w naszym programie odpowiedzialnego ujawniania błędów zabezpieczeń.

 • Fredrik Nordberg Almroth (@almroot)
 • Jonathan Conerly
 • Ali Hassan Ghori (@alihasanghauri)
 • Behrouz Sadeghipour i Patrik Fehrenbach (@NahamSec)
 • Stephen Tomkinson (@neonbunny9)
 • David Dworken (@ddworken)
 • White Rabbitz (GER)
 • Christopher Presley (@The_Beard_Lives)
 • @insaneasusual
 • Mo'men Basel (@MomenBassel)
 • jamm0 (@jamm0us)
 • MentaL (@ragezone)
 • Frank B. Vickers (@SarccastikDude)
 • Ashar Javed (@soaj1664ashar)
 • Abdel Hafid Ait Chikh (@HafidAitChikh)
 • Guillaume Prieur (@gplaurin)
 • Jesse Clark (@Hogarth45_ND)
 • Ryan Preston (@ripr4p)
 • Mikael Byström (@gsocgsoc)
 • Tod Beardsley (@todb)

Testerzy zabezpieczeń – 2014

Firma Netflix pragnie podziękować następującym testerom za udział w naszym programie odpowiedzialnego ujawniania błędów zabezpieczeń.

 • Ali Hassan Ghori (@alihasanghauri)
 • Cameron Crowley (@crowley_cam)
 • S. Venkatesh (@PranavVenkatS)
 • Rodolfo Godalle, Jr. (@rodgodalle)
 • Garrett Calpouzos (@GCalps)
 • Guillermo Gabarrín (@ggabarrin9)
 • Kamil Sevi (@kamilsevi)
 • Waqeeh Ul Hasan (@dowaqeeh)
 • Jared Perry (@jared_perry)
 • Robert Williamson (@bobbyman3)
 • Burak Bakir (@pr3d1c7)
 • Andrew Neculaesei (@neculaesei)
 • Ketan Sirigiri (@Cigniti)
 • Gineesh George (@g1n1_influenza)
 • Dan Singerman (@dansingerman)
 • Kenneth F. Belva (@infosecmaverick)
 • Akbar Qureshi (@_AkbarQ)
 • Web Plus
 • Ch. Muhammad Osama (@ChMuhammadOsama)
 • Nitin Goplani (@nitingoplani88)
 • Marcin Piosek (@piochu)
 • Abderrazak YS. (@Y33OULS)
 • Han Lee (@_hanlee)
 • Caleb Watt (@calebwatt15)
 • Krishna Chaitanya Kadaba (@cigniti)
 • Gustavo de Oliveira (@highustavo)
 • Sergio Galán (@NaxoneZ)
 • Rafael Pablos
 • kminthant (@psxchotic)
 • Louis Nadeau (@cybpoulet)
 • Kyle Davidson (@X942_Dev)
 • Robert Verderame (@robertverderame)
 • Olivier Beg (@smiegles)
 • Tim Jenson (@timFGO)
 • Robert Daniel (@_drxp)
 • Danish Tariq
 • Justin Kennedy (@jstnkndy)
 • Christopher Presley (@The_Beard_Lives)
 • Malte Batram (@_batram)
 • David Middlehurst (@dtmsecurity)
 • Francisco Correa (@panchocosil)
 • Mohamed Abdelbaset Elnoby (@SymbianSyMoh)
 • Jack (@linkcabin)
 • David Vieira-Kurz (@secalert)

Testerzy zabezpieczeń – 2013

Firma Netflix pragnie podziękować następującym testerom za udział w naszym programie odpowiedzialnego ujawniania błędów zabezpieczeń.

 • Paul Scott
 • Jack W (@fin1te)
 • Murat Suljovic
 • Rakan Alotaibi (@hxteam)
 • Reginaldo Silva (@reginaldojsf)
 • Rafay Baloch (@rafaybaloch)
 • Kamil Sevi (@kamilsevi)
 • Chiragh Dewan (@ChiraghDewan)
 • Frans Rosén
 • Sabari Selvan (@EHackerNews)
 • Adam Ziaja (@adamziaja)
 • Yuji Kosuga (@yujikosuga)
 • Emanuel Bronshtein (@e3amn2l)
 • Siddhesh Gawde
 • Malte Batram (@_batram)
 • Ahmad Ashraff (@yappare)
 • Camilo Galdos Aka Dedalo (@SeguridadBlanca)
 • Sergiu Dragos Bogdan
 • Aditya K. Sood (@AdityaKSood)
 • Mohankumar Vengatachalam (@vimokumar)
 • Johnathan Kuskos (@johnathankuskos)
 • Evgueni Erchov (@EErchov)
 • Dylan S. Hailey (@TibitXimer)
 • Rajat Bhargava
 • Ehraz Ahmed (@securityexe)
 • Abhinav Karnawat (w4rri0r)
 • Ajay Singh Negi (@AjaySinghNegi)
 • Peter Jaric (@peterjaric)
 • David Hoyt (@cloudscan)
 • Tarek Siddiki
 • Devesh Bhatt (@deveshbhatt11)
 • Defencely @Defencely
 • Matt Ashburn @mattashburn
 • Yaroslav Olejnik - O.J.A. (@oja_c7s)
 • Rupesh Reddy ( _hck3r )
 • Stewart Anderson (@StewieMAnderson)
 • Florindarck (@QuisterTow)
 • Ali Hassan Ghori (@alihasanghauri)
 • Muhammad Shahmeer (@Shahmeer_Amir)