ฉันไม่เห็นเนื้อหา Ultra HD 4K เมื่อเรียกดู Netflix

คุณสามารถดูเนื้อหา Ultra HD ได้หากอุปกรณ์ แพ็คเกจ และความเร็วการเชื่อมต่อรองรับ หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับ Ultra HD แต่ยังไม่เห็นเนื้อหา Ultra HD เมื่อเรียกดู Netflix ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาสำหรับอุปกรณ์ของคุณด้านล่าง

Windows 10

คอมพิวเตอร์ของคุณอาจขาดโปรแกรมส่วนขยายที่จำเป็นสำหรับการเล่นแบบ Ultra HD 4K

การติดตั้งส่วนขยายวิดีโอ HEVC
  1. ไปที่หน้าส่วนขยายวิดีโอ HEVC ของ Microsoft

  2. เลือก Get (รับ)

  3. หากมีกล่องข้อความปรากฏ ให้เลือก "เปิด Microsoft Store" จากนั้นเลือก Get (รับ) อีกครั้ง

  4. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมส่วนขยายสำเร็จแล้ว ให้ลองใช้ Netflix

อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

เรากำลังศึกษาข้อผิดพลาดนี้ เพื่อช่วยเราค้นหาสาเหตุ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า