Hur byter jag abonnemang?

Du kan byta Netflix-abonnemang när som helst under ditt medlemskap.

Så här ändrar du ditt Netflix-abonnemang:

  1. Logga in på Netflix.com och gå till sidan Konto (Account).

  2. Under Abonnemangsinfo (Plan Details) väljer du Ändra abonnemang (Change Plan). (Om du inte ser alternativet Ändra abonnemang (Change Plan) kan du kontakta oss för att få hjälp.)

    Obs!
    Om ditt konto är fryst kan inga ändringar av abonnemanget göras förrän kontot aktiveras igen.
  3. Du ser nu en sida med alla tillgängliga abonnemang och abonnemangspriser. Välj det abonnemang du vill ha och tryck sedan på Fortsätt (Continue) eller Uppdatera (Update).

  4. Välj Bekräfta ändring (Confirm Change) eller Bekräfta (Confirm). Din ändring träder i kraft på det datum som visas.

En uppgradering av abonnemanget träder i kraft omedelbart och du debiteras det nya priset på nästa faktureringsdatum.

En nedgradering av abonnemanget träder i kraft på nästa faktureringsdatum, då du även debiteras det nya priset.

Om du vill avsluta ditt Netflix-abonnemang kan du besöka Hur avslutar jag mitt Netflix-abonnemang? för mer information.