Så här ändrar du ditt abonnemang

Du kan byta Netflix-abonnemang när som helst genom att följa dessa steg:

  1. Logga in på ditt Netflix-konto.

  2. Välj Ändra abonnemang (Change Plan). (Om du inte ser alternativet Ändra abonnemang (Change Plan) kan du kontakta oss.)

    Obs!
    Om ditt konto är fryst kan inga ändringar av abonnemanget göras förrän frysningen är hävd.
  3. Välj det abonnemang du vill ha och tryck sedan på Fortsätt (Continue) eller Uppdatera (Update).

  4. Välj Bekräfta ändring (Confirm Change) eller Bekräfta (Confirm).

Om du ändrar till ett abonnemang med högre pris träder det i kraft omedelbart, så att du kan använda de nya funktionerna. Eftersom Netflix är en förbetald tjänst kommer ditt faktureringsdatum att ändras baserat på det innestående saldot från din senaste betalning.

Om du ändrar till ett abonnemang med lägre pris kommer det att träda i kraft på ditt nästa faktureringsdatum. Du kan fortsätta använda det dyrare abonnemangets funktioner fram till nästa faktureringsdatum.

Du kan avsluta ditt Netflix-abonnemang när som helst.

Relaterade artiklar