ข้อผิดพลาด Netflix รหัส M7121-3078

หากได้รับรหัสข้อผิดพลาด M7121-3078 ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งปกติจะมีข้อความต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย

ขออภัยที่ขัดจังหวะ
ดูเหมือนว่าระบบจะไม่รองรับเบราว์เซอร์ในเวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ โปรดติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรับชมต่อ

หมายความว่าไม่มีการรองรับ Google Chrome เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์อีกต่อไป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับ Mac

หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Mac OSX เวอร์ชัน 10.11 (El Capitan) ขึ้นไป:

การอัปเดต Google Chrome
 1. เลือก "เมนู" ที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์

 2. เลือก Help (ความช่วยเหลือ)

 3. เลือก "เกี่ยวกับ Google Chrome"

 4. Chrome จะแสดงเวอร์ชันปัจจุบันและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

 5. เลือก "เปิดอีกครั้ง"

 6. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง


หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Mac OSX เวอร์ชัน 10.10 (Yosemite) หรือเวอร์ชันก่อนหน้า:

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอัปเดตเป็นเบราว์เซอร์เวอร์ชันล่าสุดที่ต้องใช้ในการเล่น Netflix หากต้องการรับชม Netflix ต่อ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องอื่น

ไปที่ devices.netflix.com เพื่อดูรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับ

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับ Windows

หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 7, Windows 8, Windows 10 หรือ Windows 11:

การอัปเดต Google Chrome
 1. เลือก "เมนู" ที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์

 2. เลือก Help (ความช่วยเหลือ)

 3. เลือก "เกี่ยวกับ Google Chrome"

 4. Chrome จะแสดงเวอร์ชันปัจจุบันและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

 5. เลือก "เปิดอีกครั้ง"

 6. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง


หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista หรือ Windows XP:

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถอัปเดตเป็นเบราว์เซอร์เวอร์ชันล่าสุดที่ต้องใช้ในการเล่น Netflix หากต้องการรับชม Netflix ต่อ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องอื่น

ไปที่ devices.netflix.com เพื่อดูรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับ