วิธีใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อรับชม Netflix ในทีวี

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือ Android หรือ Apple เข้ากับทีวีได้จำนวนมาก การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือจะทำให้คุณสามารถใช้ทีวีเป็นหน้าจอสำหรับรับชมเนื้อหาที่เล่นอยู่ในแอปมือถือ Netflix หรือใช้อุปกรณ์มือถือเป็นรีโมท ด้านล่างนี้จะแสดงวิธีต่างๆ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับทีวี

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

การเชื่อมต่อโดยใช้ Chromecast Built-in (เดิมคือ Google Cast)

ทีวีที่มี Chromecast Built-in จะทำให้คุณส่งต่อเนื้อหาจากอุปกรณ์มือถือไปยังทีวีได้ Chromecast Built-in สามารถใช้งานได้ในทีวี Philips, Polaroid, Sharp, Skyworth, Soniq, Sony, Toshiba และ Vizio

การส่งต่อจากอุปกรณ์มือถือ Android

 1. เปิดแอป Netflix ในอุปกรณ์มือถือ แล้วเข้าสู่ระบบ

 2. ที่มุมขวาด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ ให้เลือก Cast (แคสต์) ไอคอน Chromecast

 3. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้รับชมรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 4. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์แล้วกด "เล่น"

คุณสามารถข้าม ย้อนกลับ หยุดเล่นชั่วคราว หรือเปลี่ยนการตั้งค่าระบบเสียงหรือคำบรรยายได้จากอุปกรณ์มือถือ

การเชื่อมต่อหน้าจอที่ 2 ของ Netflix

แอป Netflix ในอุปกรณ์มือถือสามารถซิงค์เพื่อเลือกทีวีและเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมประสบการณ์การรับชม Netflix จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้

การใช้อุปกรณ์มือถือ Android เป็นรีโมท

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับทีวี

 2. เปิดใช้แอป Netflix ในทีวีและอุปกรณ์มือถือของคุณ

 3. เข้าสู่ระบบบัญชี Netflix เดียวกันในทีวีและอุปกรณ์มือถือของคุณ

 4. เลือกไอคอน "ส่งต่อ" ไอคอน "ส่งต่อ" ที่ด้านขวาบนหรือด้านขวาล่างของหน้าจอ

 5. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการรับชมรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 6. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์เพื่อรับชม และกด "เล่น"

ตอนนี้คุณสามารถข้าม ย้อนกลับ หยุดเล่นชั่วคราว หรือเปลี่ยนการตั้งค่าระบบเสียงหรือคำบรรยายได้จากอุปกรณ์มือถือ

การเชื่อมต่อโดยใช้สายภายนอก

อุปกรณ์มือถือสามารถใช้สายเชื่อมต่อโดยตรงกับทีวีเพื่อให้แสดงเนื้อหาที่เล่นในอุปกรณ์มือถือ การเชื่อมต่อด้วยสายจะขึ้นอยู่กับความต้องการของเอาต์พุตของอุปกรณ์มีอถือและอินพุตของทีวี

การเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือเแท็บเล็ต Android กับทีวี จะต้องใช้สายเคเบิลเพื่อถ่ายทอดหน้าจอที่เล่นเนื้อหาในอุปกรณ์มือถือลงในหน้าจอทีวี โทรศัพท์และแท็บเล็ต Android รุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะใช้การเชื่อมต่อแบบ Type C (ที่เรียกว่า USB-C) หรือ Type D (Micro HDMI) ทีวีรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะใช้การเชื่อมต่อ HDMI ส่วนทีวีรุ่นเก่าอาจใช้ VGA

เมื่อใช้การเชื่อมต่อที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เพื่อรับชม Netflix คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างในการแสดงเนื้อหาที่สตรีมและดาวน์โหลด

หมายเหตุ:
ไม่รองรับการเล่นอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อสายเคเบิล

iPhone, iPad หรือ iPod touch

การเชื่อมต่อโดยใช้ Chromecast Built-in (เดิมคือ Google Cast)

ทีวีที่มี Chromecast Built-in จะทำให้คุณส่งต่อเนื้อหาจากอุปกรณ์มือถือไปยังทีวีได้ Chromecast Built-in สามารถใช้งานได้ในทีวี Philips, Polaroid, Sharp, Skyworth, Soniq, Sony, Toshiba และ Vizio เท่านั้น

การส่งต่อจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch:

 1. เปิดแอป Netflix ในอุปกรณ์มือถือของคุณ

 2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกไอคอน "ส่งต่อ" ไอคอน Chromecast ที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่างของหน้าจอ

 3. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการรับชมรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 4. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์เพื่อรับชม และกด "เล่น"

ตอนนี้คุณสามารถข้าม ย้อนกลับ หยุดเล่นชั่วคราว หรือเปลี่ยนการตั้งค่าระบบเสียงหรือคำบรรยายได้จากอุปกรณ์มือถือ

การเชื่อมต่อหน้าจอที่ 2 ของ Netflix

แอป Netflix ในอุปกรณ์มือถือสามารถซิงค์เพื่อเลือกทีวีและเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมประสบการณ์การรับชม Netflix จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับทีวี

 2. เปิดใช้แอป Netflix ในทีวีและอุปกรณ์มือถือของคุณ

 3. เข้าสู่ระบบบัญชี Netflix เดียวกันในทีวีและอุปกรณ์มือถือของคุณ

 4. เลือกไอคอน "ส่งต่อ" ไอคอน "ส่งต่อ" ที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่างของหน้าจอ

 5. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการรับชมรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 6. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์เพื่อรับชม และกด "เล่น"

ตอนนี้คุณสามารถข้าม ย้อนกลับ หยุดเล่นชั่วคราว หรือเปลี่ยนการตั้งค่าระบบเสียงหรือคำบรรยายได้จากอุปกรณ์มือถือ

การเชื่อมต่อโดยใช้สายภายนอก

อุปกรณ์มือถือสามารถใช้สายเชื่อมต่อโดยตรงกับทีวีเพื่อให้แสดงเนื้อหาที่เล่นในอุปกรณ์มือถือ การเชื่อมต่อด้วยสายจะขึ้นอยู่กับความต้องการของเอาต์พุตของอุปกรณ์มีอถือและอินพุตของทีวี

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ช่องต่อแบบ 30 เข็มกับทีวี จะต้องมีชุดเชื่อมต่อสายคอมโพสิต คอมโพเนนท์ หรือ HDMI ที่ใช้งานร่วมกันได้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านช่อง Lightning ไปยังทีวี อุปกรณ์ iPhone, iPad หรือ iPod touch ต้องใช้ iOS เวอร์ชัน 11.2.6 ขึ้นไป และจะต้องมีชุดเชื่อมต่อสาย HDMI ที่ใช้งานร่วมกันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดการเชื่อมต่อที่ใช้งานร่วมกันได้ที่เว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple

เมื่อใช้ชุดการเชื่อมต่อที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อรับชม Netflix คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างในการแสดงเนื้อหาที่สตรีมและดาวน์โหลด เนื้อหาที่สตรีมจะทำให้วิดีโอพอดีกับหน้าจอ เนื้อหาที่ดาวน์โหลดจะถ่ายทอดหน้าจอของ iPhone, iPad หรือ iPod touch ดังนั้นคุณอาจสังเกตเห็นแถบสีดำรอบๆ วิดีโอ

หมายเหตุ:
ไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อด้วยสายร่วมกับการเล่นอัตโนมัติหรือเนื้อหาอินเตอร์แอคทีฟ
ไม่รองรับการใช้งาน Airplay ร่วมกับ Netflix แล้ว