Cách sử dụng Netflix trên PlayStation

Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu về các tính năng của Netflix trên thiết bị PlayStation và cách thiết lập cũng như đăng xuất khỏi tài khoản.

Tính năng của Netflix
Thiết lập Netflix
Đăng xuất khỏi Netflix
Xóa Netflix
Netflix ở chế độ HDR
Netflix ở chế độ Ultra HD

Tính năng phát trực tuyến Netflix trên PlayStation gồm có:

Độ phân giải 

 • PlayStation 3 PlayStation 4: Phát trực tuyến chương trình truyền hình và phim ở độ phân giải lên đến 1080p. Các video có ký hiệu HD sẽ phát trực tuyến với độ nét cao nếu kết nối Internet của bạn hỗ trợ 5 Mbps trở lên.

 • PlayStation 4 ProPlayStation 5: Phát trực tuyến chương trình truyền hình và phim ở độ phân giải lên đến 4K Ultra HD. Các phim hoặc chương trình có ký hiệu Ultra HD sẽ phát trực tuyến với độ nét siêu cao nếu kết nối Internet của bạn hỗ trợ 25 Mbps trở lên.

Màn hình thứ hai

Sử dụng ứng dụng Netflix trên thiết bị iPhone, iPad, iPod touch hoặc Android làm Màn hình thứ 2 cho ứng dụng Netflix trên PlayStation.

Để kết nối PlayStation với tài khoản Netflix, hãy đảm bảo bạn đang ở màn hình chính và đã kết nối với PlayStation Network.

PlayStation 3

Đăng nhập vào Netflix

 1. Từ màn hình chính, hãy truy cập mục TV/Video Services (Dịch vụ TV/Video) và chọn biểu tượng Netflix.

  • Nếu bạn không ở màn hình chính, hãy giữ nút PS ở giữa tay cầm điều khiển, chọn Quit (Thoát), sau đó chọn Yes (Có) để trở về màn hình chính.

 2. Chọn Đăng nhập trên màn hình chính Netflix.

 3. Nhập địa chỉ email Netflix và mật khẩu của bạn.

PlayStation 4 và PlayStation 4 Pro

Đăng nhập vào Netflix

 1. Từ màn hình chính, truy cập mục TV & Video (TV và video) rồi chọn biểu tượng Netflix.

  • Nếu bạn không ở màn hình chính, nhấn nút PS ở giữa tay cầm điều khiển.

 2. Chọn Đăng nhập trên màn hình chính Netflix.

 3. Nhập địa chỉ email Netflix và mật khẩu của bạn.

PlayStation 5

Đăng nhập vào Netflix

 1. Trên màn hình chính, hãy truy cập mục Media (Đa phương tiện).

 2. Chọn All Apps (Tất cả ứng dụng), truy cập Video and music apps (Ứng dụng video và âm nhạc), rồi chọn biểu tượng Netflix.

 3. Chọn Đăng nhập trên màn hình chính Netflix.

 4. Nhập địa chỉ email Netflix và mật khẩu của bạn.

Để đăng xuất khỏi tài khoản Netflix trên thiết bị, hãy làm theo các bước này.

Với PlayStation của Nhật, sử dụng O thay cho X để xác nhận lựa chọn và X thay cho O để hủy lựa chọn trong các bước xử lý sự cố dưới đây.

PlayStation 3

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Nhấn O trên tay cầm điều khiển.

 3. Chọn biểu tượng bánh răng.

 4. Chọn Đăng xuất.

 5. Chọn .

Nếu bạn không thể đăng xuất theo các bước trên, hãy thử các bước sau:

 1. Bắt đầu từ màn hình chính PlayStation 3.

  • Nếu bạn không ở màn hình chính, hãy giữ nút PS ở giữa tay cầm điều khiển, chọn Quit (Thoát), sau đó chọn Yes (Có) để trở về màn hình chính.

 2. Truy cập phần TV/Video Services (Dịch vụ TV/Video) rồi chọn Netflix.

 3. Nhấn X.

 4. Ngay sau khi nhấn X, nhấn đồng thời Start (Khởi động)Select (Chọn) cho đến khi bạn thấy thông báo hỏi Bạn có muốn đặt lại cài đặt Netflix và đăng ký lại không?

 5. Chọn .

PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Nhấn O trên tay cầm điều khiển.

 3. Chọn biểu tượng bánh răng.

 4. Chọn Đăng xuất.

 5. Chọn .

Nếu bạn không thể đăng xuất theo các bước trên, hãy thử các bước sau:

 1. Bắt đầu từ màn hình chính PlayStation 4.

  • Nếu bạn không ở màn hình chính, hãy giữ nút PS ở giữa tay cầm điều khiển, chọn Quit (Thoát), sau đó chọn Yes (Có) để trở về màn hình chính.

 2. Truy cập mục TV & Video (TV và video) rồi chọn Netflix.

 3. Nhấn nút Options trên tay cầm điều khiển.

 4. Chọn Delete (Xóa).

 5. Chọn OK.

PlayStation 3 hoặc PlayStation 4

 1. Bắt đầu từ màn hình chính của máy chơi game.

  • Nếu bạn hiện không ở màn hình chính, giữ nút PS ở giữa tay cầm điều khiển, chọn Quit (Thoát), sau đó chọn Yes (Có).

 2. Truy cập mục TV/Video Services (Dịch vụ TV/Video) hoặc TV & Video (TV và video) rồi chọn Netflix.

 3. Trên tay cầm điều khiển PlayStation, nhấn nút Tam giác hoặc Options (Tùy chọn).

 4. Chọn Delete (Xóa).

 5. Chọn Yes (Có) hoặc OK.

Netflix có thể phát ở chế độ HDR trên một số thiết bị PlayStation 4 Pro và PlayStation 5. Để phát trực tuyến ở chế độ HDR, bạn sẽ cần:

 • Một gói dịch vụ Netflix hỗ trợ phát trực tuyến ở chế độ Ultra HD.

 • Một thiết bị phát trực tuyến hỗ trợ Dolby Vision hoặc HDR và Netflix.

 • Một TV thông minh hỗ trợ Dolby Vision hoặc HDR10, được kết nối với thiết bị của bạn qua cổng HDMI có hỗ trợ HDCP 2.2 hoặc mới hơn (thường là cổng HDMI 1).

 • Tốc độ kết nối Internet ổn định từ 15 megabit/giây hoặc trở lên.

 • Chất lượng phát trực tuyến được đặt ở chế độ Cao.

Netflix có thể phát ở chế độ Ultra HD trên PlayStation 4 ProPlayStation 5. Để phát trực tuyến ở chế độ Ultra HD, bạn cần:

 • Một chiếc TV có thể phát trực tuyến từ Netflix ở chế độ Ultra HD, kết nối với PlayStation qua cổng HDMI có hỗ trợ HDCP 2.2 trở lên (thường là cổng HDMI 1).

 • Một gói dịch vụ Netflix hỗ trợ phát trực tuyến ở chế độ Ultra HD.

 • Tốc độ kết nối internet ổn định là 15 megabit/giây hoặc cao hơn.

 • Chất lượng phát trực tuyến được đặt ở chế độ Tự động hoặc Cao.

Bài viết liên quan