ข้อผิดพลาด Netflix ui-800-3

หากรหัสข้อผิดพลาดที่แสดงบนอุปกรณ์มีตัวเลขอยู่ในวงเล็บ ( ) ด้วย ให้ค้นหารหัสข้อผิดพลาดที่ตรงกันในศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อดูขั้นตอนที่ถูกต้อง ตัวอย่าง: ui-800-3 (123456)

หากรหัสข้อผิดพลาดบนอุปกรณ์แสดงเฉพาะ ui-800-3 หมายความว่า จำเป็นต้องรีเฟรชข้อมูลที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ หรือเครือข่ายมีปัญหาที่ทำให้ Netflix หยุดเล่น

โปรดทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหา

ทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี

ขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ในทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีที่ใช้งาน อย่างเช่น Streaming Stick, เครื่องเล่นมีเดีย, กล่องรับสัญญาณ หรือเครื่องเล่น Blu-ray

การรีสตาร์ทอุปกรณ์

 1. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออก

 2. กดปุ่มเปิด/ปิดบนอุปกรณ์หนึ่งครั้ง แล้วรอ 1 นาที หรือถอดปลั๊กทิ้งไว้ 3 นาที

 3. เสียบปลั๊กอุปกรณ์กลับเข้าไป

 4. เปิดอุปกรณ์แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

 1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วถอดปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 2. เมื่อผ่านไป 30 วินาที ให้เสียบปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 3. รอ 1 นาที จากนั้นจึงเปิดอุปกรณ์

 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
อุปกรณ์ โมเด็ม และเราเตอร์บางรุ่นอาจใช้เวลานานกว่าในการกลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

การออกจากระบบของ Netflix

 1. ไปที่หน้าจอหลักของ Netflix จากนั้นไปทางด้านซ้ายเพื่อเปิดเมนู

 2. ไปที่ด้านล่างของเมนู จากนั้นไปทางด้านขวา แล้วเลือกรับความช่วยเหลือ

 3. เลือก "ออกจากระบบ"

 4. ลงชื่อกลับเข้าสู่ระบบ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากอุปกรณ์อยู่ในหน้าจอข้อผิดพลาด ให้ทำดังนี้

 1. เลือก "รายละเอียดเพิ่มเติม"

 2. เลือก "ออกจากระบบ" หรือ "รีเซ็ต"

 3. ลงชื่อกลับเข้าสู่ระบบ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หาไม่พบตัวเลือก รับความช่วยเหลือ หรือ ออกจากระบบ ให้ทำดังนี้

 1. กดปุ่มต่อไปนี้บนรีโมทตามลำดับดังนี้ ขึ้น ขึ้น ลง ลง ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น

 2. เลือก ออกจากระบบ รีเซ็ต หรือ ปิดใช้งาน จากเมนูที่ปรากฏ

การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นในการเชื่อมต่อ

หากมีการเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อในอุปกรณ์ คุณต้องเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเหล่านี้ได้แก่

 • การตั้งค่าโมเด็มที่กำหนดเอง

 • การตั้งค่า Virtual Private Network (VPN - เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล) หรือบริการพร็อกซี

 • การตั้งค่า DNS ที่กำหนดเอง

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเหล่านี้แล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ทีวีของ Samsung

หากใช้อุปกรณ์ของ Samsung คุณอาจต้องรีเซ็ต Smart Hub ของ Samsung หากต้องการทราบขั้นตอนการรีเซ็ต Smart Hub ให้ไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนของ Samsung หรือติดต่อ Samsung เพื่อขอความช่วยเหลือ

Amazon Fire TV/Stick

การติดตั้งแอป Netflix ใหม่อีกครั้ง

วิธีถอนการติดตั้ง Netflix:

 1. หากใช้รีโมท Fire TV ให้กด Home (หน้าหลัก) ปุ่ม Home (หน้าหลัก)

 2. ไปที่แอป Netflix จากนั้นกด Options (ตัวเลือก) ปุ่ม Options (ตัวเลือก)

 3. เลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)

 4. เลือก Uninstall (ถอนการติดตั้ง) อีกครั้งเพื่อยืนยัน

วิธีติดตั้ง Netflix อีกครั้ง:

 1. หากใช้รีโมท Fire TV ให้กดปุ่ม Netflix

 2. เลือก Download (ดาวน์โหลด) จากนั้นเลือก Open (เปิด)

