Det står ”Det går inte att ansluta till Netflix”.

Om du ser ett felmeddelande där det står:

Det går inte att ansluta till Netflix. Försök igen eller besök: www.netflix.com/help. (Unable to connect to Netflix. Please try again or visit: www.netflix.com/help)

Detta betyder vanligtvis att enheten måste uppdateras, eller att det är problem med nätverksanslutningen. Följ felsökningsstegen för din enhet nedan för att lösa problemet.

Blu-ray-spelare

Kontrollera att du är ansluten till internet

Testa din internetanslutning med ett av följande steg:

 • Kör ett anslutningstest från enhetens inställningar.

 • Försök använda en annan app som använder internet på enheten.

Om anslutningstestet misslyckas, eller om du inte kan öppna en annan app, är din enhet inte ansluten till internet. Kontakta enhetens tillverkare för att få hjälp med att ansluta den till internet.

Fortsätt med stegen nedan om anslutningstestet lyckas eller om det går att öppna en annan app.

Logga ut från Netflix

 1. Gå till utloggningsskärmen:

  • Välj Mer info (More Info) eller Ytterligare detaljer (More Details) om du fortfarande befinner dig på felskärmen.

  • Från hemskärmen på Netflix väljer du Inställningar (Settings) eller ikonen för inställningar .

  • Om du befinner dig på en annan skärm anger du följande sekvens med pilarna på din fjärrkontroll: uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt.

 2. På utloggningsskärmen väljer du Återställ (Reset).

  • Om du inte ser alternativet Återställ (Reset) väljer du Logga ut (Sign Out) eller Inaktivera (Deactivate).

 3. När du har loggat ut så loggar du in och provar Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

 1. Stäng av eller koppla ur din Blu-ray-spelare.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på Blu-ray-spelaren och prova Netflix igen.

Det här ska du göra härnäst

Om du har slutfört stegen ovan men fortfarande inte kan ansluta till Netflix bör du kontakta din internetleverantör. De kan hjälpa dig att avgöra om din router är konfigurerad på rätt sätt.

Digitalbox eller streamingspelare

Kontrollera att du är ansluten till internet

Testa din internetanslutning med ett av följande steg:

 • Kör ett anslutningstest från enhetens inställningar.

 • Försök använda en annan app som använder internet på enheten.

Om anslutningstestet misslyckas, eller om du inte kan öppna en annan app, är din enhet inte ansluten till internet. Kontakta enhetens tillverkare för att få hjälp med att ansluta den till internet.

Fortsätt med stegen nedan om anslutningstestet lyckas eller om det går att öppna en annan app.

Kontrollera om det finns några specialtecken

 1. Kontrollera om det finns några specialtecken som apostrofer, symboler eller emoji-tecken i ditt profilnamn.

 2. Ta bort alla specialtecken och byt namn på din profil från din kontosida på Netflix.com.

 3. Prova Netflix igen.

Logga ut från Netflix

 1. Gå till utloggningsskärmen:

  • Välj Mer info (More Info) eller Ytterligare detaljer (More Details) om du fortfarande befinner dig på felskärmen.

  • Från hemskärmen på Netflix väljer du Inställningar (Settings) eller ikonen för inställningar .

  • Om du befinner dig på en annan skärm anger du följande sekvens med pilarna på din fjärrkontroll: uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt.

 2. På utloggningsskärmen väljer du Återställ (Reset).

  • Om du inte ser alternativet Återställ (Reset) väljer du Logga ut (Sign Out) eller Inaktivera (Deactivate).

 3. När du har loggat ut så loggar du in och provar Netflix igen.

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen i minst en minut.

 2. Tryck på på/av-knappen medan enheten är urkopplad för att ladda ur enheten.

  • Om du inte kommer åt på/av-knappen, eller om din enhet inte har en, lämnar du enheten urkopplad i minst 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Sätt på enheten.

 5. Prova Netflix igen.

Smart-tv

Kontrollera att du är ansluten till internet

Testa din internetanslutning med ett av följande steg:

 • Kör ett anslutningstest från enhetens inställningar.

 • Försök använda en annan app som använder internet på enheten.

Om anslutningstestet misslyckas, eller om du inte kan öppna en annan app, är din enhet inte ansluten till internet. Kontakta enhetens tillverkare för att få hjälp med att ansluta den till internet.

Fortsätt med stegen nedan om anslutningstestet lyckas eller om det går att öppna en annan app.

Ladda om Netflix-appen

 1. Välj Mer information (More Details) på felskärmen.

 2. Välj Ladda om Netflix (Reload Netflix).

 3. När appen har laddats om provar du Netflix på nytt.

Om du inte kan slutföra de här stegen på din enhet ska du fortsätta med felsökningsstegen nedan istället.

Logga ut från Netflix

 1. Gå till utloggningsskärmen:

  • Välj Mer info (More Info) eller Ytterligare detaljer (More Details) om du fortfarande befinner dig på felskärmen.

  • Från hemskärmen på Netflix väljer du Inställningar (Settings) eller ikonen för inställningar .

  • Om du befinner dig på en annan skärm anger du följande sekvens med pilarna på din fjärrkontroll: uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt.

 2. På utloggningsskärmen väljer du Återställ (Reset).

  • Om du inte ser alternativet Återställ (Reset) väljer du Logga ut (Sign Out) eller Inaktivera (Deactivate).

 3. När du har loggat ut så loggar du in och provar Netflix igen.

Starta Netflix igen

 1. Välj Avsluta (Exit) på felskärmen.

 2. Försök öppna Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

 1. Stäng av eller koppla ur din smart-tv.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på din smart-tv och prova Netflix igen.

Det här ska du göra härnäst

Om du har slutfört stegen ovan men fortfarande inte kan ansluta till Netflix bör du kontakta din internetleverantör. De kan hjälpa dig att avgöra om din router är konfigurerad på rätt sätt.

Xbox 360

Kontrollera att du är ansluten till internet

Testa din internetanslutning med ett av följande steg:

 • Kör ett anslutningstest från enhetens inställningar.

 • Försök använda en annan app som använder internet på enheten.

Om anslutningstestet misslyckas, eller om du inte kan öppna en annan app, är din enhet inte ansluten till internet. Kontakta enhetens tillverkare för att få hjälp med att ansluta den till internet.

Fortsätt med stegen nedan om anslutningstestet lyckas eller om det går att öppna en annan app.

Logga ut från Netflix

 1. Tryck på den röda B-knappen på Xbox 360-handkontrollen när Netflix-appen har startat.

 2. Välj ikonen för inställningar i menyn som visas på skärmen.

 3. Välj Logga ut (Sign out).

 4. Välj Ja (Yes) för att bekräfta.

 5. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du inte hittar ikonen för inställningar:

 1. Öppna Netflix-appen och tryck på pilknapparna på fjärrkontrollen i följande ordning:

  • Uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt.

 2. Välj Logga ut (Sign Out), Börja om (Start Over), Inaktivera (Deactivate) eller Återställ (Reset).

 3. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Alla andra enheter

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.