Så här ändrar du ditt faktureringsdatum

Hitta ditt faktureringsdatum

Logga in på ditt konto och välj Faktureringsinformation (Billing details) för att se ditt abonnemang och din faktureringshistorik. Ditt faktureringsdatum motsvarar datumet då du registrerade ditt Netflix-konto.

  • Ditt faktureringsdatum kan infalla en dag tidigare på grund av tidsskillnader.

  • Om ditt faktureringsdatum infaller på en dag som inte äger rum varje månad (t.ex. 31) debiteras du istället på den aktuella månadens sista dag. 

  • Om du betalar för Netflix via tredje part kan faktureringsdatumet hos Netflix skilja sig från leverantörens faktureringsdatum.

Ändra ditt faktureringsdatum

Gör så här för att kontrollera om du har möjlighet att ändra ditt faktureringsdatum:

  1. Logga in på ditt konto.

  2. Välj Ändra faktureringsdatum (Change billing day) om du ser detta alternativ, och följ anvisningarna.

    • Det här alternativet är bara tillgängligt om du betalar med betal- eller kreditkort, eller via PayPal (där detta är möjligt).

    • Du kan inte ändra ditt faktureringsdatum under en gratisperiod, på det nuvarande faktureringsdatumet, eller om ditt konto är fryst.

Om du ändrar ditt faktureringsdatum blir du omedelbart debiterad för dagarna fram till det nya faktureringsdatumet (om faktureringsdatumet t.ex. ändras från den 1:a till den 10:e blir du debiterad för de första 10 dagarna).

Relaterade artiklar