Tìm ID thanh toán hoặc ID hóa đơn PayPal

Nếu bạn đang sử dụng PayPal để thanh toán Netflix, đội ngũ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ cần xác minh ID thanh toán hoặc ID hóa đơn PayPal của bạn để thực hiện các thay đổi đối với tài khoản Netflix của bạn.

Lưu ý:
Nếu không muốn cung cấp thông tin này, bạn có thể trực tiếp thực hiện các thay đổi cho tài khoản từ trang Tài khoản.

Tìm ID hóa đơn PayPal qua PayPal

 1. Vào trang PayPal Activity (Hoạt động Paypal) (có thể bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập).

 2. Chọn khoản phí gần đây nhất trên Netflix.com.

 3. Xem ID hóa đơn.

Tìm ID giao dịch PayPal qua Email

 1. Chuyển đến tài khoản email bạn đã sử dụng để thiết lập PayPal.

 2. Tìm kiếm email gửi đến từ service@paypal.com để xem biên lai mua gần đây nhất trên Netflix.com.

 3. Chọn Xem hoặc quản lý thanh toán.

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến PayPal để xem giao dịch của mình (bạn có thể được nhắc đăng nhập).

 4. Xem ID hóa đơn trên trang chi tiết về giao dịch.

Lưu ý:
Nếu không nhận được email từ PayPal, bạn có thể cần cập nhật phần cài đặt thông báo PayPal.

Tìm ID thanh toán PayPal qua PayPal

 1. Truy cập vào mục Manage Automatic Payments (Quản lý thanh toán tự động) trên trang tài khoản PayPal (có thể bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập).

 2. Chọn Netflix.com trong danh sách Automatic Payments (Thanh toán tự động).

  • Nếu Netflix.com được liệt kê nhiều lần, hãy bắt đầu từ trên cùng và xem từng giao dịch cho đến khi bạn thấy Tổng số tiền tính phí lớn hơn 0,00 USD.

   Lưu ý:
   Tổng số tiền tính phí 0,00 USD thường thể hiện một giao dịch không thành công, và chúng tôi cần ID thanh toán của một giao dịch thành công.
 3. Xem ID thanh toán (B-XXXXXXXXXXXXXXXXX).

Cập nhật phương thức thanh toán cho PayPal

Để cập nhật phương thức thanh toán cho tài khoản PayPal của bạn, hãy truy cập trang web của PayPal hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của PayPal để được trợ giúp.

Bài viết liên quan