Varför kan jag inte ladda ner titlar?

Alla serier och filmer går inte att ladda ner. Om du bara ser nerladdningsikonen bredvid vissa titlar kan du läsa artikeln Hur bestämmer Netflix vilka serier och filmer som finns tillgängliga för nerladdning?

Om du inte ser nerladdningsikonen för några serier eller filmer kan det finnas ett problem med din enhet, eller så stöds inte funktionen av din enhet. Följ stegen nedan för att lösa problemet.

Android-mobil eller Android-surfplatta

Kör diagnostik för Netflix-appen

 1. I Netflix-appen väljer du knappen Mer (More) i det nedre högra hörnet.

 2. Välj App-inställningar (App Settings).

 3. Bläddra ner till Diagnostik (Diagnostics) och välj Ladda ner (Download).

  • Om du inte ser alternativet Ladda ner fortsätter du till nästa felsökningssteg.

 4. Du kommer att se en av följande felkoder. Välj ditt fel från listan nedan för att få specifika felsökningssteg.

  Kontakta kundtjänst om du ser en felkod som inte listas ovan.

Rensa Netflix-appdata

Obs!
Om du rensar appdata försvinner alla titlar som du har laddat ner till enheten.
 1. Börja från Hemskärmen (Home) på enheten och navigera till Inställningar (Settings).

 2. Välj Allmänt (General).

  • Om Allmänt (General) inte visas fortsätter du till nästa steg.

 3. Välj Appar (Apps) eller Program (Applications).

 4. Välj Hantera appar (Manage Applications), Programhanteraren (Application Manager) eller Hantera alla appar (Manage All Apps).

  • Om dessa alternativ inte visas fortsätter du till nästa steg.

 5. Rulla ner till och välj Netflix.

  • Om du inte ser Netflix tittar du under fliken Hämtat (Downloaded).

 6. Välj Lagring (Storage).

  • Om Lagring (Storage) inte visas fortsätter du till nästa steg

 7. Välj Rensa data (Clear Data) eller Rensa lagring (Clear Storage) och sedan OK.

 8. Prova Netflix igen.

Aktivera lagring av nerladdningar

 1. Från hemskärmen på Android navigerar du till Inställningar (Settings).

 2. Välj Appar (Apps) eller Apphanteraren (Apps Manager).

 3. Välj Netflix.

 4. Välj Behörigheter (Permissions).

 5. Växla Lagring (Storage) till (On).

 6. Prova Netflix igen.

Vad ska jag göra härnäst?

Om stegen ovan inte hjälper är det möjligt att din enhet inte stödjer denna funktion. Mer information om vilka enheter som stöds finns i Nerladdning av serier och filmer på Netflix.

iPhone, iPad eller iPod touch

Installera om Netflix-appen

Obs!
Om du tar bort Netflix-appen tar du även bort alla serier och filmer som du har laddat ner. Du kan behöva ditt Apple-ID och ditt lösenord för att återinstallera appen.
 1. Börja på enhetens startskärm. Tryck och håll ned Netflix-appen tills den skakar.

 2. Tryck på X i det övre vänstra hörnet på Netflix-ikonen och tryck sedan på Ta bort (Delete). När ikonen raderats trycker du på Klar (Done) eller på Hemknappen för att skakandet ska upphöra.

 3. Öppna App Store och sök efter ”Netflix”.

 4. Välj den kostnadsfria Netflix-appen från Netflix, Inc.

 5. Installera appen genom att trycka på molnikonen.

 6. Prova Netflix igen när appen har installerats.

Vad ska jag göra härnäst?

Om du fortfarande inte kan ladda ner titlar när du har uppdaterat Netflix-appen, eller den senaste versionen av Netflix-appen redan är installerad på enheten, kanske din enhet saknar stöd för den här funktionen. Mer information om vilka enheter som stöds finns i Nerladdning av serier och filmer på Netflix.

Dator eller surfplatta med Windows 10

Använd Netflix-appen för Windows 10

För att ladda ner titlar på en dator med Windows 10 måste du ha den senaste versionen av Netflix-appen. Det går inte att ladda ner titlar i en webbläsare. Mer information om Netflix-appen för Windows 10 finns i Använda Netflix på din Windows-dator eller Windows-surfplatta.

Uppdatera Windows

 1. Tryck på Windows-tangenten på ditt tangentbord.

 2. Välj Inställningar .

 3. Välj Uppdatering och säkerhet (Update & security).

 4. Windows kommer att söka efter uppdateringar. Om det inte sker väljer du Sök efter uppdateringar (Check for updates).

 5. Starta om datorn och prova Netflix igen när uppdateringarna har installerats.

Fortsätt nedan om inga uppdateringar hittades eller om de här stegen inte löste problemet.

Kontrollera din Windows-version

Din dator behöver använda version 1607 eller senare av Windows för att kunna ladda ner serier och filmer. Följ stegen nedan för att kontrollera vilken Windows-version du har.

 1. Tryck på Windows-tangenten på tangentbordet.

 2. Skriv ”Om din dator” och klicka sedan på Om din dator (About your PC).

 3. Under Windows-specifikationer (Windows specifications) kontrollerar du Windows-versionens nummer.

Om versionsnumret är lägre än 1607 kan din dator ha problem med att uppdatera Windows. Kontakta Microsofts support eller din datortillverkare för att få hjälp.

Om versionsnumret är 1607 eller högre fortsätter du nedan.

Vad ska jag göra härnäst?

Vi undersöker det här felet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Alla andra enheter

Din enhet kanske inte stödjer denna funktion. Mer information om vilka enheter som stöds finns i Nerladdning av serier och filmer på Netflix.