ฉันจะใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อรับชม Netflix ในทีวีได้อย่างไร

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือ Android หรือ Apple เข้ากับทีวีได้จำนวนมาก การเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือจะทำให้คุณสามารถใช้ทีวีเป็นหน้าจอสำหรับเล่นเนื้อหาในแอปมือถือ Netflix และ/หรือใช้อุปกรณ์มือถือเป็นรีโมท ด้านล่างนี้จะแสดงวิธีต่างๆ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับทีวี

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

การเชื่อมต่อโดยใช้ Chromecast Built-in (เดิมคือ Google Cast)

ทีวีที่มี Chromecast Built-in จะทำให้คุณส่งต่อเนื้อหาจากอุปกรณ์มือถือไปยังทีวีได้ Chromecast Built-in สามารถใช้งานได้ในทีวี Philips, Polaroid, Sharp, Skyworth, Soniq, Sony, Toshiba และ Vizio เท่านั้น

การส่งต่อจากอุปกรณ์มือถือ Android

 1. เปิดแอป Netflix ในอุปกรณ์มือถือของคุณ

 2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกไอคอน "ส่งต่อ" ไอคอน Chromecast ที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่างของหน้าจอ

 3. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการรับชมรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 4. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์เพื่อรับชม และกด "เล่น"

ตอนนี้คุณสามารถข้าม ย้อนกลับ หยุดเล่นชั่วคราว หรือเปลี่ยนการตั้งค่าระบบเสียงหรือคำบรรยายได้จากอุปกรณ์มือถือ

การเชื่อมต่อหน้าจอที่ 2 ของ Netflix

แอป Netflix ในอุปกรณ์มือถือสามารถซิงค์เพื่อเลือกทีวีและเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมประสบการณ์การรับชม Netflix จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้

การใช้อุปกรณ์มือถือ Android เป็นรีโมท

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับทีวี

 2. เปิดใช้แอป Netflix ในทีวีและอุปกรณ์มือถือของคุณ

 3. เข้าสู่ระบบบัญชี Netflix เดียวกันในทีวีและอุปกรณ์มือถือของคุณ

 4. เลือกไอคอน "ส่งต่อ" ไอคอน "ส่งต่อ" ที่ด้านขวาบนหรือด้านขวาล่างของหน้าจอ

 5. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการรับชมรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 6. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์เพื่อรับชม และกด "เล่น"

ตอนนี้คุณสามารถข้าม ย้อนกลับ หยุดเล่นชั่วคราว หรือเปลี่ยนการตั้งค่าระบบเสียงหรือคำบรรยายได้จากอุปกรณ์มือถือ

การเชื่อมต่อโดยใช้สายภายนอก

อุปกรณ์มือถือสามารถใช้สายเชื่อมต่อโดยตรงกับทีวีเพื่อให้แสดงเนื้อหาที่เล่นในอุปกรณ์มือถือ การเชื่อมต่อด้วยสายจะขึ้นอยู่กับความต้องการของเอาต์พุตของอุปกรณ์มีอถือและอินพุตของทีวี

การเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือเแท็บเล็ต Android กับทีวี จะต้องใช้สายเคเบิลเพื่อถ่ายทอดหน้าจอที่เล่นเนื้อหาในอุปกรณ์มือถือลงในหน้าจอทีวี โทรศัพท์และแท็บเล็ต Android รุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะใช้การเชื่อมต่อแบบ Type C (ที่เรียกว่า USB-C) หรือ Type D (Micro HDMI) ทีวีรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะใช้การเชื่อมต่อ HDMI ส่วนทีวีรุ่นเก่าอาจใช้ VGA

เมื่อใช้การเชื่อมต่อที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เพื่อรับชม Netflix คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างในการแสดงเนื้อหาที่สตรีมและดาวน์โหลด

