Hur du kontrollerar hur mycket data Netflix använder

När du tittar på serier och filmer i Netflix-appen använder den olika mängder data per timme beroende på vilken videokvalitet du tittar med. Du kan justera dina inställningar för dataanvändning genom att följa stegen nedan.

Webbläsare
Mobil eller surfplatta med Android, iPhone eller iPad

Netflix erbjuder fyra olika inställningar för dataanvändning.

Data per timme, per enhet:

 1. Låg: bra videokvalitet, upp till 0,3 GB i timmen

 2. Medium: bättre videokvalitet, upp till 0,7 GB i timmen

 3. Hög: bäst videokvalitet:

  • Standard: upp till 1 GB

  • HD: upp till 3 GB

  • Ultra HD (4K): upp till 7 GB

 4. Auto: Anpassas automatiskt för att leverera högsta möjliga kvalitet utifrån din nuvarande internetanslutningshastighet.

Ändra dina inställningar för dataanvändning

Du kan ha olika inställningar för dataanvändning på varje profil på ditt konto. Så här ändrar du dina inställningar:

 1. Gå till din kontosida i en webbläsare.

 2. Välj en profil i sektionen  Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

  • För vissa konton väljer du Profiler (Profiles) och sedan profilen du vill använda. 

 3. Välj Uppspelningsinställningar (Playback settings).

 4. Välj önskad inställning för dataanvändning.

  Obs!
  Bildkvaliteten kan påverkas om du begränsar din dataanvändning.
 5. Välj Spara (Save).

Netflix erbjuder fyra olika inställningar för mobil dataanvändning:

 1. Automatisk: Netflix-appen väljer en inställning som balanserar bra videokvalitet och dataanvändning. Du kan titta ungefär 4 timmar per GB med data.

 2. Endast Wi-Fi: Streama endast när enheten är ansluten till Wi-Fi.

 3. Spara data: Titta ungefär 6 timmar per GB med data.

 4. Maximal mängd data:

  • Högsta möjliga kvalitet för din enhet och serien eller filmen du tittar på.

  • Beroende på din enhet och ditt nätverks hastighet kan den här inställningen använda 1 GB med data per 20 minuter eller mer.

  • Rekommenderas endast om du har ett obegränsat dataabonnemang.

Obs!
Om du har gjort inställningar för dataanvändning för Netflix kommer streaming på mobila enheter inte att överstiga dessa inställningar.

Ändra dina inställningar för mobil dataanvändning

Så här väljer du den inställning som fungerar bäst med ditt mobila dataabonnemang:

 1. Öppna Netflix-appen.

 2. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

 3. Tryck på Meny  längst upp till höger.

 4. Tryck på App-inställningar .

 5. Under Videouppspelning (Video Playback) väljer du Mobildataanvändning .

  • Du justerar dina inställningar för dataanvändning genom att aktivera eller inaktivera Endast Wi-Fi (Wi-Fi Only) under Nerladdningar (Downloads).

 6. Välj den inställning som du vill använda.

Obs!
Det går inte att ändra denna inställning om Automatiskt (Automatic) har aktiverats eller om du har nerladdningar som väntar. Om den datainställning du önskar är gråtonad måste du inaktivera alternativet Automatiskt (Automatic), eller så måste du antingen avbryta alla väntande nerladdningar eller vänta tills de är klara. Försök sedan igen.

Relaterade artiklar