Hur du kontrollerar hur mycket data Netflix använder

När du tittar på serier och filmer i Netflix-appen använder den olika mängder data per timme beroende på vilken videokvalitet du tittar med. Du kan justera dina inställningar för dataanvändning genom att följa stegen nedan.

Från en webbläsare
På en mobil enhet

Netflix erbjuder fyra olika inställningar för dataanvändning.

Data per timme, per enhet:

 1. Låg: bra videokvalitet, upp till 0,3 GB i timmen

 2. Medium: bättre videokvalitet, upp till 0,7 GB i timmen

 3. Hög: bäst videokvalitet:

  • SD: upp till 1 GB

  • HD: upp till 3 GB

  • Ultra HD (4K): upp till 7 GB

 4. Auto: Anpassas automatiskt för att leverera högsta möjliga kvalitet utifrån din nuvarande internetanslutningshastighet.

Ändra dina inställningar för dataanvändning

Du kan ha olika inställningar för dataanvändning på varje profil på ditt konto. Så här ändrar du dina inställningar:

 1. I en webbläsare går du till din kontosida.

 2. Välj en profil under Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

 3. Gå till Uppspelningsinställningar (Playback settings) och välj Ändra (Change).

 4. Välj önskad inställning för dataanvändning.

  Obs!
  Bildkvaliteten kan påverkas om du begränsar din dataanvändning.
 5. Välj Spara (Save).

Netflix erbjuder fyra olika inställningar för mobil dataanvändning:

 1. Automatisk: Netflix-appen väljer en inställning som balanserar bra videokvalitet och dataanvändning. Du kan titta ungefär 4 timmar per GB med data.

 2. Endast Wi-Fi: Streama endast när enheten är ansluten till Wi-Fi.

 3. Spara data: Titta ungefär 6 timmar per GB med data.

 4. Maximal mängd data:

  • Högsta möjliga kvalitet för din enhet och serien eller filmen du tittar på.

  • Beroende på din enhet och ditt nätverks hastighet kan den här inställningen använda 1 GB med data per 20 minuter eller mer.

  • Rekommenderas endast om du har ett obegränsat dataabonnemang.

Obs!
Om du har gjort inställningar för dataanvändning för Netflix kommer streaming på mobila enheter inte att överstiga dessa inställningar.

Ändra dina inställningar för mobil dataanvändning

Så här väljer du den inställning som fungerar bäst med ditt mobila dataabonnemang:

 1. Öppna Netflix-appen och tryck på Mer eller Profil .

 2. Välj App-inställningar (App Settings).

 3. Under Videouppspelning (Video Playback) väljer du Mobildataanvändning (Cellular Data Usage).

  • Under Nerladdningar (Downloads) kan du justera dina inställningar för dataanvändning genom att aktivera eller inaktivera Endast Wi-Fi (Wi-Fi Only).

 4. Välj den inställning som du vill använda.

Obs!
Det går inte att ändra denna inställning om du har nerladdningar som väntar. Om alternativet du vill välja är gråtonat måste du avbryta alla väntande nerladdningar – eller vänta tills nerladdningarna är klara – och sedan försöka igen.

Relaterade artiklar