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

กล่องรับสัญญาณ

การติดต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์
การทำขั้นตอนเหล่านี้อาจลบแอป ข้อมูล หรือการตั้งค่าที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ ก่อนดำเนินการต่อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทราบชื่อและรหัสผ่านของ Wi-Fi รวมทั้งข้อมูลเข้าสู่ระบบ Netflix แล้ว

สำหรับวิธีแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องติดต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้งาน

เมื่อพูดคุยกับทางผู้ผลิต ให้ขอความช่วยเหลือสำหรับขั้นตอนต่อไปนี้ หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้งเพื่อดูว่าแก้ไขปัญหาได้หรือยัง

 1. อัปเดตเฟิร์มแวร์หรือซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

 2. คืนค่าอุปกรณ์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น เหมือนตอนเปิดใช้ครั้งแรก

หากผู้ผลิตไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ หรือขั้นตอนเหล่านี้ใช้ไม่ได้ผล คุณจะต้องใช้อุปกรณ์อื่นในการรับชม Netflix

Google Nexus Player

ไม่สามารถใช้ Netflix ใน Google Nexus Player ได้อีกต่อไป

คุณยังรับชม Netflix ได้ในทีวีและอุปกรณ์สตรีมมิงหลายรุ่น ตลอดจนโทรศัพท์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ดูรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน Netflix ได้ที่หน้าอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน

คอนโซลเครื่องเล่นวิดีโอเกม

รีสตาร์ทอุปกรณ์

 1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ

  หมายเหตุ:
  หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ปิดโดยสมบูรณ์หรือไม่ หรือหากไม่พบปุ่มเปิด/ปิด ให้ถอดปลั๊ก
 2. ปิดอุปกรณ์ไว้อย่างน้อย 30 วินาที

 3. เปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

 1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วถอดปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 2. เมื่อผ่านไป 30 วินาที ให้เสียบปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 3. รอ 1 นาที จากนั้นจึงเปิดอุปกรณ์

 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
อุปกรณ์ โมเด็ม และเราเตอร์บางรุ่นอาจใช้เวลานานกว่าในการกลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

การออกจากระบบของ Netflix

 1. ไปที่หน้าจอหลักของ Netflix จากนั้นไปทางด้านซ้ายเพื่อเปิดเมนู

 2. ไปที่ด้านล่างของเมนู จากนั้นไปทางด้านขวา แล้วเลือกรับความช่วยเหลือ

 3. เลือก "ออกจากระบบ"

 4. ลงชื่อกลับเข้าสู่ระบบ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากอุปกรณ์อยู่ในหน้าจอข้อผิดพลาด ให้ทำดังนี้

 1. เลือก "รายละเอียดเพิ่มเติม"

 2. เลือก "ออกจากระบบ" หรือ "รีเซ็ต"

 3. ลงชื่อกลับเข้าสู่ระบบ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หาไม่พบตัวเลือก รับความช่วยเหลือ หรือ ออกจากระบบ ให้ทำดังนี้

 1. กดปุ่มต่อไปนี้บนรีโมทตามลำดับดังนี้ ขึ้น ขึ้น ลง ลง ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น

 2. เลือก ออกจากระบบ รีเซ็ต หรือ ปิดใช้งาน จากเมนูที่ปรากฏ

หากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

PlayStation 3

การตรวจสอบการตั้งค่า DNS ของ PlayStation

 1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก Settings (การตั้งค่า)

 2. เลือก Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) > Internet Connection Settings (การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) > OK (ตกลง)

 3. เลือก Custom (กำหนดเอง)

 4. เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่ใช้ ดังนี้

  • สำหรับ Wireless (ไร้สาย) ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

   • ในหัวข้อ WLAN ให้เลือกคำสั่ง Enter Manually (ป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง)

   • เลือก IP Address Setting (การตั้งค่าที่อยู่ IP)

  • สำหรับ Wired Connection (การเชื่อมต่อแบบใช้สาย) ให้เลือก Auto-Detect (ตรวจหาอัตโนมัติ) สำหรับ Operation mode (โหมดปฏิบัติงาน)

 5. เมื่อเข้าสู่การตั้งค่าในขั้นตอนถัดไป ให้เลือกตัวเลือกเหล่านี้

  • IP Address Setting (การตั้งค่าที่อยู่ IP) > Automatic (อัตโนมัติ)

