Hur kan jag kontrollera hur mycket data Netflix använder?

När du tittar på serier eller filmer på Netflix använder du ungefär 1 GB data per timme för varje stream i standardupplösning och upp till 3 GB per timme för varje stream i HD. Nerladdning och streaming använder liknande mängder data. Om du oroar dig för begränsningar av data eller bandbredd kan du justera dina inställningar för dataanvändning genom att följa nedanstående steg.

Ändra dina inställningar för dataanvändning

 1. Logga in på Netflix.com.

 2. Välj den profil som du vill ändra dina inställningar för dataanvändning för.

  Obs!
  Inställningar för dataanvändning kan inte ändras från en barnprofil.
 3. Välj Konto (Account).

 4. Under Min profil (My Profile) väljer du Uppspelningsinställningar (Playback Settings).

 5. Välj önskad inställning för dataanvändning (observera att uppskattningarna nedan gäller per stream och att bildkvaliteten kan påverkas):

  • Låg (0,3 GB i timmen)

  • Medium (SD: 0,7 GB i timmen)

  • Hög (Bäst videokvalitet, upp till 3 GB i timmen för HD och 7 GB i timmen för Ultra HD)

  • Auto (Anpassas automatiskt för att leverera högsta möjliga kvalitet utifrån din nuvarande internetanslutningshastighet)

 6. Välj Spara.

Obs!
Det kan dröja upp till 8 timmar innan ändringarna börjar gälla.

Inställningar för dataanvändning gäller endast för den Netflix-profil som du ställer in dem från, vilket innebär att du kan ha olika inställningar för dataanvändning för varje profil på ditt konto. Om du är orolig för den totala mängden data som Netflix använder ser du till att ändra den här inställningen för varje profil.

Läs Hur hanterar jag mobil dataanvändning på Netflix? om du är intresserad av att hantera din dataanvändning på enskilda mobila enheter.