Lỗi Netflix 7006

Đã xảy ra sự cố
Rất tiếc, chúng tôi đang gặp sự cố với yêu cầu của bạn. Vui lòng thử lại sau.
Mã lỗi: 7006

Lỗi này có nghĩa là một sự cố đăng nhập tạm thời đã ngăn trò chơi kết nối với tài khoản Netflix của bạn.

Để khắc phục sự cố, bạn cần chờ trước khi thử đăng nhập lại.

Bài viết liên quan