  • DHCP Host (โฮสต์ DHCP) > Do Not Set (ไม่ตั้งค่า)

  • DNS Setting (การตั้งค่า DNS) > Automatic (อัตโนมัติ)

  • Proxy Server (เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี) > Do Not Use (ไม่ใช้)

  • MTU > Automatic (อัตโนมัติ)

  • UPnP > Enable (เปิดใช้)

 6. กดปุ่ม X เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 7. เลือก Test Connection (ทดสอบการเชื่อมต่อ)

 8. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดตั้งแอป Netflix ใหม่อีกครั้ง

การถอนการติดตั้งแอป Netflix

 1. ไปที่หน้าจอหลักของ PS3 โดยกดปุ่ม PS  > Quit (ออก) > Yes (ใช่)

 2. ไปที่ส่วน TV/Video Services (บริการทีวี/วิดีโอ) และไฮไลท์ที่ Netflix

 3. กดปุ่มสามเหลี่ยม

 4. เลือก Delete (ลบ)

 5. เลือก Yes (ใช่)

การติดตั้งแอป Netflix ใหม่อีกครั้ง

 1. ไปที่หน้าจอหลักของ PS3 โดยกดปุ่ม PS > Quit (ออก) > Yes (ใช่)

 2. ไปที่หัวข้อ TV/Video Services (บริการทีวี/วิดีโอ) และเลือก Netflix

 3. เลือก Yes (ใช่) เพื่อดาวน์โหลด

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

หากขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ISP สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ตรวจสอบสภาพขัดข้องของอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของคุณ

 • แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเราเตอร์หรือโมเด็ม และการตั้งค่าเครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง

 • รีสตาร์ทหรือรีเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะในอุปกรณ์เครื่องเดียว หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้เครือข่ายเดียวกัน

 • อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi หรือใช้สายต่อโดยตรง

ก่อนจบการพูดคุยกับ ISP ให้ดำเนินการดังนี้

 • ไปที่ fast.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อทดสอบความเร็วและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Netflix โดยตรง

 • ลองเล่นเนื้อหาใน Netflix อีกครั้งเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

PlayStation 4

การตรวจสอบการตั้งค่า DNS ของ PlayStation

 1. ไปที่เมนูหลัก แล้วเลือก Settings (การตั้งค่า)

 2. เลือก Network (เครือข่าย) > Set Up Internet Connection (ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

 3. เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่ใช้ ดังนี้

  • สำหรับ Use Wi-Fi (ใช้ Wi-Fi) ให้เลือก Custom (กำหนดเอง), แล้วเลือกเครือข่าย Wi-Fi

  • สำหรับ Use a LAN Cable (ใช้สาย LAN) ให้เลือก Custom (กำหนดเอง) > Operation mode (โหมดปฏิบัติงาน)

 4. เมื่อเข้าสู่การตั้งค่าในขั้นตอนถัดไป ให้เลือกตัวเลือกเหล่านี้

  • IP Address Settings (การตั้งค่าที่อยู่ IP) > Automatic (อัตโนมัติ)

  • DHCP Host (โฮสต์ DHCP) > Don't Specify (ไม่ระบุ)

  • DNS Settings (การตั้งค่า DNS) > Automatic (อัตโนมัติ)

  • Proxy Server (เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี) > Don't Use (ไม่ใช้)

  • MTU Settings (การตั้งค่า MTU) > Automatic (อัตโนมัติ)

 5. เลือก Test Connection (ทดสอบการเชื่อมต่อ)

 6. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การถอนการติดตั้งและการติดตั้งแอป Netflix ใหม่อีกครั้ง

 1. เริ่มต้นจากหน้าจอหลักของ PS4

  • หากไม่ได้อยู่ที่หน้าจอหลัก ให้กดปุ่ม PS ตรงกลางของอุปกรณ์ควบคุมค้างไว้ แล้วเลือก "ปิดแอปพลิเคชัน" จากนั้นเลือก "ตกลง"

 2. เข้าไปที่หัวข้อ "ทีวีและวิดีโอ" และไฮไลท์ที่ Netflix

 3. กดปุ่ม "ตัวเลือก" บนอุปกรณ์ควบคุม

 4. เลือก "ลบ"

 5. เลือก"ตกลง"

  หมายเหตุ:
  การลบแอป Netflix ไม่ได้เป็นการลบไอคอน Netflix ออกจากหน้าจอหลักของ PS4
 6. เลือกไอคอน "Netflix" ร้านค้าของ PlayStation จะแสดงขึ้นมา

 7. เลือกไอคอน "ดาวน์โหลด"

 8. เมื่อดาวน์โหลด Netflix เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก "เริ่มต้น"

 9. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Netflix ของคุณ แล้วลองสตรีมอีกครั้ง

  • ระบบอาจร้องขอให้คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบในบัญชี PlayStation Network (PSN) ของคุณก่อน

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

หากขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ISP สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ตรวจสอบสภาพขัดข้องของอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของคุณ

 • แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเราเตอร์หรือโมเด็ม และการตั้งค่าเครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง

 • รีสตาร์ทหรือรีเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะในอุปกรณ์เครื่องเดียว หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้เครือข่ายเดียวกัน

 • อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi หรือใช้สายต่อโดยตรง

ก่อนจบการพูดคุยกับ ISP ให้ดำเนินการดังนี้

 • ไปที่ fast.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อทดสอบความเร็วและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Netflix โดยตรง

 • ลองเล่นเนื้อหาใน Netflix อีกครั้งเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

Xbox 360

การตรวจสอบการตั้งค่า DNS ของ Xbox

 1. กดปุ่ม "นำทาง" บนอุปกรณ์ควบคุมของคุณ

 2. ไปที่ Settings (การตั้งค่า) แล้วเลือก System Settings (การตั้งค่าระบบ)

 3. เลือก Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย)

 4. เลือกเครือข่ายที่ใช้งาน แล้วเลือก Configure Network (กำหนดค่าเครือข่าย)

 5. เลือก DNS Settings (การตั้งค่า DNS) แล้วเลือก Automatic (อัตโนมัติ)

 6. ปิด Xbox แล้วเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง

 7. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การถอนการติดตั้งและการติดตั้งแอป Netflix ใหม่อีกครั้ง

การถอนการติดตั้ง Netflix

 1. จากแดชบอร์ดของ Xbox 360 ให้ไปที่ Apps (แอป) > My Apps (แอปของฉัน)

 2. เลือกโดยไฮไลท์ที่แอป Netflix

 3. กดปุ่ม "X" สำหรับรายละเอียดของแอป

 4. เลือก Delete (ลบ) > Yes (ใช่)

การติดตั้ง Netflix ใหม่อีกครั้ง

 1. จากแดชบอร์ดของ Xbox 360 ให้ไปที่ Apps (แอป)

 2. เลือก Netflix เพื่อดาวน์โหลดแอป

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

หากขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ISP สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ตรวจสอบสภาพขัดข้องของอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของคุณ

 • แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเราเตอร์หรือโมเด็ม และการตั้งค่าเครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง

 • รีสตาร์ทหรือรีเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะในอุปกรณ์เครื่องเดียว หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้เครือข่ายเดียวกัน

 • อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi หรือใช้สายต่อโดยตรง

ก่อนจบการพูดคุยกับ ISP ให้ดำเนินการดังนี้

 • ไปที่ fast.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อทดสอบความเร็วและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Netflix โดยตรง

 • ลองเล่นเนื้อหาใน Netflix อีกครั้งเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

Xbox One

การตรวจสอบการตั้งค่า DNS ของ Xbox

 1. กดปุ่ม Xbox เพื่อเปิด Guide (หน้าแนะนำ)

 2. ในเมนู Profile & system (โปรไฟล์และระบบ) ให้เลือก Settings (การตั้งค่า)

 3. เลือก General (ทั่วไป) > Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) > Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > DNS Settings (การตั้งค่า DNS)

 4. เลือก "อัตโนมัติ"

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การถอนการติดตั้งและการติดตั้งแอป Netflix ใหม่อีกครั้ง

การถอนการติดตั้งแอป Netflix:

 1. เริ่มต้นจาก "บอร์ดควบคุมของ Xbox"

 2. เลือก "เกมและแอปของฉัน"

  โปรดทราบ:
  อาจต้องเลื่อนลงด้านล่างเพื่อให้เห็นตัวเลือกนี้
 3. เลือก "แอป" จากตัวเลือกทางด้านซ้าย

 4. เลือกโดยไฮไลท์ที่แอป Netflix แล้วกดปุ่ม "เมนู" บนอุปกรณ์ควบคุม

 5. เลือก "จัดการแอป"

