ไม่พบไอคอน "ส่งต่อ" เมื่อพยายามรับชม Netflix ผ่าน Chromecast

หากไม่พบไอคอน "ส่งต่อ" เมื่อพยายามจะรับชม Netflix ผ่าน Chromecast โดยทั่วไปจะชี้ว่าต้องมีการรีเฟรชข้อมูลในอุปกรณ์ที่คุณพยายามใช้ส่งต่อ โปรดทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสำหรับอุปกรณ์ของคุณด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Android เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับ Chromecast ของคุณ

 1. เปิดแอป Google Home จากอุปกรณ์ Android

 2. แตะปุ่ม "อุปกรณ์" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

 3. มองหา Chromecast

  • หากมี Chromecast แสดงอยู่ในรายการ แสดงว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

  • หากไม่มี Chromecast แสดงอยู่ในรายการ อาจเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ Android ดูเว็บไซต์สนับสนุนของ Google สำหรับความช่วยเหลือในการเปลี่ยนเครือข่าย

 4. เมื่อ Chromecast อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ Android แล้ว ให้ลองรับชม Netflix อีกครั้ง

การออกจากระบบของ Netflix

 1. เมื่ออยู่ในแอป Netflix แตะที่ปุ่ม "เมนู" ( หรือ )ที่มุมซ้ายบน

 2. เลื่อนลงด้านล่างและเลือก "ออกจากระบบ"

 3. ยืนยันว่าต้องการออกจากระบบ

 4. เมื่อออกจากระบบแล้ว ให้กลับเข้าสู่ระบบใหม่และลองใช้ Netflix อีกครั้ง

iPhone, iPad หรือ iPod touch

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับ Chromecast ของคุณ
 1. เปิดแอป Google Home จากอุปกรณ์ iPhone, iPad หรือ iPod touch

 2. แตะปุ่ม "อุปกรณ์" ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

 3. มองหา Chromecast

  • หากมี Chromecast แสดงอยู่ในรายการ แสดงว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

  • หากไม่มี Chromecast แสดงอยู่ในรายการ อาจเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ iOS ดูเว็บไซต์สนับสนุนของ Google สำหรับความช่วยเหลือในการเปลี่ยนเครือข่าย

 4. เมื่อ Chromecast เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์ iPhone, iPad หรือ iPod touch แล้ว ให้ลองรับชม Netflix อีกครั้ง

คอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac

การปิดส่วนเสริมของ Chrome

หากคุณใช้งาน Chrome คุณอาจต้องการปิดโปรแกรมเริ่มที่ไม่จำเป็นก่อนลองอีกครั้ง หากต้องการปิดส่วนเสริมใน Chrome:

 1. ในแถบที่อยู่ใน Chrome ให้พิมพ์ chrome://extensions

 2. ในรายการของส่วนเสริม ยกเลิกเครื่องหมายในกล่องใดๆที่ระบุว่า "เปิดใช้งาน"

 3. ลองเข้า Netflix อีกครั้ง

หากขั้นตอนนี้แก้ไขปัญหาของคุณ คุณอาจต้องการเปิดส่วนเสริมทีละรายการอีกครั้ง เพื่อดูว่าส่วนเสริมใดที่ขัดขวางไม่ให้โหลดหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ Netflix ได้อย่างถูกต้อง