หมายเหตุ:
ไม่รองรับการเล่นอัตโนมัติด้วยการเชื่อมต่อสายเคเบิล

iPhone, iPad หรือ iPod touch

การเชื่อมต่อโดยใช้ Chromecast Built-in (เดิมคือ Google Cast)

ทีวีที่มี Chromecast Built-in จะทำให้คุณส่งต่อเนื้อหาจากอุปกรณ์มือถือไปยังทีวีได้ Chromecast Built-in สามารถใช้งานได้ในทีวี Philips, Polaroid, Sharp, Skyworth, Soniq, Sony, Toshiba และ Vizio เท่านั้น

การส่งต่อจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch:

 1. เปิดแอป Netflix ในอุปกรณ์มือถือของคุณ

 2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกไอคอน "ส่งต่อ" ไอคอน Chromecast ที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่างของหน้าจอ

 3. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการรับชมรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 4. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์เพื่อรับชม และกด "เล่น"

ตอนนี้คุณสามารถข้าม ย้อนกลับ หยุดเล่นชั่วคราว หรือเปลี่ยนการตั้งค่าระบบเสียงหรือคำบรรยายได้จากอุปกรณ์มือถือ

การเชื่อมต่อหน้าจอที่ 2 ของ Netflix

แอป Netflix ในอุปกรณ์มือถือสามารถซิงค์เพื่อเลือกทีวีและเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมประสบการณ์การรับชม Netflix จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับทีวี

 2. เปิดใช้แอป Netflix ในทีวีและอุปกรณ์มือถือของคุณ

 3. เข้าสู่ระบบบัญชี Netflix เดียวกันในทีวีและอุปกรณ์มือถือของคุณ

 4. เลือกไอคอน "ส่งต่อ" ไอคอน "ส่งต่อ" ที่มุมขวาบนหรือมุมขวาล่างของหน้าจอ

 5. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการรับชมรายการทีวีหรือภาพยนตร์

 6. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์เพื่อรับชม และกด "เล่น"

ตอนนี้คุณสามารถข้าม ย้อนกลับ หยุดเล่นชั่วคราว หรือเปลี่ยนการตั้งค่าระบบเสียงหรือคำบรรยายได้จากอุปกรณ์มือถือ

การเชื่อมต่อโดยใช้สายภายนอก

อุปกรณ์มือถือสามารถใช้สายเชื่อมต่อโดยตรงกับทีวีเพื่อให้แสดงเนื้อหาที่เล่นในอุปกรณ์มือถือ การเชื่อมต่อด้วยสายจะขึ้นอยู่กับความต้องการของเอาต์พุตของอุปกรณ์มีอถือและอินพุตของทีวี

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ช่องต่อแบบ 30 เข็มกับทีวี จะต้องมีชุดเชื่อมต่อสายคอมโพสิต คอมโพเนนท์ หรือ HDMI ที่ใช้งานร่วมกันได้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านช่อง Lightning ไปยังทีวี อุปกรณ์ iOS ของคุณต้องใช้ iOS เวอร์ชัน 11.2.6 ขึ้นไป และจะต้องมีชุดเชื่อมต่อสาย HDMI ที่ใช้งานร่วมกันได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดการเชื่อมต่อที่ใช้งานร่วมกันได้ที่เว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple

เมื่อใช้ชุดการเชื่อมต่อที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อรับชม Netflix คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างในการแสดงเนื้อหาที่สตรีมและดาวน์โหลด เนื้อหาที่สตรีมจะทำให้วิดีโอพอดีกับหน้าจอ เนื้อหาที่ดาวน์โหลดจะเพียงแค่สะท้อนให้เห็นหน้าจอของ iPhone, iPad หรือ iPod touch ดังนั้นคุณอาจสังเกตเห็นแถบสีดำรอบๆ วิดีโอ

หมายเหตุ:
ไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อด้วยสายร่วมกับการเล่นอัตโนมัติหรือเนื้อหาอินเตอร์แอคทีฟ
Airplay ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับ Netflix แล้ว เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค