ไม่พบไอคอน "ส่งต่อ" เมื่อพยายามรับชม Netflix ผ่าน Chromecast

หากไม่พบไอคอน "ส่งต่อ" เมื่อพยายามจะรับชม Netflix ผ่าน Chromecast โดยทั่วไปจะชี้ว่าต้องมีการรีเฟรชข้อมูลในอุปกรณ์ที่คุณพยายามใช้ส่งต่อ โปรดทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสำหรับอุปกรณ์ของคุณด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Android เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับ Chromecast ของคุณ

 1. เปิดแอป Google Home จากอุปกรณ์ Android

 2. แตะปุ่ม "อุปกรณ์" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

 3. มองหา Chromecast

  • หากมี Chromecast แสดงอยู่ในรายการ แสดงว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ Android

  • หากไม่มี Chromecast แสดงอยู่ในรายการ อาจเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ Android ดูเว็บไซต์สนับสนุนของ Google สำหรับความช่วยเหลือในการเปลี่ยนเครือข่าย

 4. เมื่อ Chromecast อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ Android แล้ว ให้ลองรับชม Netflix อีกครั้ง

การออกจากระบบของ Netflix

 1. ขณะอยู่ในแอป Netflix ให้แตะปุ่ม "เมนู" ที่มุมซ้ายบนหรือปุ่ม "เพิ่มเติม" ที่มุมขวาล่าง

 2. เลื่อนลงด้านล่างและเลือก "ออกจากระบบ"

 3. ยืนยันว่าต้องการออกจากระบบ

 4. เมื่อออกจากระบบแล้ว ให้กลับเข้าสู่ระบบใหม่และลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การรีสตาร์ทโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

 1. ปิดโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android โดยการกดค้างที่ปุ่มเปิดปิด

 2. ยืนยันว่าคุณต้องการปิดอุปกรณ์ Android

 3. กดปุ่มเปิดปิดอีกครั้งเพื่อเปิดอุปกรณ์ Android กลับขึ้นมาใหม่

 4. เมื่ออุปกรณ์ Android เปิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

iPhone, iPad หรือ iPod touch

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับ Chromecast ของคุณ

 1. เปิดแอป Google Home จากอุปกรณ์ iPhone, iPad หรือ iPod touch

 2. แตะปุ่ม "อุปกรณ์" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

 3. มองหา Chromecast

  • หากมี Chromecast แสดงอยู่ในรายการ แสดงว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ iOS

  • หากไม่มี Chromecast แสดงอยู่ในรายการ อาจเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ iOS ดูเว็บไซต์สนับสนุนของ Google สำหรับความช่วยเหลือในการเปลี่ยนเครือข่าย

 4. เมื่อ Chromecast เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ iPhone, iPad หรือ iPod touch แล้ว ให้ลองรับชม Netflix อีกครั้ง

การรีบูท Chromecast

 1. ถอดปลั๊กจ่ายไฟออกจาก Chromecast เป็นเวลา 15 วินาที

 2. เสียบปลั๊กอีกครั้งให้ Chromecast รีบูท

 3. เมื่อ Chromecast เปิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

คอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac

การปิดส่วนเสริมของ Chrome

หากคุณใช้งาน Chrome คุณอาจต้องการปิดโปรแกรมเริ่มที่ไม่จำเป็นก่อนลองอีกครั้ง หากต้องการปิดส่วนเสริมใน Chrome:

 1. ในแถบที่อยู่ใน Chrome ให้พิมพ์ chrome://extensions

 2. ในรายการส่วนเสริม ให้ใช้ปุ่มสลับเพื่อปิดใช้งานส่วนเสริมต่างๆ ที่เปิดใช้งานอยู่ในขณะนี��� (ส่วนเสริมที่เปิดใช้งานจะแสดงปุ่มสลับเป็นสีฟ้า)

  หมายเหตุ:
  ส่วนเสริมที่อยู่ในส่วนของ "แอป Chrome" ไม่จำเป็นต้องปิดใช้งาน
 3. ลองเข้า Netflix อีกครั้ง

หากขั้นตอนนี้แก้ไขปัญหาของคุณ คุณอาจต้องการเปิดส่วนเสริมทีละรายการอีกครั้ง เพื่อดูว่าส่วนเสริมใดที่ขัดขวางไม่ให้โหลดหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ Netflix ได้อย่างถูกต้อง