ฉันจะเปิดหรือปิดคำบรรยาย คำบรรยายภาพ หรือระบบเสียงทางเลือกได้อย่างไร

Netflix ให้คุณสามารถเปิดหรือปิดคำบรรยาย คำบรรยายภาพ และระบบเสียงทางเลือกสำหรับภาพยนตร์และรายการทีวีต่างๆ ได้ สามารถดูว่าภาพยนตร์และรายการทีวีเนื้ใดบ้างที่มีเสียงและคำบรรยายในภาษาที่คุณต้องการใช้ โดยไปที่ netflix.com/subtitles

เลือกอุปกรณ์ด้านล่างสำหรับวิธีการอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดคุณสมบัติเหล่านี้

หมายเหตุ:
เนื่องจากภาษาที่ให้บริการมีจำนวนมาก Netflix จะแสดงภาษาที่สอดคล้องกับคุณที่สุดจำนวน 5-7 ภาษาเท่านั้นขณะสตรีม เนื้อหาที่ดาวน์โหลดจะแสดงภาษาที่สอดคล้องกับคุณที่สุดเพียง 2 ภาษา ถ้าไม่มีภาษาที่ต้องการ ให้ไปที่ ภาษาใน Netflix ไม่ตรงกับภาษาที่ต้องการใช้

อุปกรณ์ Android

อุปกรณ์ Android ที่ใช้งาน Netflix ได้จะรองรับการใช้คำบรรยายด้วย หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกในอุปกรณ์ Android:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่น ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

 4. เลือกไอคอน "ไดอะล็อก"

 5. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

 6. แตะ "ตกลง" เพื่อเล่นต่อ

หมายเหตุ:
เมื่อดูเนื้อหาที่ดาวน์โหลด คุณจะสามารถเลือกได้เฉพาะตัวเลือกคำบรรยายและเสียงตามค่าเริ่มต้นสำหรับพื้นที่ของคุณเท่านั้น หากคุณตั้งค่าภาษาที่ต้องการใช้ในบัญชี คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกคำบรรยายและเสียงที่ตรงกับค่าที่ตั้งไว้ได้ หากเนื้อหานั้นๆ มีตัวเลือกดังกล่าวให้ใช้ได้

Apple TV 2 and Apple TV 3

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน Apple TV:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะเล่นรายการทีวีหรือภาพยนตร์อยู่ ให้กดปุ่มตรงกลางในรีโมทของ Apple TV ค้างไว้

 4. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

Apple TV 4

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน Apple TV:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะเล่นรายการทีวีหรือภาพยนตร์อยู่ ให้ปัดแผงสัมผัสบนรีโมท Apple TV 4 ลง

 4. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

คอมพิวเตอร์

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน Netflix.com:

 1. เข้าสู่ระบบใน Netflix.com

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่น ให้เลื่อนเมาส์บนหน้าจอ

 4. คลิกไอคอน "ไดอะล็อก"

 5. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

Google Chromecast

หมายเหตุ:
ต้องปรับคำบรรยายจากอุปกรณ์ที่คุณใช้งานกับ Chromecast

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกจากอุปกรณ์ Android หรือ Apple iOS:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่น ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

 4. เลือกไอคอน "ไดอะล็อก"

 5. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

 6. แตะที่ "X" หรือ "ตกลง" เพื่อเล่นต่อ

Google TV

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน Google TV:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. เลือก "เสียงและคำบรรยาย"

 4. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

 5. เลือก "เล่น"

iPhone, iPad, iPod touch

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน iPhone, iPad หรือ iPod touch:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่น ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

 4. เลือกไอคอน "ไดอะล็อก" ที่มุมขวาบน

 5. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

 6. แตะที่ "X" เพื่อรับชมต่อไป

หมายเหตุ:
เมื่อดูเนื้อหาที่ดาวน์โหลด คุณจะสามารถเลือกได้เฉพาะตัวเลือกคำบรรยายและเสียงตามค่าเริ่มต้นสำหรับพื้นที่ของคุณเท่านั้น หากคุณตั้งค่าภาษาที่ต้องการใช้ในบัญชี คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกคำบรรยายและเสียงที่ตรงกับค่าที่ตั้งไว้ได้ หากเนื้อหานั้นๆ มีตัวเลือกดังกล่าวให้ใช้ได้

