Lỗi Netflix NGP-57

Quá nhiều lần thử đăng nhập
Bạn đã có quá nhiều lần đăng nhập không thành công. Vui lòng thử lại sau.
Mã lỗi: NGP-57

Lỗi này có nghĩa là một sự cố đăng nhập tạm thời đã ngăn trò chơi kết nối với tài khoản Netflix của bạn.

Để khắc phục sự cố, bạn cần chờ trước khi thử đăng nhập lại.

Bài viết liên quan