Hur du kontrollerar hur mycket data Netflix använder

När du tittar på serier eller filmer på Netflix använder du ungefär 1 GB data per timme för varje stream i standardupplösning och upp till 3 GB per timme för varje stream i HD. Nerladdning och streaming använder liknande mängder data. Om du oroar dig för begränsningar av data eller bandbredd kan du justera dina inställningar för dataanvändning.

Kontrollera Netflix dataanvändning
Kontrollera mobil dataanvändning

Inställningar för Netflix dataanvändning

Netflix erbjuder fyra olika inställningar för dataanvändning:

 • Låg: 0,3 GB i timmen/enhet

 • Medium: SD: 0,7 GB i timmen/enhet

 • Hög: Bäst videokvalitet, upp till 3 GB i timmen/enhet för HD och 7 GB i timmen/enhet för Ultra HD

 • Auto: Anpassas automatiskt för att leverera högsta möjliga kvalitet utifrån din nuvarande internetanslutningshastighet

Ändra dina inställningar för Netflix dataanvändning

Du kan ha olika inställningar för dataanvändning på varje profil på ditt konto. Slutför stegen nedan för varje profil om du är orolig över den totala mängden data som Netflix använder.

 1. I en webbläsare går du till sidan Konto (Account).

 2. Välj en profil i Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

 3. Välj Ändra (Change) för Uppspelningsinställningar (Playback settings).

 4. Välj önskad inställning för dataanvändning.

  Obs!
  Bildkvaliteten kan påverkas om du begränsar din dataanvändning.
 5. Spara ändringarna. Dina ändringar träder i kraft inom 8 timmar.

Inställningar för mobil dataanvändning

Netflix erbjuder fyra olika inställningar för mobil dataanvändning:

 • Automatisk: Netflix väljer en inställning som balanserar bra videokvalitet och dataanvändning. Du kan titta ungefär 4 timmar per GB med data.

 • Endast Wi-Fi: Streamar endast när enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

 • Spara data: Titta ungefär 6 timmar per GB med data.

 • Maximala data: Rekommenderas endast om du har ett obegränsat dataabonnemang. Streamar med högsta möjliga kvalitet för din enhet och det innehåll du tittar på. Beroende på ditt nätverks hastighet kan den här inställningen använda 1 GB med data per 20 minuter eller mer.

Obs!
Om du har gjort inställningar för dataanvändning för Netflix kommer streaming på mobila enheter inte att överstiga dessa inställningar.

Ändra dina inställningar för mobil dataanvändning

Ändringar gällande dataanvändning som du gör från en mobil enhet gäller endast för enheten när du streamar via mobilnätverk. Så här väljer du den inställning som fungerar bäst med ditt mobila dataabonnemang:

 1. Öppna Netflix-appen och tryck på Mer eller Profil .

 2. Välj App-inställningar (App Settings).

 3. Under Videouppspelning (Video Playback) väljer du Mobildataanvändning (Cellular Data Usage).

 4. Välj den inställning som du vill använda.

Obs!
Det går inte att ändra denna inställning om du har nerladdningar som väntar. Om alternativet du vill välja är gråtonat måste du avbryta alla väntande nerladdningar – eller vänta tills nerladdningarna är klara – och sedan försöka igen.