เครื่องเล่น Blu-ray สมาร์ททีวี และกล่องรับสัญญาณส่วนใหญ่

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกในเครื่องเล่น Blu-ray สมาร์ททีวี และกล่องรับสัญญาณส่วนใหญ่:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. เลือก "เสียงและคำบรรยาย" จากแผงตัวเลือก

 4. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

 5. กด "ย้อนกลับ" เพื่อย้อนกลับไปยังแผงตัวเลือก

 6. เลือก "เล่น"

ในเครื่องเล่น Blu-ray สมาร์ททีวี และกล่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ สามารถเข้าถึงตัวเลือกเสียงและคำบรรยายได้ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่นอยู่:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่น ให้กดลูกศร "ลง"

 4. เลือกไอคอน "ไดอะล็อก"

 5. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

หมายเหตุ:
หากไม่สามารถทำตามขั้นตอนข้างต้นได้ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับการใช้คำบรรยาย

Nook

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน Nook:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่น ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

 4. เลือกไอคอน "ไดอะล็อก"

 5. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

 6. แตะ "เสร็จ" เพื่อเล่นต่อไป

PlayStation 3

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน PlayStation 3:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่น ให้กด "ลง"

 4. ไฮไลท์ไอคอน "ไดอะล็อก" และยืนยันการเลือกของคุณ

 5. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

PlayStation 4

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน PlayStation 4:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่น ให้กด "ลง"

 4. ไฮไลท์ไอคอน "ไดอะล็อก" และยืนยันการเลือกของคุณ

 5. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

Roku

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน Roku:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. เลือก "เสียงและคำบรรยาย" จากหน้าคำอธิบาย

 4. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

 5. กดปุ่ม "ย้อนกลับ" เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าคำอธิบาย

 6. เลือก "เล่น"

ในอุปกรณ์ Roku รุ่นใหม่ สามารถเข้าถึงตัวเลือกเสียงและคำบรรยายได้ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่นอยู่:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่น ให้กดลูกศร "ลง"

 4. เลือก "เสียงและคำบรรยาย"

 5. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

Wii

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน Nintendo Wii:

หมายเหตุ:
โปรไฟล์เด็กยังไม่สามารถปรับการตั้งค่าคำบรรยายหรือเสียงทางเลือกได้ในขณะนี้
 1. เปิดใช้ช่อง Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์โดยใช้ปุ่ม "A"

 3. จากหน้าคำอธิบาย ให้คลิกที่ไอคอน "ไดอะล็อก" ที่อยู่ด้านขวาของหน้าจอ

 4. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

 5. คลิก "เล่น" เพื่อรับชมต่อไป

Wii U

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน Nintendo Wii U:

หมายเหตุ:
โปรไฟล์เด็กยังไม่สามารถปรับการตั้งค่าคำบรรยายหรือเสียงทางเลือกได้ในขณะนี้
 1. เปิดใช้ช่อง Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่นอยู่ ให้ใช้ GamePad เลือกไอคอน "ไดอะล็อก" ที่อยู่ด้านขวาของหน้าจอ

 4. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

 5. กด "X" เพื่อเล่นต่อ

Xbox 360

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน Xbox 360:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่น ให้กด "ลง"

 4. ไฮไลท์ไอคอน "ไดอะล็อก" และกด A

 5. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ

Xbox One

หากต้องการเปิดหรือปิดคำบรรยายหรือระบบเสียงทางเลือกใน Xbox One:

 1. เปิดใช้แอป Netflix

 2. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 3. ขณะที่รายการทีวีหรือภาพยนตร์กำลังเล่น ให้กด "ลง"

 4. ไฮไลท์ไอคอน "ไดอะล็อก" และกด A

 5. เลือกตัวเลือกเสียงหรือคำบรรยายที่ต้องการ