Felsöka problem med nätverksanslutning

En av de vanligaste orsakerna till streamingproblem är en svag eller oregelbunden internetanslutning. Återkommande ombuffring eller laddande, problem med att starta Netflix-appen, felmeddelanden som ”Det går inte att ansluta till internet” (Cannot connect to the internet) eller problem med att spela upp en serie eller film på din enhet är ofta tecken på en långsam eller avbruten internetanslutning. Dessa streamingproblem åtföljs ibland av felkoder som har sina egna felsökningssteg. Om du stöter på en felkod kan du söka efter den i vårt Hjälpcenter. Om du inte ser någon felkod följer du felsökningsstegen för din enhet nedan.

Obs!
Om du har slutfört stegen nedan och fortfarande har problem med att ansluta till Netflix kan det vara en bra idé att kontakta din internetleverantör. De borde kunna hjälpa dig att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Blu-ray-spelare

Om ditt nätverk uppfyller våra minimikrav för streaming så löser stegen nedan enligt vår erfarenhet de flesta anslutningsproblem.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din Blu-ray-spelare och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av eller koppla ur din Blu-ray-spelare.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på Blu-ray-spelaren och prova Netflix igen.

Anslut Blu-ray-spelaren direkt till modemet

Om du ansluter genom en trådlös router som är ansluten till ditt modem och fortfarande inte kan ansluta efter att du startat om nätverket kan du prova att kringgå routern. Detta hjälper dig idenitifiera vad som orsakar problemet genom att utesluta routern eller trådlös anslutningsbarhet som möjlig orsak.

 1. Stäng av Blu-ray-spelaren.

 2. Koppla in Blu-ray-spelaren direkt i modemet med en Ethernetkabel.

 3. Koppla ur modemet i minst 30 sekunder, och koppla sedan in det igen och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken.

 4. Slå på Blu-ray-spelaren och prova Netflix igen.

Om detta steg får streaming att fungera:

 • Om du kringgått din router och lyckats ansluta till Netflix direkt genom modemet, är det troligt att problemet beror på själva routern.

 • Om du just nu kan streama genom att kringgå routern, men denna konfiguration inte är en perfekt lösning, så kan du kontakta den som konfigurerade ditt hemnätverk för att få hjälp med att återställa eller konfigurera om routerns inställningar.

Om du fortfarande inte kan streama:

 • Om du är ansluten direkt till ditt modem och fortfarande inte kan streama Netflix kan du kontrollera med din utrustningsleverantör för att säkerställa att ditt modem och din internetuppkoppling fungerar på rätt sätt.

Om du inte lyckats slutföra detta steg:

 • Vi rekommenderar att du försöker ansluta din Blu-ray-spelare direkt till modemet om du kan. Då kan du helt utesluta att anslutningsproblemen har med den trådlösa routern att göra. Om du inte kan ansluta enheten direkt till modemet fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Återställ din internetleverantörs standardinställningar

 • Om du har modifierat din streamingenhet med anpassade anslutningsinställningar rekommenderar vi att du återställer till internetleverantörens standardinställningar.

 • Om du ansluter via ett virtuellt privat nätverk (VPN) bör du inaktivera det och ansluta direkt via ditt hemnätverk.

 • Om du har bytt till en anpassad DNS-inställning på din streamingenhet kan du försöka återställa enheten så att den erhåller DNS automatiskt.

 • Ta kontakt med streamingenhetens tillverkare för att få hjälp om du är osäker på hur du ska genomföra dessa steg.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen för att förbättra din trådlösa anslutning om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Vad ska jag göra härnäst?

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix kan det vara en bra idé att kontakta internetleverantören. Hen kan hjälpa dig lösa nätverksproblem genom att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Dator

Om ditt nätverk uppfyller våra minimikrav för streaming så löser stegen nedan enligt vår erfarenhet de flesta anslutningsproblem.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din dator vara avstängd och all hemnätverksutrustning vara urkopplad samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av datorn.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills indikatorlamporna har återställts till sitt normala tillstånd. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills indikatorlamporna har återställts till sitt normala tillstånd.

 4. Sätt på datorn och försök använda Netflix igen.

Anslut datorn direkt till modemet

Om du ansluter genom en trådlös router som är ansluten till ditt modem och fortfarande inte kan ansluta efter att du startat om nätverket kan du prova att kringgå routern. Detta hjälper dig idenitifiera vad som orsakar problemet genom att utesluta routern eller trådlös anslutningsbarhet som möjlig orsak.

 1. Stäng av datorn.

 2. Koppla in datorn direkt i modemet med en Ethernetkabel.

 3. Koppla ur modemet i minst 30 sekunder, och koppla sedan in det igen och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken.

 4. Sätt på datorn och prova Netflix igen.

Om detta steg får streaming att fungera:

 • Om du kringgått din router och lyckats ansluta till Netflix direkt genom modemet, är det troligt att problemet beror på själva routern. Kontakta personen som konfigurerade ditt hemnätverk för att få hjälp med att återställa eller konfigurera om routerns inställningar.

Om du fortfarande inte kan streama:

 • Om du är ansluten direkt till ditt modem och fortfarande inte kan streama Netflix kan du kontrollera med din utrustningsleverantör för att säkerställa att ditt modem och din internetuppkoppling fungerar på rätt sätt.

Om du inte lyckats slutföra detta steg:

 • Vi rekommenderar att du försöker ansluta din dator direkt till modemet om du kan. På så sätt kan du helt utesluta att anslutningsproblemen har med den trådlösa routern att göra. Om du inte kan ansluta enheten direkt till modemet fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Återställ din internetleverantörs standardinställningar

 • Om du har modifierat din streamingenhet med anpassade anslutningsinställningar rekommenderar vi att du återställer till internetleverantörens standardinställningar.

 • Om du ansluter via ett virtuellt privat nätverk (VPN) bör du inaktivera det och ansluta direkt via ditt hemnätverk.

 • Om du har bytt till en anpassad DNS-inställning på din streamingenhet kan du försöka återställa enheten så att den erhåller DNS automatiskt.

 • Ta kontakt med streamingenhetens tillverkare för att få hjälp om du är osäker på hur du ska genomföra dessa steg.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen för att förbättra din trådlösa anslutning om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Vad ska jag göra härnäst?

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix kan det vara en bra idé att kontakta internetleverantören. Hen kan hjälpa dig lösa nätverksproblem genom att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Spelkonsol

Om ditt nätverk uppfyller våra minimikrav för streaming så löser stegen nedan enligt vår erfarenhet de flesta anslutningsproblem.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din spelkonsol och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av eller koppla ur din spelkonsol.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på spelkonsolen och försök använda Netflix igen.

Anslut spelkonsolen direkt till modemet

Om du ansluter genom en trådlös router som är ansluten till ditt modem och fortfarande inte kan ansluta efter att du startat om nätverket kan du prova att kringgå routern. Detta hjälper dig identifiera vad som orsakar problemet genom att utesluta routern eller den trådlösa anslutningen som möjlig orsak. Observera att Nintendo Wii och Wii U kräver en Wii LAN-adapter för att slutföra det här steget.

 1. Stäng av spelkonsolen.

 2. Koppla in spelkonsolen direkt i modemet med en Ethernetkabel.
  Koppla in spelkonsolen direkt i modemet.

 3. Koppla ur modemet i minst 30 sekunder, och koppla sedan in det igen och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken.
  Koppla bort modemet från strömförsörjningen.

 4. Sätt på spelkonsolen och prova Netflix igen.
  Slå på konsolen och försök igen.

Om detta steg får streaming att fungera:

 • Om du kringgått din router och lyckats ansluta till Netflix direkt genom modemet, är det troligt att problemet beror på själva routern.

 • Om du just nu kan streama genom att kringgå routern, men denna konfiguration inte är en perfekt lösning, kan du kontakta personen som konfigurerade ditt hemnätverk för att få hjälp med att återställa eller konfigurera om routerns inställningar.

Om du fortfarande inte kan streama:

 • Om du är ansluten direkt till ditt modem och fortfarande inte kan streama Netflix kan du kontrollera med din utrustningsleverantör för att säkerställa att ditt modem och din internetuppkoppling fungerar på rätt sätt.

Om du inte lyckats slutföra detta steg:

 • Vi rekommenderar att du försöker ansluta din spelkonsol direkt till modemet om du kan. Då kan du helt utesluta att anslutningsproblemen har med den trådlösa routern att göra. Om du inte kan ansluta enheten direkt till modemet fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Återställ din internetleverantörs standardinställningar

 • Om du har modifierat din streamingenhet med anpassade anslutningsinställningar rekommenderar vi att du återställer till internetleverantörens standardinställningar.

 • Om du ansluter via ett virtuellt privat nätverk (VPN) bör du inaktivera det och ansluta direkt via ditt hemnätverk.

 • Om du har bytt till en anpassad DNS-inställning på din streamingenhet kan du försöka återställa enheten så att den erhåller DNS automatiskt.

 • Ta kontakt med streamingenhetens tillverkare för att få hjälp om du är osäker på hur du ska genomföra dessa steg.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen för att förbättra din trådlösa anslutning om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Vad ska jag göra härnäst?

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix kan det vara en bra idé att kontakta internetleverantören. Hen kan hjälpa dig lösa nätverksproblem genom att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Mobil eller surfplatta

Om ditt nätverk uppfyller våra minimikrav för streaming så löser stegen nedan enligt vår erfarenhet de flesta anslutningsproblem.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din enhet och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av den mobila enheten.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på enheten och försök använda Netflix igen.

Prova en annan internetanslutning

Om du har möjlighet kan du ansluta din mobila enhet till en annan åtkomstpunkt för internet för att utesluta potentiella problem med hemnätverkets konfiguration. Några exempel:

 • Försök att ansluta till ett annat WiFi-nätverk inom enhetens räckvidd.

 • Ta med enheten till en granne eller vän och försök streama där.

 • Om du har tillgång till ett mobilt datanätverk på din enhet kan du prova att använda det för att ansluta till Netflix. Vi rekommenderar inte att man streamar över mobilnätverk som en lösning, men det kan ändå vara ett bra sätt att avgöra om det är ett problem med hemnätverkets konfiguration som gör att du inte kan streama på ett tillförlitligt sätt.

Om du kan streama med en annan internetanslutning rekommenderar vi att du pratar med den som installerade hemnätverket för att lösa potentiella problem med nätverkets konfiguration.

Återställ din internetleverantörs standardinställningar

 • Om du har modifierat din streamingenhet med anpassade anslutningsinställningar rekommenderar vi att du återställer till internetleverantörens standardinställningar.

 • Om du ansluter via ett virtuellt privat nätverk (VPN) bör du inaktivera det och ansluta direkt via ditt hemnätverk.

 • Om du har bytt till en anpassad DNS-inställning på din streamingenhet kan du försöka återställa enheten så att den erhåller DNS automatiskt.

 • Ta kontakt med streamingenhetens tillverkare för att få hjälp om du är osäker på hur du ska genomföra dessa steg.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen för att förbättra din trådlösa anslutning om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Vad ska jag göra härnäst?

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix kan det vara en bra idé att kontakta internetleverantören. Hen kan hjälpa dig lösa nätverksproblem genom att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Digitalbox

Om ditt nätverk uppfyller våra minimikrav för streaming så löser stegen nedan enligt vår erfarenhet de flesta anslutningsproblem.

Starta om enheten

 1. Koppla ur digitalboxen från strömförsörjningen i minst två minuter.

 2. Anslut digitalboxen till strömförsörjningen igen.

 3. Prova Netflix igen.

Vad ska jag göra härnäst?

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix kan det vara en bra idé att kontakta internetleverantören. Hen kan hjälpa dig lösa nätverksproblem genom att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Smart-tv

Om ditt nätverk uppfyller våra minimikrav för streaming så löser stegen nedan enligt vår erfarenhet de flesta anslutningsproblem:

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din smart-tv och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av eller koppla ur din smart-tv.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på din smart-tv och försök använda Netflix igen.

Anslut din smart-tv direkt till modemet

Om du ansluter genom en trådlös router som är ansluten till ditt modem och fortfarande inte kan ansluta efter att du startat om nätverket kan du prova att kringgå routern. Detta hjälper dig idenitifiera vad som orsakar problemet genom att utesluta routern eller trådlös anslutningsbarhet som möjlig orsak.

 1. Stäng av eller koppla ur din smart-tv.

 2. Koppla in smart-tv:n direkt i modemet med en Ethernetkabel.

 3. Koppla ur modemet i minst 30 sekunder, och koppla sedan in det igen och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken.

 4. Slå på din smart-tv och prova Netflix igen.

Om detta steg får streaming att fungera:

 • Om du kringgått din router och lyckats ansluta till Netflix direkt genom modemet, är det troligt att problemet beror på själva routern.

 • Om du just nu kan streama genom att kringgå routern, men denna konfiguration inte är en perfekt lösning, så kan du kontakta den som konfigurerade ditt hemnätverk för att få hjälp med att återställa eller konfigurera om routerns inställningar.