 6. เลือก "ถอนการติดตั้งทั้งหมด"

 7. เลือก "ถอนการติดตั้งทั้งหมด" อีกครั้งเพื่อยืนยัน

การติดตั้งแอป Netflix ใหม่อีกครั้ง:

 1. เริ่มต้นจากหน้าจอในหน้าหลักของ Xbox One

 2. เลื่อนไปทางขวาเพื่อเข้าสู่ "ร้านค้า"

 3. ในหัวข้อ "แอป" ให้เลือกNetflix

  โปรดทราบ:
  หากไม่เห็น Netflix ให้เลือก Search all apps (ค้นหาแอปทั้งหมด) เพื่อค้นหา Netflix
 4. เลือก "ติดตั้ง"

 5. หลังดาวน์โหลดแอปเสร็จ เลือก "เปิด" เพื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบและลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

หากขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ISP สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ตรวจสอบสภาพขัดข้องของอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของคุณ

 • แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเราเตอร์หรือโมเด็ม และการตั้งค่าเครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง

 • รีสตาร์ทหรือรีเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะในอุปกรณ์เครื่องเดียว หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้เครือข่ายเดียวกัน

 • อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi หรือใช้สายต่อโดยตรง

ก่อนจบการพูดคุยกับ ISP ให้ดำเนินการดังนี้

 • ไปที่ fast.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อทดสอบความเร็วและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Netflix โดยตรง

 • ลองเล่นเนื้อหาใน Netflix อีกครั้งเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

การรีสตาร์ทอุปกรณ์

 1. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออก

 2. กดปุ่มเปิด/ปิดบนอุปกรณ์หนึ่งครั้ง แล้วรอ 1 นาที หรือถอดปลั๊กทิ้งไว้ 3 นาที

 3. เสียบปลั๊กอุปกรณ์กลับเข้าไป

 4. เปิดอุปกรณ์แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

 1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วถอดปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 2. เมื่อผ่านไป 30 วินาที ให้เสียบปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 3. รอ 1 นาที จากนั้นจึงเปิดอุปกรณ์

 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
อุปกรณ์ โมเด็ม และเราเตอร์บางรุ่นอาจใช้เวลานานกว่าในการกลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

การออกจากระบบของ Netflix

 1. ไปที่หน้าจอหลักของ Netflix จากนั้นไปทางด้านซ้ายเพื่อเปิดเมนู

 2. ไปที่ด้านล่างของเมนู จากนั้นไปทางด้านขวา แล้วเลือกรับความช่วยเหลือ

 3. เลือก "ออกจากระบบ"

 4. ลงชื่อกลับเข้าสู่ระบบ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากอุปกรณ์อยู่ในหน้าจอข้อผิดพลาด ให้ทำดังนี้

 1. เลือก "รายละเอียดเพิ่มเติม"

 2. เลือก "ออกจากระบบ" หรือ "รีเซ็ต"

 3. ลงชื่อกลับเข้าสู่ระบบ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หาไม่พบตัวเลือก รับความช่วยเหลือ หรือ ออกจากระบบ ให้ทำดังนี้

 1. กดปุ่มต่อไปนี้บนรีโมทตามลำดับดังนี้ ขึ้น ขึ้น ลง ลง ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ขึ้น ขึ้น ขึ้น ขึ้น

 2. เลือก ออกจากระบบ รีเซ็ต หรือ ปิดใช้งาน จากเมนูที่ปรากฏ

การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นในการเชื่อมต่อ

หากมีการเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อในอุปกรณ์ คุณต้องเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเหล่านี้ได้แก่

 • การตั้งค่าโมเด็มที่กำหนดเอง

 • การตั้งค่า Virtual Private Network (VPN - เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล) หรือบริการพร็อกซี

 • การตั้งค่า DNS ที่กำหนดเอง

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเหล่านี้แล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำต่อไป

หากรหัสข้อผิดพลาดที่แสดงบนอุปกรณ์มีตัวเลขอยู่ในวงเล็บ ( ) ด้วย ให้ลองค้นหาศูนย์ช่วยเหลือของเราสำหรับรหัสข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่พบ ซึ่งอาจมีบทความที่ระบุขั้นตอนสำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยตรง

หากขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหา หรือไม่มีบทความที่ตรงกับปัญหาที่พบ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง