Hur kan jag kontrollera hur mycket data Netflix använder?

När du tittar på serier eller filmer på Netflix använder du ungefär 1 GB data per timme för varje stream i standardupplösning och upp till 3 GB per timme för varje stream i HD. Nerladdning och streaming använder liknande mängder data. Om du oroar dig för begränsningar av data eller bandbredd kan du justera dina inställningar för dataanvändning genom att följa nedanstående steg.

Kontrollera Netflix dataanvändning
Kontrollera mobil dataanvändning

Inställningar för Netflix dataanvändning

Netflix erbjuder fyra olika inställningar för dataanvändning:

 • Låg – 0,3 GB i timmen/enhet

 • Medium – SD: 0,7 GB i timmen/enhet

 • Hög – Bäst videokvalitet, upp till 3 GB i timmen/enhet för HD och 7 GB i timmen/enhet för Ultra HD

 • Auto – Anpassas automatiskt för att leverera högsta möjliga kvalitet utifrån din nuvarande internetanslutningshastighet

Ändra dina inställningar för Netflix dataanvändning

Inställningar för dataanvändning gäller endast för den Netflix-profil som du ställer in dem från, vilket innebär att du kan ha olika inställningar för dataanvändning för varje profil på ditt konto. Se till att genomföra stegen nedan för varje profil om du är orolig över den totala mängden data som Netflix använder.

 1. I en webbläsare går du till sidan Konto (Account).

 2. Välj ett profilnamn från Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

 3. Välj Ändra (Change) för Uppspelningsinställningar (Playback settings).

 4. Välj önskad inställning för dataanvändning.

  Obs!
  Bildkvaliteten kan påverkas om du begränsar din dataanvändning.
 5. Spara ändringarna. Dina ändringar träder i kraft inom 8 timmar.

Inställningar för mobil dataanvändning

Netflix erbjuder fyra olika inställningar för mobil dataanvändning:

 • Automatisk – Netflix väljer en inställning för dataanvändning som balanserar bra videokvalitet och dataanvändning. Denna inställning låter dig titta ungefär 4 timmar per GB med data.

 • Endast Wi-Fi – Du kan bara streama på enheten när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.

 • Spara data – Titta ungefär 6 timmar per GB med data.

 • Maximala data – Rekommenderas endast om du har ett obegränsat dataabonnemang. Den här inställningen streamar med högsta möjliga kvalitet för din enhet och det innehåll du tittar på. Beroende på ditt nätverks hastighet kan den här inställningen använda 1 GB med data per 20 minuter eller mer.

Obs!
Om du har gjort inställningar för dataanvändning för Netflix kommer streaming på mobila enheter inte att överstiga dessa inställningar.

Ändra dina inställningar för mobil dataanvändning

Ändringar gällande dataanvändning som du gör från en mobil enhet gäller endast för enheten när du streamar via mobilnätverk. Så här väljer du den inställning som fungerar bäst med ditt mobila dataabonnemang:

 1. Tryck på menyikonen i Netflix-appen. Den visas antingen som i det övre vänstra hörnet eller som i det övre högra hörnet.

 2. Välj App-inställningar (App Settings).

 3. Välj Mobildataanvändning (Cellular Data Usage).

 4. Välj den inställning som du vill använda.

Obs!
Det går inte att ändra denna inställning om du har nerladdningar som väntar. Om alternativet du vill välja är gråtonat måste du avbryta alla väntande nerladdningar – eller vänta tills nerladdningarna är klara – och sedan försöka igen.