Om du fortfarande inte kan streama:

 • Om du är ansluten direkt till ditt modem och fortfarande inte kan streama Netflix kan du kontrollera med din utrustningsleverantör för att säkerställa att ditt modem och din internetuppkoppling fungerar på rätt sätt.

Om du inte lyckats slutföra detta steg:

 • Vi rekommenderar att du försöker ansluta din smart-tv direkt till modemet om du kan. Då kan du helt utesluta att anslutningsproblemen har med den trådlösa routern att göra. Om du inte kan ansluta enheten direkt till modemet fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Återställ din internetleverantörs standardinställningar

 • Om du har modifierat din streamingenhet med anpassade anslutningsinställningar rekommenderar vi att du återställer till internetleverantörens standardinställningar.

 • Om du ansluter via ett virtuellt privat nätverk (VPN) bör du inaktivera det och ansluta direkt via ditt hemnätverk.

 • Om du har bytt till en anpassad DNS-inställning på din streamingenhet kan du försöka återställa enheten så att den erhåller DNS automatiskt.

 • Ta kontakt med streamingenhetens tillverkare för att få hjälp om du är osäker på hur du ska genomföra dessa steg.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen för att förbättra din trådlösa anslutning om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Vad ska jag göra härnäst?

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix kan det vara en bra idé att kontakta internetleverantören. Hen kan hjälpa dig lösa nätverksproblem genom att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Streamingspelare

Om ditt nätverk uppfyller våra minimikrav för streaming så löser stegen nedan enligt vår erfarenhet de flesta anslutningsproblem.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din streamingspelare och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av eller koppla ur din streamingspelare.
  Stäng av streamingspelaren, vänta tio sekunder och starta sedan om den igen.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på streamingspelaren och prova Netflix igen.

Anslut streamingspelaren direkt till modemet

Om du ansluter genom en trådlös router som är ansluten till ditt modem och fortfarande inte kan ansluta efter att du startat om nätverket kan du prova att kringgå routern. Detta hjälper dig idenitifiera vad som orsakar problemet genom att utesluta routern eller trådlös anslutningsbarhet som möjlig orsak.

 1. Stäng av streamingspelaren.
  Stäng av streamingspelaren, vänta tio sekunder och starta sedan om den igen.

 2. Koppla in streamingspelaren direkt i modemet med en Ethernetkabel.

 3. Koppla ur modemet i minst 30 sekunder, och koppla sedan in det igen och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken.

 4. Slå på streamingspelaren och prova Netflix igen.

Om detta steg får streaming att fungera:

 • Om du kringgått din router och lyckats ansluta till Netflix direkt genom modemet, är det troligt att problemet beror på själva routern.

 • Om du just nu kan streama genom att kringgå routern, men denna konfiguration inte är en perfekt lösning, så kan du kontakta den som konfigurerade ditt hemnätverk för att få hjälp med att återställa eller konfigurera om routerns inställningar.

Om du fortfarande inte kan streama:

 • Om du är ansluten direkt till ditt modem och fortfarande inte kan streama Netflix kan du kontrollera med din utrustningsleverantör för att säkerställa att ditt modem och din internetuppkoppling fungerar på rätt sätt.

Om du inte lyckats slutföra detta steg:

 • Vi rekommenderar att du försöker ansluta din streamingspelare direkt till modemet om du kan. Då kan du helt utesluta att anslutningsproblemen har med den trådlösa routern att göra. Om du inte kan ansluta enheten direkt till modemet fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Återställ din internetleverantörs standardinställningar

 • Om du har modifierat din streamingenhet med anpassade anslutningsinställningar rekommenderar vi att du återställer till internetleverantörens standardinställningar.

 • Om du ansluter via ett virtuellt privat nätverk (VPN) bör du inaktivera det och ansluta direkt via ditt hemnätverk.

 • Om du har bytt till en anpassad DNS-inställning på din streamingenhet kan du försöka återställa enheten så att den erhåller DNS automatiskt.

 • Ta kontakt med streamingenhetens tillverkare för att få hjälp om du är osäker på hur du ska genomföra dessa steg.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen för att förbättra din trådlösa anslutning om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Vad ska jag göra härnäst?

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix kan det vara en bra idé att kontakta internetleverantören. Hen kan hjälpa dig lösa nätverksproblem genom att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.