Jag kan inte ladda ner Netflix-appen på min iOS- eller Android-enhet

Om du inte kan ladda ner Netflix-appen från App Store på iOS, eller inte kan hitta Netflix-appen i Google Play Store på Android, följer du stegen nedan för din plattform.

iPhone, iPad eller iPod touch

Om alternativet att ladda ner Netflix-appen till din iPhone, iPad eller iPod touch saknas tyder det oftast på att vissa inställningar på enheten måste justeras. Prova felsökningsstegen nedan för att lösa problemet.

Ändra eller inaktivera restriktioner på din iOS-enhet
 1. Öppna Inställningar (Settings).

 2. Välj Allmänt (General).

 3. Välj Begränsningar (Restrictions).

  Obs!
  Du kommer att tillfrågas om lösenkoden som skapades när restriktionerna aktiverades.
 4. Så här ändrar du restriktioner:

  1. Välj Webbplatser (Websites) under Tillåtet innehåll (Allowed Content).

   • Välj Endast särskilda webbplatser (Specific Websites Only) eller Begränsa innehåll för vuxna (Limit Adult Content).

  2. Rulla längst ner i listan och välj Lägg till en webbplats (Add A Website).

  3. Skriv in https://secure.netflix.com https://secure.netflix.com tillsammans med en beskrivning (t.ex. Netflix-app).

  4. Välj Klar (Done) på tangentbordet.

 5. Så här inaktiverar du restriktioner:

  1. Välj Avaktivera begränsningar (Disable Restrictions).

  2. Ange din lösenkod igen om du vill avaktivera begränsningar.

 6. Prova Netflix igen.

Läs Apples supportartikel Förstå restriktioner (Understanding Restrictions) om du stöter på några problem under denna process, eller vill veta mer om restriktioner på din iOS-enhet.

Android

Det går inte att ladda ner Netflix-appen från Google Play Store på vissa Android-enheter som är kompatibla med Netflix.

En lista med enheter som stöds finns i artikeln Enheter som stöds av Google Play. Följ stegen nedan för att installera Netflix-appen om din enhet stöds av Google Play men Netflix-appen inte visas i Play Store.

Obs!
Du måste använda en enhet som kör Android version 4.4.2 eller senare för att kunna installera Netflix från den här sidan.

Först måste du konfigurera din Android-mobil eller Android-surfplatta så att du kan installera appen direkt från oss:

 1. Öppna Inställningar (Settings).

 2. Tryck på Inställningar (Settings).

 3. Tryck på Säkerhet (Security).

 4. Markera kryssrutan Okända källor: Tillåt installation av appar från andra källor än Play Store (Unknown Sources: Allow installation of apps from sources other than the Play Store).

 5. Välj OK för att bekräfta ändringen.

Om du vill kan du ändra tillbaka den här inställningen när du har installerat Netflix-appen.

Gör sedan följande på din Android-mobil eller Android-surfplatta:

 1. Klicka här för att ladda ner Netflix-appen.

 2. En tom skärm öppnas och stängs sedan, vilket indikerar att nedladdningen har börjat.

 3. Navigera till menyn Appar (Apps).

 4. Välj Nedladdningar (Downloads).

 5. Välj Installera (Install).

 6. Installationen har slutförts när meddelandet Netflix har installerats (Successfully Installed Netflix) visas i meddelandefältet högst upp på skärmen.

 7. Leta reda på och starta Netflix-appen.

 8. Ange dina inloggningsuppgifter för Netflix med hjälp av tangentbordet på skärmen om du ombes göra det.

Nu kan du titta på Netflix på din Android-mobil eller Android-surfplatta!

Obs!
Det går inte att ladda ner Netflix-appen från Play Store på rotade eller ocertifierade mobila enheter som kör Android. Rotade eller ocertifierade mobila enheter är inte blockerade från tillgång till Netflix, men beroende på konfigurationen kan det hända att Netflix inte fungerar som det ska.