วิธีปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงแบบปิด

คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด เงาทอดพื้นหลัง และสีพื้นหลังของคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงแบบปิดได้

วิธีปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงแบบปิด

 1. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่หน้าบัญชี Netflix ของคุณ

 2. จาก "โปรไฟล์และการควบคุมของผู้ปกครอง" ให้เลือกโปรไฟล์

 3. เลือก "เปลี่ยนการแสดงคำบรรยาย"

  หมายเหตุ:
  ตัวเลือก "การแสดงคำบรรยาย" จะไม่มีให้เลือกและไม่แสดงในบางประเทศที่ใช้ภาษาหลักต่อไปนี้ ได้แก่ ญี่ปุ่น อาหรับ ฮีบรู เกาหลี โรมาเนีย จีนตัวเต็ม และไทย ตัวเลือกการแสดงคำบรรยายอาจไม่แสดงในอุปกรณ์รุ่นเก่าบางรุ่นเช่นกัน
 4. เลือกการตั้งค่าการแสดงคำบรรยาย

 5. บันทึก การเปลี่ยนแปลง

 6. เปิดแอป Netflix ในอุปกรณ์ของคุณ

  หมายเหตุ:
  หากใช้ทีวีอยู่ ให้เปิดแอป Netflix ในทีวี แล้วเลือก "การตั้งค่า" จากนั้นเลือก "ขอความช่วยเหลือ" แล้วตามด้วย "โหลดใหม่" เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

วิธีเปลี่ยนรูปแบบการแสดงคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงในอุปกรณ์ Apple:

Apple TV 2 หรือ Apple TV 3

หมายเหตุ:
ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไปในอุปกรณ์เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงได้ใน Apple TV

วิธีปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงใน Apple TV:

 1. จากหน้าจอหลักของอุปกรณ์ ให้เลือก Settings (การตั้งค่า)

 2. เลือก General (ทั่วไป)

 3. เลือก Accessibility (การช่วยการเข้าถึง)

 4. เปิดใช้ Closed Captions + SDH (คำบรรยายแทนเสียง + SDH)

 5. เลือก Style (ลักษณะ) แล้วเลือกรูปแบบการแสดงคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงที่ต้องการ

Apple TV 4 หรือ Apple TV 4K

หมายเหตุ:
ต้องติดตั้ง tvOS เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไปในอุปกรณ์เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงได้ใน Apple TV

วิธีปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงใน Apple TV:

 1. จากหน้าจอหลักของอุปกรณ์ ให้เลือก Settings (การตั้งค่า)

 2. เลือก General (ทั่วไป)

 3. เลือก Accessibility (การช่วยการเข้าถึง)

 4. เลือก Subtitles and Captioning (คำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียง)

 5. เปิดใช้ Closed Captions + SDH (คำบรรยายแทนเสียง + SDH)

 6. จากหน้าจอนี้ จะสามารถปรับแต่งการแสดงคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงได้จากหัวข้อ Style (ลักษณะ)

  • หากสร้างลักษณะใหม่ ให้ตรวจสอบว่า Video Override (การเขียนทับภาพ) ปิดอยู่ในตัวเลือก Font (แบบอักษร) Size (ขนาด) Color (สี) และ Opacity (ความทึบ)

iPhone, iPad หรือ iPod touch

วิธีปรับแต่งการแสดงคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงใน iPhone, iPad หรือ iPod touch:

 1. จากหน้าจอหลักของอุปกรณ์ ให้เลือก Settings (การตั้งค่า)

 2. เลือก Accessibility (การช่วยการเข้าถึง)

  หมายเหตุ:
  ใน iOS เวอร์ชัน 12 และต่ำกว่า คุณต้องเลือก General (ทั่วไป) แล้วตามด้วย Accessibility (ตัวช่วยการเข้าถึง) ก่อน
 3. เลือก Subtitles & Captioning (คำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียง)

 4. ใช้ตัวเลื่อนเพื่อเปิดใช้ Closed Captions + SDH (คำบรรยายแทนเสียง + SDH)

 5. จากหน้าจอนี้ จะสามารถปรับแต่งการแสดงคำบรรยายและคำบรรยายแทนเสียงแบบปิดได้จากหัวข้อ Style (ลักษณะ)

  • หากสร้างลักษณะใหม่ ให้ตรวจสอบว่า Video Override (การเขียนทับภาพ) ปิดอยู่ในตัวเลือก Font (แบบอักษร) Size (ขนาด) Color (สี) และ Opacity (ความทึบ)