Cách cập nhật trò chơi

Đây là cách cập nhật trò chơi Netflix để đảm bảo bạn đang chơi phiên bản mới nhất.

Điện thoại & máy tính bảng Android

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Play.

 2. Trong thanh Tìm kiếm, tìm kiếm trò chơi.

 3. Trong kết quả tìm kiếm, nhấn vào trò chơi.

 4. Nhấn Update (Cập nhật).

  • Nếu bạn chỉ thấy Uninstall (Gỡ cài đặt) hoặc Open (Mở), trò chơi đã được cập nhật.

Nếu bạn không có ứng dụng Cửa hàng Play, hãy truy cập trang hỗ trợ của Google để được trợ giúp.

iPhone, iPad & iPod touch

 1. Từ Màn hình chính, hãy nhấn vào biểu tượng App Store.

 2. Nhấn vào Profile (Hồ sơ) ở trên cùng màn hình.

 3. Tìm trò chơi trên danh sách các bản cập nhật ứng dụng.

  • Nếu trò chơi không có trong danh sách thì nghĩa là trò chơi đã được cập nhật.

 4. Nhấn vào Update (Cập nhật).

 5. Nhập mật khẩu ID Apple nếu được yêu cầu.


Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào với các bước trên, hãy truy cập trang Hỗ trợ của Apple.

Bài viết liên quan