Hur hanterar jag mobil dataanvändning på Netflix?

Du kan kontrollera hur mycket data Netflix använder när du streamar via mobila nätverk på din iOS- eller Android-enhet.

Justera dina inställningar för mobil dataanvändning

Det enklaste sättet att minska den mängd data som används när du tittar på Netflix är att ändra dina inställningar för mobil dataanvändning. Du kan välja mellan fyra inställningar för dataanvändning. Uppskattningarna nedan gäller per stream:

  • Automatisk – Netflix väljer en inställning för dataanvändning som balanserar bra videokvalitet och dataanvändning. Denna inställning låter dig titta ungefär 4 timmar per GB med data.

  • Endast Wi-Fi – Du kan bara streama på enheten när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

  • Spara data – Titta ungefär 6 timmar per GB med data.

  • Maximala data – Rekommenderas endast om du har ett obegränsat dataabonnemang. Den här inställningen streamar med högsta möjliga kvalitet för din enhet och det innehåll du tittar på. Beroende på ditt nätverks hastighet kan den här inställningen använda 1 GB med data per 20 minuter eller mer.

Så här väljer du den inställning som fungerar bäst med ditt mobila dataabonnemang:

  • Tryck på menyikonen i Netflix-appen. Den visas antingen som i det övre vänstra hörnet eller som i det övre högra hörnet.

  • Välj App-inställningar (App Settings).

  • Välj Mobil dataanvändning (Cellular Data Usage).

  • Välj den inställning som du vill använda.

Ändringar gällande dataanvändning som du gör från en mobil enhet gäller endast för enheten när du streamar via mobilnätverk. När du är ansluten via Wi-Fi streamar du med högst möjliga kvalitet för din anslutningshastighet och innehållet du tittar på.

Om du har gjort inställningar för alla dina enheter med Uppspelningsinställningarna (Playback Settings) på sidan Konto (Account) kommer streaming på dina mobila enheter inte att överskrida den inställda gränsen. Besök Hur kan jag kontrollera hur mycket data Netflix använder? för mer information om uppspelningsinställningar.