Tại sao tôi không xem được một phim hoặc chương trình truyền hình hoặc ở quốc gia của mình?

Khán giả ở một quốc gia hoặc khu vực có thể xem một phim hoặc chương trình truyền hình mà ở nơi khác không xem được vì vài lý do, bao gồm:

Mức độ phổ biến trong khu vực

Chúng tôi nỗ lực cung cấp các phim hoặc chương trình cho một khu vực mà chúng tôi nghĩ rằng người xem ở đó sẽ thích. Nội dung phổ biến với các thành viên ở Hoa Kỳ có thể không xem được ở Vương quốc Anh, mặc dù cả hai đều là quốc gia nói tiếng Anh.

Có nhiều chủ sở hữu bản quyền hoặc không có bản quyền

Nhiều studio hoặc nhà phân phối có thể sở hữu bản quyền đối với một phim hoặc chương trình. Chúng tôi có thể sở hữu bản quyền ở Mỹ Latin đối với một bộ phim trước khi phim đó ra mắt ở Hoa Kỳ hoặc Canada trên Netflix.

Đôi khi một phim hoặc chương trình truyền hình không có tại một khu vực cụ thể. Chúng tôi không thể mua được bản quyền cho một phim hoặc chương trình ở một khu vực nếu không có ai bán bản quyền hoặc một nền tảng phát trực tuyến khác được độc quyền phát chương trình/phim đó.

Mặc dù chúng tôi sở hữu bản quyền trên toàn thế giới đối với hầu hết các tác phẩm của Netflix, nhưng đôi khi các phim hoặc chương trình này không có ở một quốc gia hoặc khu vực vì những lý do sau:

  • Phim hoặc chương trình đó được sản xuất trước khi Netflix ra mắt hoặc mua được độc quyền.

  • Các công ty khác có thể sở hữu bản quyền đối với phim hoặc chương trình đó ở một khu vực.

Bài viết liên quan