ฉันไม่เห็นเนื้อหา Ultra HD 4K เมื่อเรียกดู Netflix

คุณสามารถดูเนื้อหา Ultra HD ได้หากอุปกรณ์ แพ็คเกจ และความเร็วการเชื่อมต่อรองรับ หากคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับ Ultra HD แต่ยังไม่เห็นเนื้อหา Ultra HD เมื่อเรียกดู Netflix ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาสำหรับอุปกรณ์ของคุณด้านล่าง

Amazon Fire TV/Stick

ถ้าจะดูเนื้อหาในรูปแบบ Ultra HD คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดของวิดีโอในอุปกรณ์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

 1. จากหน้าหลัก Amazon ให้ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Display & Sounds (หน้าจอและเสียง) > Display (หน้าจอ)

 2. เปิดหัวข้อ Video Resolution (ความละเอียดของวิดีโอ)

 3. เลือกตัวเลือก Auto (up to 4K Ultra HD) (อัตโนมัติ (สูงสุด 4K Ultra HD))

  หมายเหตุ:
  หากเห็นตัวเลือก Auto (อัตโนมัติ) แต่ไม่เห็น Auto (up to 4K Ultra HD) (อัตโนมัติ (สูงสุด 4K Ultra HD)) ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Amazon Fire TV มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับ Ultra HD หรือไม่
 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Windows 10

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจขาดโปรแกรมส่วนขยายที่จำเป็นสำหรับการเล่นแบบ Ultra HD 4K

การติดตั้งส่วนขยายวิดีโอ HEVC
 1. ไปที่หน้าส่วนขยายวิดีโอ HEVC ของ Microsoft

 2. เลือก Get (รับ)

 3. หากมีกล่องข้อความปรากฏ ให้เลือก "เปิด Microsoft Store" จากนั้นเลือก Get (รับ) อีกครั้ง

 4. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมส่วนขยายสำเร็จแล้ว ให้ลองใช้ Netflix

อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

เรากำลังศึกษาข้อผิดพลาดนี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Netflix เพื่อช่วยเราค้นหาสาเหตุ