Jag hittar inte Netflix-appen i appbutiker

Om du inte kan hitta Netflix-appen i App Store på iOS eller Google Play Store på Android följer du stegen nedan.

iPhone, iPad eller iPod touch

Om alternativet att ladda ner Netflix-appen till din iPhone, iPad eller iPod touch saknas betyder det oftast att du måste justera vissa inställningar på enheten.

Kontrollera din iOS-version

Din iOS-enhet måste använda iOS 12.0 eller senare för att kunna ladda ner Netflix-appen. Tidigare iOS-versioner (5.0 och senare) kan endast ladda ner Netflix-appen om appen laddats ner tidigare. Följ stegen nedan för att kontrollera vilken iOS-version du har.

 1. Öppna Inställningar (Settings).

 2. Bläddra ner och välj Allmänt (General).

 3. Välj Om (About).

 4. Versionsnumret visas bredvid Version.

Om du använder en iOS-version mellan 5.0 och 11.4.1, och har laddat ner Netflix-appen tidigare, kan du besöka Apples supportwebbplats för instruktioner om hur du laddar ner en tidigare version av Netflix. Om du använder iOS 12.0 eller senare kan du fortsätta med felsökningen nedan.

Ändra eller stäng av begränsningar på din iOS-enhet

iOS 11.0 eller tidigare

 1. Öppna Inställningar (Settings).

 2. Välj Allmänt (General).

 3. Välj Begränsningar (Restrictions).

  Obs!
  Du kommer att tillfrågas om lösenkoden som skapades när begränsningarna aktiverades.
  • Så här ändrar du begränsningar:

   1. Välj Webbplatser (Websites) under Tillåtet innehåll (Allowed Content).

    • Välj Endast särskilda webbplatser (Specific Websites Only) eller Begränsa innehåll för vuxna (Limit Adult Content).

   2. Rulla längst ner i listan och välj Lägg till en webbplats (Add A Website).

   3. Skriv in https://secure.netflix.com https://secure.netflix.com tillsammans med en beskrivning (t.ex. Netflix-app).

   4. Välj Klar (Done) på tangentbordet.

  • Så här stänger du av begränsningar:

   1. Välj Avaktivera begränsningar (Disable Restrictions).

   2. Ange din lösenkod igen.

 4. Prova Netflix igen.

iOS 12.0 eller senare

Obs!
Om du har ställt in funktionen Skärmtid (Screen Time) på ett barns enhet måste du ange lösenkoden innan du ändrar inställningarna.
 1. Öppna Inställningar (Settings).

 2. Välj Skärmtid (Screen Time).

 3. Välj Innehålls- och sekretessbegränsningar (Content & Privacy Restrictions).

 4. Välj iTunes- och App Store-köp (iTunes & App Store Purchases).

 5. Välj Installera appar (Installing Apps).

 6. Välj Tillåt (Allow).

 7. Prova Netflix igen.

Läs Apples supportartikel Förstå restriktioner om du stöter på några problem under denna process, eller vill veta mer om restriktioner på din iOS-enhet.

Android

Bekräfta att din enhet är Google Play Protect-certifierad

Om din enhet inte är Google Play Protect-certifierad kanske du inte hittar Netflix-appen i Google Play Store. Så här kontrollerar du din certifikatsstatus:

 1. Öppna appen Google Play Store.

 2. Välj menyikonen .

 3. Välj Inställningar (Settings).

 4. Under Certifiering för Play Protect (Play Protect certification) ser du om din enhet är Play Protect-certifierad.

 • Om enheten inte är certifierad, och den kör Android version 8.0 eller senare, måste du kontakta enhetens tillverkare för att få hjälp.

 • Om enheten inte är certifierad, och den kör en Android-version mellan 4.4.2 och 7.1.2, fortsätter du felsökningen nedan.

 • Om enheten är certifierad kan du kontakta oss för att få hjälp.

Justera eller stäng av föräldrakontroller

Om dina inställningar för föräldrakontroller begränsar nerladdning av appar kanske du inte hittar Netflix-appen i Google Play Store. Gör så här för att justera dina föräldrakontroller för Google Play Store:

 1. Öppna appen Play Store.

 2. Välj menyikonen .

 3. Välj Inställningar (Settings).

 4. Under Användarkontroller (User controls) väljer du Föräldrakontroller (Parental controls).

  • Om föräldrakontroller är avstängda fortsätter du nedan.

   Obs!
   Om du använder en separat app för föräldrakontroller från tredje part kan du behöva stänga av den också.
  • Om föräldrakontroller är på stänger du av dem med hjälp av reglaget. Du kan behöva ange din PIN-kod.

 5. Försök hitta Netflix-appen igen. När Netflix är installerat kan du aktivera föräldrakontrollen igen.

Rensa cacheminnet för Play Store

 1. Öppna appen Inställningar (Settings).

 2. Välj Appar och meddelanden (Apps & notifications).

 3. Välj Visa alla appar (See all apps) och bläddra sedan ner till och välj appen Google Play Store.

 4. Välj Lagring (Storage).

 5. Välj Rensa cacheminne (Clear cache).

 6. Välj Rensa data (Clear data) eller Rensa lagring (Clear storage).

 7. Öppna appen Google Play Store och försök hitta Netflix igen.

Kontrollera din Android-version

 1. Öppna appen Inställningar (Settings).

 2. Välj Om mobilen (About phone) eller Om surfplattan (About tablet).

 3. Titta efter numret under Android-version (Android version).

Obs!
Stegen kan variera något beroende på version och tillverkare. Kontakta enhetens tillverkare för hjälp om du inte kan hitta din Android-version.

Om du har Android-version 8.0 eller senare kontaktar du tillverkaren av din mobil eller surfplatta för att få hjälp med att hitta och installera Netflix-appen.

Om du har Android-version 7.1.2 eller tidigare fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Installera appen direkt från Netflix

Vissa enheter som kör äldre versioner av Android är kompatibla med Netflix men kan inte ladda ner Netflix-appen från Google Play Store. Det är möjligt att du kan ladda ner en version av Netflix-appen till dessa enheter direkt från oss genom att följa stegen nedan.

Obs!
Du måste använda en enhet som kör en Android-version mellan 4.4 och 7.1.2 för att installera Netflix från den här sidan.

Konfigurera din Android-mobil eller Android-surfplatta:

 1. Öppna Inställningar (Settings).

 2. Tryck på Inställningar (Settings).

 3. Tryck på Säkerhet (Security).

 4. Markera rutan bredvid Okända källor: Tillåt installation av appar från andra källor än Play Store (Unknown Sources: Allow installation of apps from sources other than the Play Store).

 5. Välj OK för att bekräfta ändringen.

Obs!
Du kan ändra tillbaka till dina ursprungliga inställningar efter att du har installerat Netflix-appen.

Gör sedan följande på din Android-mobil eller Android-surfplatta:

 1. Hämta Netflix-appen.

 2. En tom skärm öppnas och stängs sedan, vilket indikerar att nedladdningen har börjat.

 3. När nerladdningen har slutförts sveper du nedåt längst upp på skärmen för att öppna panelen notiser.

 4. Klicka på den nerladdade Netflix-filen och välj Installera (Install).

 5. Installationen har slutförts när meddelandet Netflix har installerats (Successfully Installed Netflix) visas i meddelandefältet högst upp på skärmen.

 6. Leta reda på och starta Netflix-appen.

 7. Ange din e-postadress och ditt lösenord för Netflix med hjälp av tangentbordet på skärmen om du ombes göra det.

Obs!
Det går inte att ladda ner Netflix-appen från Play Store på rotade eller ocertifierade mobila enheter som kör Android. Dessa enheter är inte blockerade från tillgång till Netflix, men det kan hända att Netflix inte fungerar som det ska.